Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

endometroid nedir?

endometroid : a. Endometre benzer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismuthosis : n. Bizmut'un organizma tarafından emilmesi sonucu hasıl olan zehirlenme, bizmut zehirlenmesi.


emboitement : n. Döllenmiş ovum içinde, ilk oluşumundan itibaren kişinin minyatür halinde tam şekli ile mevcut oldğunu kabul eden eski görüş, performasyon teorisi.


eminentia : n. anat. Kabartı.


epiblastic : a. Ektoderme ait.


furfur : n. 1. Epidermis'ten pul halinde dökülen hücre; 2. Başın saçlı derisinden pul halinde dökülen küçük beyaztaneciklerden her biri, kepek.


goitrous : a. 1. Guatr ile ilgili; 2. Guatr gösteren, guatr'a müptela.


gynatreisa : n. Konjenital olarak vagina deliğinin yoluğu, jinatrezi.


hegar's sign : n. Hegar belirtisi gebeliğin erken devrelerinde, cervix uteri'nin aşikar bir şekilde yumuşaması.


histogeny : n. See: Histogneesis.


hormonagogue : n. Hormon artırıcı faktör, hormonagog.


metaplexus : n. Beyin dördüncü karıncığının koroid damar ağı.


neuropathist : n. see: Nerve specialist.


papulopustular : a. Hem papüle, hem de püstüle ait olan, her iki çeşit oluşumu birlikte ilgilendiren.


perfusion : n. 1. Üzerine veya içine dökme, 2. Sıvı şeklindeki ilaçları vücuda verme.


periappendicitis : n. Apandisle çevresindeki dokuların iltihabı.


pero : n. Beyin koklama lobunun dış tabakası (Koku siniri buradan kaynaklanır).


phosphonates : n. (pl.) Kemiklerde biriktiği zaman, osteoklastların tahrib edemeyeceği kadar sert bir kemik dokusu meydanag etiren kimyasal maddeler.


restore : v. Sıhhatini iade etmek, şifa vermek.


rhinophore : n. Solunumu kolaylaştıran burun kanülü.


rhinosporidium : n. İnsanda asalak olarak yaşayan bir çeşit mantar.