Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

enunciation nedir?

enunciation : n. Telaffuz, telaffuz etme, kelimeyi ses olarak ifade etme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cohesion : n. 1. Yapışma, ayrı olması gereken iki şeyin birbirine yapışması; 2. Bir maddeyi oluşturan moleküller arasındaki çekim kuvveti (Moleküllerin birbirine tutunmasını sağlar).


cysteine : n. biochem. Sistein, proteinlerin hidrolizinden meydana gelen amino-asit.


endosoma : n. Eritrosit muhteviyatı, eritrositi oluşturan maddelerin tümü.


enthetic : a. 1. Enthesis'le ilgili; 2. Dışardan konulan, dışardan temin edilen.


face : n. yüz, facies (14 kemikten meydana gelmiştir).


granulomatosis : n. Multipl granülomların oluşumu, granülomatoz.


lactocrit : n. Yağdaki süt miktarını ölçen alet.


homology : n. Benzeyiş.


intrapyretic : a. Ateşli devrede, hastalığın ateşli devresi esnasında.


ischiovertebral : a. İschium ve omurga ile ilgili.


iter : n. Boru şeklinde geçit.


major : a.1. Daha büyük (magnus'un süperlatif şekli); 2.Büyük.


pampiniform : a. Sülükbiçim.


sadistic : a. Zalimane, sadizme ait.


saucerization : n. Hafif depresyon oluşumu.


splenopexy : n. Düşük veya yer değiştirmiş dalağın dikişle tesbiti, splenopeksi.


staphylococcus : n. Stafilokok (See: Bacterium).


still : n. İmbik.


syndactylus : n. El veya ayak parmaklarında yapışıklık gösteren kişi.


thallium : n. biochem. TI sembolü ile bilinen atom no:81 ve atom ağırlığı 204.39 olan kimyasal element, talyum.