Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ephebic nedir?

ephebic : a. ergenliği (püberteye) ait, efebik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachial : a. Kola ait, brachialis.


cholecystogastrostomy : n. Safra kesesi ile mide arasında anastomoz yapılması.


choreoathetosis : n. Kore'de ve athetosis'de görülen hareketlere benzer hareketlerin birarada bulunuşu.


consistency : n. Kıvam, herhangi bir maddenin koyuluk veya sertlik derecesi.


deaf : n. sağır.


erythrocytopenia : n. Alyuvar sayısında azalma görülmesi.


Esmarch's Bandage : n. Uzuvlarda yapılacak ameliyatların kansız bir alanda yapılmasını sağlamak için kullanılan kauçuk bant.


hematospectroscopy : n. Kanın spektroskopla muayenesi.


iridoncus : n. İris tümörü.


jigger : a. Özellikle tropik ülkelerde bulunan bir çeşit pire.


juxtaglomerular : a. Böbrek glomerülüne yakın veya bitişik.


laryngorrhaphy : n. Gırtlağın dikilmeri, larenkis idkmeameliyesi


otalgia : n. Kulak ağrısı, otalji.


ovariocele : n. Yumurtalık fıtığı, ovaryosel.


pericardium : n. Kalb dışzarı, miyokardı saran fibro-seröz kat, perikard (iyum).


perichondrial : a. Perikondrium'la ilgili, perikondrium'a ait.


pharyngoscope : n. Yutak muayenesine mahsus alet, farengoskop.


rectum : n. Barsağın makada bitişik düz parçası, göden barsak, büyük apdest yolu, rektum (kalın barsağın pelvis içinde bulunan son kısmı).


scleriasis : n. Dokuların katılaşması.


self-centred : a. See: Self-centered.