Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

episplenitis nedir?

episplenitis : n. dalak kapsülünün iltihabı, episplenit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradypeptic : a. Ağır hazmolan.


cocainism : n. 1. Keyif verici olarak devamlı kokain kullanma, kokain alışkanlığı; 2. Devamlı kokain kullanımına bağlı olarak gelişen zehirlenme hali, kronik kokain zehirlenmesi.


exostosis : n. 1. Mukozayı hazırladıktan sonra çekiç ile kemiği tesviye; 2. Anormal kemik çıkıntıları, egzostos.


galactostasis : n. 1. süt salgısının kesilmesi, sütün akmaması; 2. Anormal süt toplanması (birikmesi).


galvanoscope : n. zayıf elektrik cereyanlarını keşfetmeğe mahsus alet, galvanoskop.


intake : n. Vücuda sokulanmadde.


helcoma : n. Ülser


homostimulant : n. Belli bir organın, özellikle salgı bezinin çalışmasını uyaran aynı organa ait hayvansal doku özü.


hypersthenuria : n. Yüksek yoğunlukta idrar çıkışı, vücudu su girişinin azalışı veya herhangi bir sebeple su kaybı sonucu özgül ağırlığı yüksek idrar artışı.


inosclerosis : n. Lif sertleşmesi, fibroskleroz.


in utero : a. See: intrauterine.


leischmaniasis, leischmaniaosis : n. Layişmanyaların yaptığı enfeksiyon, yalişmanyoz.


monotonous : a. 1. Değişiklik göstermeyen, yeknesak, monoton; 2. Aynı tonda devam eden, alçalma ve yükselme göstermeyen (ses hakkında).


osmics : n. 1. Kokubilim; 2. Koklama duyusu ilmi.


pedicular : a. 1. Sap'la ilgili; 2. Bitlerle ilgili; 3. Bitlerinsebep olduğu.


perverted : a. Anormal hale dönmüş, gayritabii şekle girmiş.


phacoscopy : n. Uyum esnasında göz merceğinde meydana gelen değişimlerin fakoskop aracılığıyla izlenmesi.


phlogogenic : a. İltihap yapan, flogojenik.


pott's disease : n. Spondilit, spinal tüberküloz, omirilik çürümesi.


respirable : a. Teneffüs olunur, solunabilir.