Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

epiblepharon nedir?

epiblepharon : n. Üst veya alt göz kapağı kenarlarının içe kıvrılmasıyla belirgin doğuştan anomali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callosity, callus : n. 1. Nasır; 2. Kemik izi, kırıklardan sonra meydana gelen yeni doku.


caproic : a. biochem. Yağlı bir aside ait, kaproik.


cavalinfusion : n. Anüri tablosu ile seyreden akut böbrek yetmezliğinde kullanılan bir tedavi yöntemi.


chloropsia : n. Yeşil görme, tüm eşyanın yeşil görülmesiyle belirgin görme bozukluğu.


corrosive : a. Yakıcı, çürütücü, aşındırıcı.


crossbreeding : n. Melez meydana getirme. See: Hybridization.


graphomania : n. İçten gelen devamlı yazma dürtüsü, çılgınlık derecesine varan yazma arzusu.


hematoxylin : n. biochem. Doku ve hücre boyalarında kullanılan bir boya maddesi.


iatrophysics : n. Fiziki veya mekanik araçlarla yapılan tedavi, fiziğin tababete uygulanması.


iliospinal : a. İlium ve omurga ile ilgili.


lethargic : a. 1. Letarji ile ilgili; 2. Letarji gösteren.


mefruside : n. İlk 12 saat boyunca en yüksek seviyede uzun ve ılımlı etkisi olan bir ilaç, diüretik.


monogenetic : a. Eşeysiz üreme ile ilgili.


needling : n. İğne ile delme, özellikem göz merceğinde gerçekleştirilen bir çeşit ameliyat.


oligogenics : n. 1. Zürriyetni azalması; 2. Doğum kontrolü.


paraxial : a. Vücut eksenine yakın olan.


pericystic : a. Mesane kesesine ait.


premalignant : a. Habaset oluşumundan önce.


progressive : a. İlerleyen, ilerleyici, progresif (aksi regresif).


recumbent : a. Boylu boyunca uzanmış, yatmış, uzanmış.