Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

enterocolitis nedir?

enterocolitis : n. İnce ve kalın bağırsak iltihabı, enterokolit.

antiibotic enterocolitis : Uzun süre ağızdan antibiyotik tedavisi sonucu, normal barsak florasının bozulmasına bağlı olarak gelişen enterokolit;


hemorrhagic enterocolitis : Barsak mukozasında yer yer kanamaya uzanan iltihap odakları ile belirgin enterekolit;


necrotizing enterocolitis : İncebarsak ve kolon mukozasında yüzeyel menkorz odakları ile belirgin şiddetli ishal ve kanlı dışkı ile seyreden akut enterokolit;


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharectomy : n. Göz kapağının herhangi bir lezyon sebebiyle kısmen veya tamamen çıkarılması.


cotyledon : n. Kotiledon (plasenta parçası).


dyspepsia : n. Hazımsızlık, dispepsi.


electrocautery : n. Dokuyu elektrikle yakma, elektrokoter.


fraenotomy : n. Bir fraenumun cerrahi olarak kesilmesi, özellikle dilin altında bulunan fraenum'un kesilmesi.


goneitis : n. Diz iltihabı.


interfascicular : a. Fasiküllerarası.


lagena : n. Kulakta scala media'nın üst kısmı


hyperpietic : a. 1. Esansiyel hipertansiyonla ilgili; 2. Esansiyel hipertansiyon gösteren.


illutation : n. Hastalığın çamur banyosu ile tedavisi.


inguin : n. (pl. inguina). Kasık.


injected : a. Şişmiş, şişkin.


laboratorian : n. Labrant.


locator : n. Vücuttaki yabancı cisimlerin yerini tesbite yarayan cihaz.


malariologist : n. Malaryoloji mütehassısı.


metacarpus : n. El tarağı, metakarp.


myotic : a. Miyozise ait.


neuromalacia : n. Sinirlerin yumuşaması, nevromalasi.


osteoradionecrosis : n. Işına fazla miktarda maruz kalan kemikte nekroz meyanag elmesi.


paralysis : n. Genel felç, paralizi.