Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

endometroid nedir?

endometroid : a. Endometre benzer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismarsen : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bizmut ve arsenikli müstahzar.


cautery : n. Yakış, dağlayış, dağlama aleti, koter.


colpomicroscope : n. Serviks uteri'nin boyanmasını takiben yüzeyel hücrelerin muayenesinde kullanılan özel mikroskop, kolpomikroskop (Vagina'dan uygulanır).


corectoipa : n. Pupillanın yer değiştirmesi.


culdoscope : n. Vaginal arka forniksi yoluyla uterusun arka tarafına, periton içine kuldoskop sokulması.


diathermal : a. Isıyı geçiren.


diffusiometer : n. Bir ortamdan diğer bir ortama geçen moleküllerin yayılma hızını ölçen alet.


elementary : a. biochem. Sade, tek elementten ibaret


epiotic : a. Kulaküstü.


hectogram : n. Yüz gram, hektogram.


hematophobia : n. Hemofobi, kandan korkma.


keracele : n. Sert tümör.


koilosternia : n. Sternum'un alt kısmının çökük oluşu ile belirgin göğüs şekli, kunduracı göğsü.


methane : n. biochem. Metan gazı (CH4).


microphysics : n. Maddenin ince yapısını inceleyen bilim.


multifid : a. Çok yarıklı, çatlaklı, multifidus.


nestitherapy : n. Sıkı perhiz tedavisi.


nucha : n. (pl. nuchae). See: Nape.


occlude : v. 1. Sıkıca kapatmak veya kapanmak, tıkamak; 2. Massetmek, apsorbe etmek (özellikle gazlar hk.).


oschitis : n. Skrotum iltihabı.