Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

endometroid nedir?

endometroid : a. Endometre benzer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dentistry : n. Dişçilik, diş tabipliği.


esophagoscopy : n. Özofagusu görerek muayene etme, özofagoskopi.


gingivitis : n. Dişeti iltihabı, jenjivit, ulitis.


lalia : n. Konuşma, konuşma yeteneği.


hapt : pref. Dokunma, değme, temas anlamına önek.


hypermetaplasia : n. Aşırı metaplazi.


hyphemia : n. 1. Göz ön odacığı içine kanama, göz ön kamarasında kan toplanması; 2. Dolaşımdaki kan hacminin azalması, kan miktarında azalma.


luteogenic : a. Corpus luteum'un oluşmasını uyarıcı, corpus luteum'u geliştirici, luteojenik.


neuroleptics : n. Sinir sistemi üzerinde etkili olan ilaçlar.


oophorocystosis : n. Yumurtalık kisti oluşumu.


ophryon : n. Orbitaüstü enine çizgisinin orta noktası, ofriyon.


pediatirc : a. Çocuk hastalıkları ile ilgili.


pentane : n. biochem. Petrol içinde bulunan uçucu bir gaz (C6H12).


phallalgia : n. Penis'te hissedilen ağrı, penis ağrısı.


phenology : n. İklim şartları ve mevsim değişikliklerinin hayvan ve bitkiler üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı, fenoloji.


pleurothotonos : n. Vücudun tetanik kasılmalar sonucunda bir tarafa bükülmesi.


polya operation : n. Kısmi gastrektomi.


retrotarsal : a. Gözde tarsusun arkasında kalan.


schultz-charlton reaction : n. Kızıla benzer döküntüleri olan bir hastada, iyileşmiş bir vakadan alınan serumun cilde zerkedilmesi sonucunda meydana gelen renk açılması.


specimen : n. örnek, numune, model, misal.