Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

enterocolitis nedir?

enterocolitis : n. İnce ve kalın bağırsak iltihabı, enterokolit.

antiibotic enterocolitis : Uzun süre ağızdan antibiyotik tedavisi sonucu, normal barsak florasının bozulmasına bağlı olarak gelişen enterokolit;


hemorrhagic enterocolitis : Barsak mukozasında yer yer kanamaya uzanan iltihap odakları ile belirgin enterekolit;


necrotizing enterocolitis : İncebarsak ve kolon mukozasında yüzeyel menkorz odakları ile belirgin şiddetli ishal ve kanlı dışkı ile seyreden akut enterokolit;


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buphthalmos : n. Bebeklik çağlarında, göz içi sıvısının artışına bağlı göz küresinin anormal şekilde büymesi ile belirgin durum.


dienestrol : n. Stilboestrol'e benzeyen, ancak aktivitesi daha az olan bir sentetik östrojen.


eunuchism : n. Hadımlık.


fumigant : n. Buharla dezenfeksiyon (fumigasyon)'da kullanılanl madde (sülfür v.s.).


histidine : n. biochem. Tabii bir amino asit.


hydrocyanic : a. biochem. Hidrojen ile siyanojenden bileişk olan.


hydrops : n. Sulu madde birikmesi.


hypophosphite : n. biochem. Hipofosforik asidin herhangi bir tuzu, hipofosfit.


irradiating : a. Yayılan, belli bir noktadan etrafa yayılan (ağrı v.s.).


local anaesthesia : Mevzi anestezi.


palatopharyngeal : a. Damak ve yutak'la ilgili.


pamaquine naphthoate : n. iochem. Sıtma tedavisinde kullanılan sarı toz (C42H4 5N2O7).


perilymph : n. Perilenf(a), dışlenf (labryinthus membranaceus) dışındaki sıvı.


pleuroscopy : n. Göğüs duvarının kesilmesi ile plevra boşluğunun muayene edilmesi, plöroskopi.


pneumothorax : n. 1. Plevra boşluğunda hava veya gaz toplanması, pnömotoraks; 2. Ciğer söndürme, hava verme.


protract : v. Uzatmak, ileriye doğru germek.


pyrosulphate : n. biochem. Pirosülfat.


rabbeting : n. Çentikler gösteren kırık kemik uçlarının birbiri içine girmesi.


rouget du porc : n. Domuzlarda yılancık (eripizel) hastalığı.


sarcomagenesis : n. Sarkom oluşumu.