Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

endometroid nedir?

endometroid : a. Endometre benzer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastomyces : n. Bira mayasına benzer yapıda olan bir tür mikro-organizma-blastomycede, sıfta şekli.


chloroguanide hydrochloride : n. biochem. Acı, kukusuz, beyaz billurlar olup, malaryayı gidericidir (C11H16CIN5HCI).


column : n. Kolon, direk, columna.


corneo-iritis : n. Kornea ile iris iltihabı.


diphasic : a. İki devre gösteren, iki devrede oluşan, iki devreli.


ejaculate : v. Aniden dışarı atmak, fırlatmak, fışkırtmak.


fissura : n. (pl. fissurae). See: Fissure.


lactodensimeter : n. Sütün özgül ağırlığını ölçen alet.


sublime : a. 1. Üstün, yüksek, sublimis, 2. Tasfiye etmek, süblime etmek.


grume : n. Pıhtı.


hematoscopy : n. 1. Hematoskop aracılığıyla kanda eritrosit sayısının tesbiti; 2. Kanda hemoglobin yüzdesinin tayin edilmesi.


kysthitis : n. Vagina iltihabı.


mesaortitis : n. Aortun orta (kas) gömleğinin iltihabı.


metastatic : a. Metastaza ait.


monocyesis : n. Tek fetüslü gebelik.


necrosin : a. biochem. İltihabı sıvılarda meydana gelen bir madde.


phage : n. See: Bacteriophage.


protozoacide : n. Protozoerleri yo eden.


pyridoxine : n. biochem. B6 vitamini.


recall : n. Hafıza işleminin bir bölümü, çağrışım.