Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

enterocolitis nedir?

enterocolitis : n. İnce ve kalın bağırsak iltihabı, enterokolit.

antiibotic enterocolitis : Uzun süre ağızdan antibiyotik tedavisi sonucu, normal barsak florasının bozulmasına bağlı olarak gelişen enterokolit;


hemorrhagic enterocolitis : Barsak mukozasında yer yer kanamaya uzanan iltihap odakları ile belirgin enterekolit;


necrotizing enterocolitis : İncebarsak ve kolon mukozasında yüzeyel menkorz odakları ile belirgin şiddetli ishal ve kanlı dışkı ile seyreden akut enterokolit;


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calculous : a. Bedende oluşan taş türünden.


clava : n.Klava (Medulla oblongata'nın arka yüzünün alt bölümünde, küçük bir şişkinlik).


coherence : n. 1. Yapışıklık, birbirine yapışma; 2. Tutarlılık, uygunluk.


hypermelanotic : a. Deride aşırı melanin birikimi gösteren, melanin toplanmaıyla belirgin.


lascivious : a. 1. aşırı cinsel arzu taşıyan, şehvetli; 2. Cinsel arzu uyandıran, şehvet uyandırıcı.


laxator : n. Gevşetici (kas veya ilaç).


leading : n. Vüuda devamlı kurşun girişine abğlı zelirlenme hali, kronik kurşun zehirlenmesi.


localized : a. Belli bir bölge içinde kalmış, sınırlanmış, etrafa yayılmamış.


lipiodol : n. Haşhas tohumu yağına %40 oranında iyot karıştırılmasıyla hazırlanmış, radyografide radyoopak madde olarak kullanılan koyu kıvamda müstahzar ilaç.


marfan's syndrome : n. Sebebi bilinmeyen herediter genetik bir hastalık.


mastoncus : n. Meme tümörü veya göğüs şişmesi.


methyl phenidate : n. Merkez sinir sistemini uyarmak yoluyla etki eden antidepresan bir ilaç.


posteroanterior : n. Arka-ön istikamette, arkadan öne uzanan.


preanesthetic : a. 1. Anesteziden önce, anestezi amacıyla verilen ilaç (morfin v.s.).


procreation : n. Üreme, çoğalma.


psychodiagnosis : n. Psikolojik testler ve yöntemler yardımıyla akıl veya ruh hastalığına sebep olan faktörlerin belirlenmesi, bu yolla hastalığı tehis etme, psikodiagnoz.


ptotic : a. 1. Ptoz'lailgili; 2. Ptoz gösteren, ptozla belirgin.


sejunction : n. Zihni faaliyetlerde kopukluk, kişide zihinsel faaliyetlerin bütünlüğünü kaybetmesi.


sequestrotomy : n. Çürümüş veya yerinden çıkmış bir kemiği ameliyat ile alma, sekesteri çıkarma ameliyatı, sekestrotomi.


spiramycin : n.Penisilin ve eritromisine benzer etkisi olan ve ağız yoluyla kullanılan bir antibiotik.