Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

equinism nedir?

equinism : n. At yürüyüşü

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiorrhaphy : n. Kalb cidarının dikilmesi, travmatik cerrahide uygulanan bir yöntem.


chromat- : pref. biochem. Renk, kromatin, renkle ilgili.


clairaudience : n. Normal olarak işitilmeyen sesleri işitme, fevkalade işitme hassası.


decalcified : a. Kalsiyum tuzları ihtiva etmeyen, kalsiyumsuz.


dermatomyoma : n. Meri myomu, deri içindeki kaslar (arrector pili kasları) dan gelişen iyi huylu tümör.


dystrophic : a. Distrofiye ait.


embryogeny : n. Embriyon gelişimi, embriyolojeni.


subfascial : a. Fasya altı, fasya alıtnda bulunan.


hemiathetosis : n. Vücudun tek tarafında atetoz gözükmesi.


hippocratist : n. Hipokrat okuluna mensup hekim, Hipokrat'ın tıp öğretisine inanan ve bu sistemi uygulayan hekim.


hydrogenylase : n. biochem. Escherichia coli tarafından yapılan ve formik asidi karbon diyoksitle hidrojene ayrıştıran bir enzim.


idiohypnotism : n. Kendi kendine telkinle hipnoz meydana getirme.


infarct : n. Enfarktüs.


mammogram : n. Mammografi yoluyla elde edilen röntgen filmi, meme filmi.


monad : a.&n. 1. Tek hücreli (protozoid); 2. Basil cevher, zerre, atom, monat.


neurocutaneous : a. Sinirlere ve cilde ait.


parachromatopsia : n. Renk körlüğü.


perivaginal : a. Vaginayı saran.


phore- : suff. Portör. (See: Carrier).


pileous : a. 1. Kıllı, tüylü; 2. Tüysü.