Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

endosepsis nedir?

endosepsis : n. Vücut içinde oluşan toksik maddelerin kana geçmesi ile meydana gelen zehirlenme, iç kaynaklı zehirlenme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bornholm disease : n. Coxsackie B grubunun etken olduğu viral bir hastalık.


carnophobia : n. Etten ve et yemekten tiksinti duyma.


character : n. Bir şahsın bilinen ve tahmin edilebilen mental özelliklerinin toplamı, karakter.


distil : v. Bir sıvıyı ısıtıp buhar haline getirdikten sonra tekrar soğutarak sıvı halinde toplamak, damıtmak.


dyssomia : n. uykusuzluk, uyuyamamazlık, uyku düzensizliği.


endoenteritis : n. Barsak mukozasının iltihabı, endoenterit.


flumen : n. (pl. flumina). Doğrultu, parazit.


galactostasis : n. 1. süt salgısının kesilmesi, sütün akmaması; 2. Anormal süt toplanması (birikmesi).


hemorrhodal : a. 1. Basur veya basurlarla ilgili; 2.Basur gösteren, basur memeleriyle kaplı; 3. Basura benzeyen, basur niteliğinde.


histoplasmosis : n. Vücuttaki histoplazmların sebep olduğu ve zayıflık, ateş ve dalak büyümesi ile belirli bir hastalık, histoplazmoz.


hygroscope : n. Havadaki rutubet değişikliklerini gösteren alet, higroskop.


inhalation : n. Buğu, gaz veya ufak damlacıklar haline getirilmiş sıvıların solukla alınması, inhalasyon.


mercurous : a. biochem. Tek değerli septik ilaç, merkürokrom.


nanosomia : n. Cücelik, vücudun anormal küçüklüğü.


opsogen : n. See: Opsinogen.


panhysterosalpingectomy : n. Uterus ve salpenksin ameliyatla tamamen çıkarılması.


paramnesia : n. Geçirmekte olduğu bir tecrübeyi, yanlış olarak daha önce de geçirmiş olduğunu zannetme.


peristaltis : n. Mide ve barsaklarda yukarıdan aşağıya doğru halka ve helezon şeklinde kasılmalar, peristaltik (solucanımsı kasılmalar), bu kasılmalar mide ve barsak içindekileri aşağıya doğru sürükler.


pestilential : a. 1. Veba getiren; 2. Veba türünden; 3. Mühlik, öldürücü.


phytophilous : a. Bitkileri seven veya bitkilerle beslenen.