Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

endosepsis nedir?

endosepsis : n. Vücut içinde oluşan toksik maddelerin kana geçmesi ile meydana gelen zehirlenme, iç kaynaklı zehirlenme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataract : n. Göz perdesi, lensin saydamlığının kaybolması, katarakt.


ceratalgia : n. Kornea ağrısı.


chorda : n. (pl. chordae),Kiriş, tel, ip.


coprophagy : n. Dışkı yeme.


cryopathy : n. Aşırı soğuğa maruz kalış nedeniyle meydana gelen harabiyet ve incinme.


dextrogyration : n. Sağa kıvrılma, sağa bükülme.


dose : n.&v. 1. Bir ilacın muayyen zamanda alınacak miktarı, doz; 2. Muayyen miktarda ilaç vermek.


egoism : n. Sadece kendini düşünme, yalnızca kendi çıkarını gözetme, bencillik ,egoizm.


endometrioma : n. Endometr ihtiva eden bir tümör, endometriyom.


entochorodiea : n. Koroidin iç tabakası.


eugenics : n. Fizik ve moral bakımlardan ileri nesiller yetiştirme bilimi.


tenositis : n. See: Tenontitis.


hemangiosarcoma : n. See. Angiosarcoma.


hematoid : a. Kan halinde, kana benzer.


heterozygosity : n. See: Heterozygosis.


mesosternum : n. Sternumun orta parçası.


metatarsal : a. Ayak tarağına ait, metatarsalis.


myofascitis : n. Kas ve fasyasının iltihabı, miyofasit.


olfactology : n. Kokubilim, koklama (duyusu) ilmi; olfaktoloji.


pathomimia : n. Yalandan hasta görünme, temaruz.