Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

epiblepharon nedir?

epiblepharon : n. Üst veya alt göz kapağı kenarlarının içe kıvrılmasıyla belirgin doğuştan anomali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choleperitonitis : n. Karın boşluğuna sızan safra nedeniyle peritonun iltihaplanması.


coalescence : n. Birleşme, kaynaşma, normalde ayrı iki parçanın birbiriyel birleşmesi.


decerebration : n. 1. Beyinin çıkarılması; 2. Omuriliğin beyin seviyesinde kesilmesi.


dechloridation : n. Vücuttaki klorid miktarının azaltılması (Tuz tahdidi ve diüretik kullanmak suretiyle).


directoscope : n. Larenks'i muayenede kullanılan bir alet.


diverticulosis : n. Özellikle barsaklarda, birçok divertikül mevcut olması.


dysplastic : a. 1. Displazi ile ilgili; 2. Displazi gösteren; 3. Normal vücut tipleri (astenik, piknik, atletik) dışında vücut tipi gösteren.


explantation : n. Vücuttan alınan doku veya hücrelerin sun'i ortamda yaşatılması.


extensor : a. & n. Bir ogranı çekip uzatan (kas), açıcı, ekstensor, extensorius.


garrotting : n. Boğazını sıkarak öldürme.


inscription : n. Reçetede, verilen ilaçların isim, miktar ve alım dozlarını gösteren bölüm.


isotherapy : n. See: isopathy.


mastoidea : n. Şakak kemiğinin mastoid çıkıntısı.


neonatus : n. Yenidoğmuş bebek. See: Neonate.


odontoceramotechny : n. Porselen diş yapma sanatı.


odor : n. Koku.


onychia, onychitis : n. Tırnak yatağının iltihabı, onikit, onikya.


prepyloric : a. Pilor önünde.


pyelon : n. Böbrek pevlisi, pyileon.


pyknophrasia : n. Konuşma tutukluluğu, piknofrazi.