Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

equinism nedir?

equinism : n. At yürüyüşü

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blind : a. Kör.


contrastimulant : a. Uyarıyı önleyen, uyartıyı ortadan kaldıran.


douche : n. Duş, vücudun herhangi bir kısmının veya boşluğunun yıkanıp temizlenmesi.


dyslogia : n. 1. Muhakeme yeteneğininbozulması; 2. Konuşma güçlüğü.


glissonitis : n. Glisson kapsülü iltihabı, glisonit.


hypo : pref. Aşağı, daha az, altında, alt, hipo.


inomyoma : n. Bağ ve kas dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, fibromiyom, inomiyom.


laughing-gas : n. biochem. Nitrik asit (uyuşturucu olarak kullanılır).


lupoid : a. See: lupiform.


methaemoglobin : n. Bir globin ile oksitlenmiş bir haem grubunun meydana etirdikleri demir iyonu ihtiva eden bileşik.


metrostaxis : n. Rahimden kan sızması.


nicotined : a. Nikotinli.


oxychloride : n. biochem. Oksijen ve klorla birleşmiş bir element veya radikal, oksiklorür.


photomicrograph : n. Mikroskop ile büyütülmüş şeylerin fotoğrafı.


picorna virus : n. Tamamen ribonukleik asitten yapılı olan çok küçük viruslardan meydana gelen bir grup mikro-organizma.


pneumonomycosis : n. Akciğerlerin mantarlı hastalığı.


pododynia : n. Ayak ağrısı.


postuterine : a. Uterus arkası, rahimardı.


proinsulin : n. İnsülin öncüsü bileşik.


ramisectomy : n. See: Rhizotomy.