Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

enterocolitis nedir?

enterocolitis : n. İnce ve kalın bağırsak iltihabı, enterokolit.

antiibotic enterocolitis : Uzun süre ağızdan antibiyotik tedavisi sonucu, normal barsak florasının bozulmasına bağlı olarak gelişen enterokolit;


hemorrhagic enterocolitis : Barsak mukozasında yer yer kanamaya uzanan iltihap odakları ile belirgin enterekolit;


necrotizing enterocolitis : İncebarsak ve kolon mukozasında yüzeyel menkorz odakları ile belirgin şiddetli ishal ve kanlı dışkı ile seyreden akut enterokolit;


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

emaciation : n. 1. Zayıflatma; 2. Sıcaklık.


extramastoiditis : n. mastoid çıkıntısına bitişik dokuların iltihabı.


feminine : a. Kadına ait, kadınla ilgili, nisal, femininus.


gastrostogavage : n. Karın duvarından yapılan kesit aracılığıyla mideye iletilen tüpten organa besin maddeleri sevketme, bu şekilde gerçekleştirilen suni besleme.


lactational : a. memelerde sütoluşmasıyla ilgili, memelerden süt salgılandığı devre ile ilgili; 2. Emzirme ile ilgili, emzirmeye ait.


holotetanus : n. Genel tetanoz.


hydrogymnastics : n. Sualtı cimnastiği (idmanı).


hyperactivity : n. Aşırı faaliyet.


inocystoma : n. Kistik dejenerasyonlu bağ dokusu tümörü.


lithicosis : n. Lityum tozlarının, devamlı solunum sonucu akciğerlerde toplanması ile belirgin patolojik durum.


loxotomy : n. Eğik ampütasyon.


manifest : a. Aşikar, gizli olmayan, manifest.


milk : n. Süt.


mydricaine : n. Göz hekimliğinde kullanılan bir çözelti.


nervine : a. & n. Sinirleri düzelten ve yatıştıran (ilaç).


ottitic : a. Otite ait.


panophthalmia : n. Gözün bütün tabakalarının iltihabı, panoftalmi.


piperazine : n. Yuvarlak solucanlara ve kılkurtlarına karşı aşırı derecede etkili olan anthelmentik.


pneumococcemia : n. Kanda nömokok bulunması, pnömokoksemi.


premonition : n. 1. Herhangi bir şeyin olacağını önceden sezme, ön sezi; 2. Kişinin hastalık nöbetinin geleceğini önceden sezinlemesi; 3. Hastalık nöbetinin geleceğini gösteren sübjektif belirti, hastanın hissettiği öncü belirti.