Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

episplenitis nedir?

episplenitis : n. dalak kapsülünün iltihabı, episplenit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbohydrate : n. biochem. Karbon hidrat.


cardiometer : n. Kalbin çalışma gücünü ölçen alet.


chitinous : a. & 1. kitin'le ilgili; 2. Kitin'den oluşmuş; 3. Kitin niteliğinde, kitin yapısında.


coffeinism : n. Aşırı kahve içimine bağlı kronik kahve zehirlenmesi.


deviation : n. Sapma, sapınç, normal yerini değiştirme.


exostosis : n. 1. Mukozayı hazırladıktan sonra çekiç ile kemiği tesviye; 2. Anormal kemik çıkıntıları, egzostos.


glycase : n. biochem. Maltoz ve maltodekstrini dekstroza çeviren enzim.


uteroscope : n. Rahim içini muayeneye yarayan alet.


homogenous : a. Aynı cinsten olan mütecanis, homojen.


hormonoprivia : n. Hormonsuzluktan ileri gelen marazi durum.


hypoglottis, hypoglossis : n. 1. Dilin alt kısmı 2. See: Ranula.


immobilization : n. Hareketsizleştirme, sabitleştirme.


leukothrombin : n. Kanda lökositlerden oluşan fibrin faktörü.


longitudinal : a. Uzununa, longitudinalis.


needling : n. İğne ile delme, özellikem göz merceğinde gerçekleştirilen bir çeşit ameliyat.


ophidiophobia : n. Marazi yılan korkusu, ofidyofobi.


orchiditis : n. Testis iltihabı, orşidit.


pancreatism : n. Pankreas faaliyeti.


periuterine : a. Rahim (uterus)'i saran.


pharmacopoeia : n. 1. İlaçların bilemişini ve hazırlanma usullerini bildiren kitap; 2. Eczanede bulunan ilaçların bütünü.