Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ephebic nedir?

ephebic : a. ergenliği (püberteye) ait, efebik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastophore : n. Tomurcuk zarfı, blastofor.


bodily : a. Vücutla ilgili, bedensel.


dehydrogenase : n. biochem. Hidrojen iyonlarının naklini kolaylaştıran enzim.


dermatoglyphics : n. Parmak uçlarındaki, avuç içlerindeki ve tabanlardaki cildin incleenerek herhangi bir gelişim anomalisi mevcut olup olmadığının araştırılması.


discharge : n. 1. Boşaltam, serbest bırakma; 2. Cereyan (elektrik), akıntı, akım; 3. Cerahat.


duodenojejunal : n. Duodenum ile jejunumu ilgilendiren, bu organlarla ilgili olan.


ecmnesia : n. Eski olayları hatırlamakla yenileri unutma hali.


electroanalysis : n. Elektrik akımı ile yapılan kimyasal tahlil, elektroanaliz.


epileptology : n. Epilepsi bilgisi, sar'a bilim, epileptoloji.


fetation : n. 1. Fetusun gelişimi; 2. Gebelik.


vaccine : n. Aşı maddesi, aşı, vaccinum.


lipaciduria : n. İdrarda yağ asitlerinin bulunması, yağ asidi işeme, lipasidüri.


organonomy : n. Organik hayat ve canlı organizmalar kanunu.


ostectopia : n. Kemiğin yer değiştirmesi.


patelloid : a. Patella'ya benzeyen.


peptogenic : a. pepsin veya pepton yapan, peptojen.


peptonization : n. Proteinlerin pepsin etkisiyle pepton'lar haline dönüşmesi, peptonizasyon.


peridental : a. Dişi saran, diş çevresinde bulunan.


photosensitivity : n. Işığa karşı duyarlık.


polyclinic : n. Çeşitli hastalıkların tedavisine mahsus hastane, poliklinik.