Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ephebic nedir?

ephebic : a. ergenliği (püberteye) ait, efebik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancrology : n. Kanseri konu alan bilim dalı, kanser bilimi.


brutalization : n. Hayvanca arzu, duygu ve davranışlar gösterme, kabalaşma, vahşileşme, hayvanlaşma.


cacothymia : n. Ahlak bozukluğuna uzanan mizaç değişikliği ile belirgin akıl hastalığı.


cynanthropy : n. Hastanın kendini köpek olmuş zannettiği bir çeşit delilik.


dysentery : n. Kanlı ve sancılı ishal, kanlı basur, dizanteri.


holodiastolic : a. bütün diyastolü işgal eden.


intracorporeal : a.Vücut içi, vücut içinde.


kaligenous : a. Potas yapan, potas meydana getiren, kalijen.


laqueus : n. bağ, kuşak, şerit, kiriş, tel.


microgenia : n. Çenenin normale oranla çok küçük oluşu.


myopathy : n. Kas hastalığı, miyopati.


myxedema : n. Tiroid bezi salgısındaki yetersizliğe abğlı olarak gelişen metabolizma hızında düşüş, kuruluk gösteren deri altında yaygın ödemler, saçlarda dökülme, zihni işlevler ve konuşmada ağırlaşma ile belirgin hastalık, miksödem.


nanomelus : n. Kol ve bacakları anormal şekilde kısa olan.


nostomania : n. Psişik bozukluğa uzanan ağır nostalji, nostomani.


onychonosus : n. Tırnak hastalığı.


ovariotubal : a. Yumurtalık ve tubalara ait.


peduncular : a. Sap (pedünkül) ile ilgili.


phlegmy : a. Balgamlı.


plasmodicidal : a. Plazmodileri tahrip eden.


prolific : a. Çok yavru verir, mahsuldar, bereketli, verimli, semereli velüt.