Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

epiblepharon nedir?

epiblepharon : n. Üst veya alt göz kapağı kenarlarının içe kıvrılmasıyla belirgin doğuştan anomali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystic : a. Safra kesesine ait, kolesistik.


cotisol : n. Hidrokortizon hayat için gerekli olan bir adrenal kortikosteroidi.


epicystitis : n. İdrar kesesi üstü iltihabı, episistit.


euphytmia : n. 1. Nabız atımının gösterdiği ritmik düzen; 2. çeşitli organların karşılıklı ilişkilerinin yarattığı düzen.


filariasis : n. Filaria enfestasyonu, See: elephantiasis.


friability : n. Kolayca parçalanabilme veya ezilebilme niteliği, gevreklik.


gastroduodenal : a. Mide ve duodenum7a ait.


terato : pref. Ucube, teras.


hyperphasia : n. Dil tutukluğu.


hypothermal : a.1. Düşük ısı ile ilgili; 2. Hafif sıcak, ılık.


isophoria : n. İki gözün görm eeksenlerinin mutabakatı, izofori.


laugh : h. gülme, gülüş.


metrocyte : n. Ana hücre, metrosit.


monstriparity : n. Bir ucube dünyaya getirme.


ortho- : pref. Benzen halkasının bazı türevlerine ait.


pancreatolysis : n. Pankreas dokusu harabiyeti, pankreatoliz.


phonoreceptor : n. Sese karşı duyarlı hücre, ses uyarılarını alma yeteneği taşıyan ühcre, fonorezeptör.


phosphorhidrosis : n. Fosforesan ter ifrazı.


rhythm : n. 1. Düzen (lilik), ritim, ahenk; 2. Organların çalışmalarında düzenlilik (kalp kasılmalarında veya beyinden çıkan elektrik dalgalarda olduğu gibi).


spirochetolysis : n. Spiroketleri eriterek tahrip eden.