Bugün : 23 Temmuz 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

ependymoblastoma nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

ependymoblastoma : n. Ependimoblast'lardan gelişen, ependimom'a benzer bir tümör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catalysis : n. biochem. Kataliz, bazı maddelerin kendi asıllarına halel gelmeden başka maddelerin bileşimi üzerinde yaptıkları tesir.


diastematopyelia : n. Pubis kemikleri arasının doğuştan açık oluşu, semfiz pubis'in doğuştan yarık oluşu.


drop : n. Damla.


explore : v. İnceden inceye muayene etmek.


subhyoid : a. Dilkemiği (hiyoid) altında bulunan hiyoidaltı, subhyoideus


helcosis : n. Yara açılma


homophil : a. biochem. Sadece spesifik bir antijenle tesir eden, homofil.


hypoinsulinism : n. nosan ensülin salgısı.


isotonia : n. 1. Farklı iki eriyiğin ozmotik basınçlarının birbirinin aynı oluşu; 2. Aynı tonüs'e sahip olma hali, iki şeyin tonüslerinin eşit oluşu.


metrocarcinoma : n. Uterus karsinomu, rahim tümörü, metrokarsinom.


nasiform. : a. Burun şeklinde, burunsu.


neuronal, neuronic : a. Sinir hücresine ait, nevronik.


omphal- : pref. Göbek anlamına önek.


overresponse : n. Aşırı cevap.


paracyesis : n. Dış gebelik.


pathergy : n. Birçok antijenlere karşı gösterilen alerjik hal, paterji.


pedodontics : n. Çocukların diş ve ağız durumları ile uğraşan dişçilik şubesi, pedodonti.


periepithelioma : n. Böbreküstü bezi tümörü.


photokinetic : a. Işığa karşı hareket ederek cevaplayan.


postaxial : a. Eksen kemik araksı.