Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

enterocolitis nedir?

enterocolitis : n. İnce ve kalın bağırsak iltihabı, enterokolit.

antiibotic enterocolitis : Uzun süre ağızdan antibiyotik tedavisi sonucu, normal barsak florasının bozulmasına bağlı olarak gelişen enterokolit;


hemorrhagic enterocolitis : Barsak mukozasında yer yer kanamaya uzanan iltihap odakları ile belirgin enterekolit;


necrotizing enterocolitis : İncebarsak ve kolon mukozasında yüzeyel menkorz odakları ile belirgin şiddetli ishal ve kanlı dışkı ile seyreden akut enterokolit;


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataplasm : n. 1. Yakı; 2. Şiş veya yaraya vurulan lapa.


cavernoma : n. Kanla dolu geniş boşluklardan oluşan damar tümörü.


chondroprotein : n. Kıkırdakta olan bir protein.


demise : n. Ölüm, vefat.


gnathitis : n. Çene iltihabı.


vaccination : n. 1. Aşılama, aşı; 2. Çiçek aşısı yapma.


hidrosis : n. 1. Hidroz, bol miktarda terleme; 2. Terin özel bezler tarafından yapılıp dışarı salınması; 3. Terbezi hastalığı.


iodophilia : n. İyot boyası ile kolayca boyanabilme yeteneği, özellikle parçalı çekirdek gösteren lökositlerin, bazı patolojik durumlarda iyot boyası ile kahverengine boyanması hali.


lipometabolic : a. Yağ metabolizmasına ait.


mesophlebitis : n. Ven orta gömleğinin iltihabı, mezoflebit.


microgastria : n. Midenin konjenital küçüklüğü, mikrogastri.


narcoanesthesia : n. Narkotik ilaçla oluşturulan his kaybı, narkoanestezi.


omentitis : n. Omentum iltihabı, omentit.


pancreaticoduodenal : a. Pankreas ve duodenuma ait.


poll : n. Başın saç biten kısmı.


postabortal : a. Düşük sonu, düşük sonrası.


prediabetes : n. 1. Diyabet öncesi; 2. Hafif diyabet.


rheum : n. 1. Mukoza bezleri tarafından salgılanan gözyaşı, sümük veya tükrük gibi seröz sıvılar; 2. Nezle.


rutherford : n. Radyoaktif yıkılma birimi.


schistocytosis : n. Kanda sistositlerin çoğalması.