Bugün : 18 Ocak 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

entrails nedir?

entrails : n. İç organlar, özellikle barsaklar ve karın içindeki organlar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchogram, : n. Bronkografi ile elde edilen film.


celozoic : a. Vücudun herhangi bir boşluğunda yerleşen, özellikle barsaklarda yerleşen (parazitler hakkında).


correctant : a. See: Corrective.


dentoid : a. Dişe benzeyen, diş ş eklinde.


dyscinesia : n. Harekette güçlük, diskinezi.


eccentro-osteochondrodysplasia : n.Uzunkemiklerde normal dışı ossifikasyon merkezleri görülmesi ve bu merkezlerden başlayan kemikleşme sonucu iskelet sisminde çeşitli şekil bozuklukları ve çok kere cücelikle belirgin durum, Morquio hastalığı.


electrosurgery : n. Elektrokoterizasyonla yapılan ameliyat.


flexibilitas : n. See: Flexibility.


hepaticoduodenostomy : n. Safra yolu ile duodenum arasında anastomoz yapılması.


hyperdicrotism : n. Her kalp atımı esnasında nabızda, belirgin şekilde çift atım oluşturması hali.


karyophage : n. İçinde bulunduğu hücrenin çekirdeğini imha yeteneği taşıyan parazit.


lipofibroma : n. Lifsel elementli lipom.


mediastinography : n. Mediastinum'un röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması;


monothermia : n. Sabah ve akşam vücut hararetinin aynı olması, monotermi.


multangulum : n. Üzerinde çok köşe gösteren kemik, çok köşeli kemik.


nostrils : n. Burun delikleri.


osteomalacia : n. Kemikleri yumuşatan bir hastalık, osteomalasi.


propulsion : n. 1. Öne doğru eğilerek yürüme; 2. Öne doğru düşme eğiliim.


quadrigeminum : a. (pl. quadrigemina).


sphagitis : n. Boğaz iltihabı.