Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

epiblepharon nedir?

epiblepharon : n. Üst veya alt göz kapağı kenarlarının içe kıvrılmasıyla belirgin doğuştan anomali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennemesis : n. Mukus kusma, mukustan ibaret kusmuk çıkarma.


colposcope : n. See: Culdoscope.


condyloid : a. Lokmamsı, lokmaya ait, kondiloid condyloides.


conglomerate : a. 1. Bir araya yığılmış, küme halinde toplanmış; 2. Çeşitli maddelerin, düzen göstermeksizin bir araya gelmesiyle oluşan kitle, küme.


cordate : a. See: cordiform


cytoclastic : a. Hücreleri yokeden.


dentoalveolar : a. Diş alveolüne ait.


dyad : n. biochem. Atomdan oluşmuş bir molekül, iki değerli atom.


electrogastrography : n. Mide faaliyeti esnasında meydanag elen elektriksel güç değişimlerinin çizelge halinde kaydedilmesi.


fourchette : n. Labia majora (Büyük dudaklar) nın arka birleşeği.


lactoscope : n. renk tahlili ile sütteki yağ miktarını tesbit eden alet, laktoskop.


ter in die : adv. Günde üç defa.


hectometer : n. yüz metre, 109.36 yarda, hektometre.


hemi- : pref. 1. Yarım, yarı; 2. Tek taraf.


immunity : n. Bağışıklık muafiyet, organizmanın muayyen bir enfeksiyona karşı hassasiyetinin az veya hiç bulunmaması, imünite.


notomelus : n. Sırta yapışık fazladan kol veya bacak gösteren hilkat garibesi.


occlusive : a. Kapanma (oklüzyon) yı sağlayan.


omalgia : n. Omuz bölgesinde romatizmal ağrılar, omalji.


personality : n. 1. Kişilik, şahsieyt; 2. Kişi, şahıs.


pornolagnia : n. Fahişelere karşı cinsel arzu taşıma, fahişelere yönelik cinsel ilgi.