Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

enunciation nedir?

enunciation : n. Telaffuz, telaffuz etme, kelimeyi ses olarak ifade etme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharism : n. Göz kapaklarının istem dışı açılıp kapanması, istem dışı göz kırpma hareketleri gösterme.


brachyesophagus : n. Yemek borusunun normale oranla çok kısa oluşu.


cavitary : a. 1. Boşlukla ilgil; 2. Boşluk gösteren, oyuk, çukur; 3. Ortasında vücut boşluğu bulunan (solucan vb. hayvansal parasit hakkında).


charcot's : n. İleri derecede tabes dorsalis veya syringomyelia vakaları ile birlikte görülen, bir eklemin tam anlamıyla düzensiz şekilde hareket etmesi hali.


creatinase : n. biochem. Kreatinini üre ve metil glikokole ayrıştıran bir enzim.


diplobacillus : n. Çift halde bulunna basil, birbirine tutunmuş çift basil.


enterokinase : n. biochem. Barsak cidarından salgılanan ve tripsinojeni tripsine çeviren enzim, enterokinaz.


entomology : n. Zooloji biliminin böcekler dalı, entomoloji.


exothyropexy : n. Büyümüş tiroid bezini, organdaü atrofi oluşturmak amacıyla ameliyatla boyun dışına tesbit etme.


insulinoid : a.Ensüline benzer, ensülin gibi.


hypalbuminosis : n. Kanda albümin noksanlığı.


hyperthelia : n. Çok memelilik.


intervaginal : a. İki tabaka arasında bulunan.


isotonia : n. 1. Farklı iki eriyiğin ozmotik basınçlarının birbirinin aynı oluşu; 2. Aynı tonüs'e sahip olma hali, iki şeyin tonüslerinin eşit oluşu.


laryngoxerosis : n. Gırtlak kuruluğu, larenksin kuruması.


marasmus : n. Beden ve ruh bakımından kuvvetten düşme, marazm.


microphobia : n. Marazi mikrop korkusu, mikrofobi.


microprosopus : n. Küçük yüze sahip kişi, küçük yüzlü kimse.


orthognathic : a. Ortognatiye ait.


osteology : n. Kemikbilim, iskeletin bilimsel incelenmesi veya tanımı osteoloji, osteologia.