Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

endosepsis nedir?

endosepsis : n. Vücut içinde oluşan toksik maddelerin kana geçmesi ile meydana gelen zehirlenme, iç kaynaklı zehirlenme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathism : n. Alt çene (mandibula)'nin anormal şekilde kısa ve içeri çekik oluşu.


cervicovaginitis : n. Uterus serviksi ve vagina'nın beraber iltihabı.


collateral : a. Yanda bulunan, yan, Collateralis.


detachment : n. Ayrılma, bir oluşumun oturduğu veya yapıştığı yüzeyden ayrılması.


distomiasis : n. Trematoda (Distoma) cinsi parazitlerin sebep olduğu enfeksiyon, distomiyazis.


ectromelia : n. Kol ve backaların konjenital yokluğu.


extrasensory : a. Duyu ötesi, normal duyuların ötesinde.


lactocele : n. See: galactocele.


hexavitamin : n. biochem. 6 vitamini bir arada ihtiva eden bir müstahzar.


hypamnion : n. Amnion sıvısının ileri derecede az oluşu, amnion sıvısı azlığı.


hypoparathyroidism : n. Paratiroid bezlerinin faaliyet yetmezliği.


hysterogenous : a. See: hysterogenic.


idiometritis : n. Uterus kasının iltihabı, idyometrit.


ileoileostomy : n. İleumun iki parçası arasında anastomoz yapılması.


metasternum : n. Sternumun hançersi çıkıntısı.


neuroblast : n. Sinir dokusunu oluşturan embriyonik hücre, nevroblast.


nomenclature : n. Bir bilim veya fen şubesine ait yahut bir şahıs veya zümre tarafından kullanılan terimler, terminoloi, nomenklatür.


oculopupillary : a. Gözbebeğine ait.


osphresis : n. Koklama duyusu.


paraffin : n. biochem. Maden kömüründen çıkarılan renksiz bir yağ, parafin.