Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

endometroid nedir?

endometroid : a. Endometre benzer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chill : n. Titreme, üşüme, ürperme, vücudunda soğukluk hissetme, titreme ve üşüme hissi ile belirgin geçici nöbet.


coleotomy : n. Vaginayı kesme ameliyesi.


cremaster : a. & n. Asıcı, kreman (kas).


dialysis : n. biochem. Diyaliz: Parşömen zarı vasıtasiyle bir sıvının içinde çözülmüş maddeleri kolloidlerden ayırma.


dominance : n. Hakimiyet, üstünlük, bir şeyin beraber bulunduğu diğer bir şeye veya şeylere oranla daha etkili ve hakim oluşu.


electroencephalograph : n. Beynin muhtelif alanları arasındaki elektrik potansiyelinin farklarını kaydeden cihaz, elektroensifalograf.


extrude : v. 1. İtip çıkarmak, ihraç etmek; 2. Uzatmak.


phylogenic : a. See: Phylogenetic.


kinomometer : n. Hareket genişliğini, özellikle eklemde meydana gelen hareketin genişliğini ölçen alet, kinomometre.


lipophilia : n. Yağ tutulması, yağ emilmesi, lipofili.


lipuria : n. İdrarda yağ oluşumu, lipüri.


masculonucleus : n. See: Arsenoblast.


microphyte : n. Mikroskopik bitki.


mogilalia : n. Herhangi bir çeşit konuşma bozukluğu.


oligochymia : n. Kimus azalması.


omitis : n. Omuz iltihabı, omit.


oophorosalpingectomy : n. Yumurtalık ve salpenksin ameliyatla çıkarılması.


parietal : a. Herhangi bir organın duvarlarına ait,çepere ait, parietalis.


porosis : n. 1. İltihabi sertlik, proma; 2. Kırık kemik uçlarının kaynaşmasını sağlamak üzere granülasyon odkusu (callus) oluşması; 3. Küçük boşluklar oluşması, özellikle kemikte küçük boşluklar oluşması ile belirgin durum.


promin : n. biochem. Tüberküloz ve cüzzam tedavisinde kullanılan bir sülfon türevi.