Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

equinism nedir?

equinism : n. At yürüyüşü

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buller's shield : n. Gözlerden biri enfekte olduğunda, diğerini korumak için kullanılan bir çevresi flasterle çevrili olan saat camı.


chlorine : n. biochem. Cl işaretiyle bilinen atom no:1 ve atom ağırlığı:35.457 olan kimyasal element, klor.


diapedesis : n. Kan hücrelerinin damar çeperlerinden dokulara sızması.


epidemiology : n. Salgın hastalıklardan söz eden bilim, epidemiyoloji.


exopathic : a. Vücudun dışından kaynaklanan, eksopatik.


intrinsic : n. 1. İçerden olan sebeplerle meydanag elen; 2. Bir şeyin içerisi ie ilgili olan, entrensek.


irritative : a. İritasyona ait.


keratosis : n. Boynuz gibi sert oluşanlarla beliren hastalıkların genel adı, keratoz.


lobectomy : n. Akciğer, beyin veya karaciğer lopunun ameliyatla çıkarılması, lobektomi.


locomotion : n. Bir yerden diğer yere gitme hareketi veya bu hareketi gösterebilme gücü.


luminescence : n. Işık verme özelliği.


meromicrosomia : n. Vücudun bazı kısımlarının normalden küçük olması.


nidation : n. Aşılanmış yumurtanın uterus mukozasında yerleşmesi, nidasyon.


oncometry : n. Herhangi bir organ hacmının onkometre aracılığıyla ölçülmesi, onkometri.


oreximania : n. Marazi iştah artması, zayıflama korkusu ile aşırı yeme.


peritrichal : a. Üzeri kamçı şeklinde uzantılar veya titrek tüylerle örtülü (bakteri veya hücre hakkında).


phakoma : n. Merceksi itle veya tümör.


postcornu : n. Yan karıncığın arka boynuzu.


procedure : n. Herhangi bir deney veya araştırmada izlenen yol, uygulanan işlem, öyntem, prosedür.


prostheon : n. Alveol noktası.