Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

endometroid nedir?

endometroid : a. Endometre benzer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannabism : n. Devamlı kenevir türleri (esar v.s.) kullanma sonucu oluşan zehrilenme hali.


chemically : adv. biochem. Kimyaca,


colloid : a. Jelatin gibi, jelatinsi, koloid.


ectrodactylia : n. Parmakların konjenital yokluğu, doğuştan parmaksızlık.


expulsive : a. Çıkartıcı, defedici, ihraç edici.


fasciola : n. Şerit.


histoplasma : n. Bir mantar türü,histoplam.


hoof-bound : a. & a. Tırnağı sıkışmış, sakat tırnaklı.


innervation : n. 1. İnervasyon: Bir vücut bölümünün (asaplanması) sinirlenmesi; 2. Santral sinir sisteminden gelen normal uyartıların bu sinirlerle ait olduğu organa gitmesi.


in utero : a. See: intrauterine.


limp : a. 1. Gevşek, yumuşak; 2. Topallama.


lorfan : n. Levallorphan'ın müstahzar adı.


membraniform : a. Zara benzeyen, zar şeklinde.


mulatto : n. Biri beyaz diğeri siyah ırka mensup anne babadan meydana gelen melez kişi.


myasthenic : a. 1. Miyasteni ile ilgili; 2. Miyasteni gösteren, miyasteni ile belirgin.


phytase : n. biochem. Karaciğer ve kandan çıkarılan ve fitini parçalayan bir enzim, fitaz.


phytomitogenes : n. (pl.) In vitro ve muhtemelen de in vivo olarak bağışıklığı güçlendiren maddeler.


polyarthritis : n. Birçok eklemlerin iltihabı, poliartrit.


protozoology : n. Protozoer bilgisi, tek hücreli hayvanları inceleyen zooloji dalı.


pyelogram : n. Piyelografi yoluyla alınan böbrek ve ureterleri gösterir röntgen filmi.