Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

equinism nedir?

equinism : n. At yürüyüşü

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dactylion : n. parmaklar arasında perde olması.


disruption : n. Ayrılma, yarılma, çatlama.


duodenotomy : n. Duodenum'a kesit yapma, kesit yaparak duodenum'u açma.


entochorodiea : n. Koroidin iç tabakası.


hepatolithectomy : n. Karaciğerden taş çıkarma ameliyesi.


lageniform : a. Şişebiçim.


gravitation : n. Cisimlerin yere doğru çekilmesi, yerçekimi gücü; 2. Bir cismi bütün halinde tutan tanecikleri arasındaik çekim, cazibe kuvveti.


histotome : n.Mikrotomide kullanılan kesme aleti, histotom.


hyps(o) : pref. Yükseklik, irtifa, boy.


hypnagogue : n. 1. Uyku getirici, uyutucu; 2. Uyutucu faktör.


inosite : n. See: inositol.


jejunum : n. Duodenumdan sonra gelen ince barsak bölümü,boşbarsak, jejunum.


macrolymphocyte : n. Normale oranla daha büyük lenfosit, iri lenfosit.


myoneuroma : n. kas dokus ihtiva eden nevrom.


nembutal : n. Pentobarbital'in müstahzar adı.


othematoma : n. Dış kulak hematomu, kan oturması nedeniyle dış kulağın şişip morumsu renka lışı ile belrigin durum.


oxidize : v. Oksijen ile terkip etmek, okside etmek, tahmiz etmek, asitleştirmek.


perimastitis : n. meme çevresindeki dokuların iltihabı.


postoperative : a. Ameliyattan sonra, ameliyat sonu.


pyoperitonitis : n. Peritonun cerahatli iltihabı piyoperitonit.