Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

equinism nedir?

equinism : n. At yürüyüşü

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cell : n. Hücre, göze, göz kapalı boşluk, odacık, cellula.


contagionist : Bir takım hastalıkların sair olduğuna inanan kimse.


contaminate : v. Kirletmek, yabancı madde etkisiyle saflığını bozmak, bulaştırmak, enfekte etmek.


cysteine : n. biochem. Sistein, proteinlerin hidrolizinden meydana gelen amino-asit.


hematein : n. biochem. Hematoksilen'in parlak kırmızı renkli esas boya maddesi.


hemophoric : a. Kan taşır, hemoforik.


ichthyoid : a. Balıksı, balığa benzer.


mescaline : n. Halusinasyonlar meydana getirme özelliği bulunan bir madde.


monobacterial : n. Tek türbakteriye bağlı, bir bakteri türünün sebep olduğu (infeksiyon hakkında).


oxide : n. Oksid, humuz, oxidum.


pachyderma : n. See: Pachydermia.


pamaquine naphthoate : n. iochem. Sıtma tedavisinde kullanılan sarı toz (C42H4 5N2O7).


petechiasis : n. Deri üzerinde yaygın peteşiler oluşması ile belirgin durum.


pontic : n.&a. 1. Hakiki dişin yerini alan diş; 2. Varol köprüsüne ait.


pseudochromesthesia : n. Sesleri renk olarak alan hissiyet bozukluğu.


retroflexion : n. Bir organın tersine bükülmesi.


sporicidal : n. Sporları öldüren.


subsylvian : a. Sylvius yarığı altında bulunan.


superexcitation : n. Aşırı heyecan.


syneresis : n. Jel kısmı büzüldüğünde sıvı kısmın açığa çıkması (mesela kan pıhtılaşmasında).