Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

endocolitis nedir?

endocolitis : n. Kolonun mukozasının iltihabı, endokolpit.

  • A

    Tıp Terimleri A

  • B

    Tıp Terimleri B

  • C

    Tıp Terimleri C

  • D

    Tıp Terimleri D

  • E

    Tıp Terimleri E

  • F

    Tıp Terimleri F

  • G

    Tıp Terimleri G

  • H

    Tıp Terimleri H

  • I

    Tıp Terimleri I

  • J

    Tıp Terimleri J

  • K

    Tıp Terimleri K

  • L

    Tıp Terimleri L

  • M

    Tıp Terimleri M

  • N

    Tıp Terimleri N

  • O

    Tıp Terimleri O

  • P

    Tıp Terimleri P

  • Q

    Tıp Terimleri Q

  • R

    Tıp Terimleri R

  • S

    Tıp Terimleri S

  • T

    Tıp Terimleri T

  • U

    Tıp Terimleri U

  • V

    Tıp Terimleri V

  • W

    Tıp Terimleri W

  • X

    Tıp Terimleri X

  • Y

    Tıp Terimleri Y

  • Z

    Tıp Terimleri Z

clinic : n. 1. Tıbbi veya cerrahi tedavi; 2. Muayenehane, klinik.


coronary : a. taçsı, koroner.


disobliteration : v. Yeniden delik açma.


diurnal : a. 1. Gündüze ait; 2. Gündüz oluşan, gündüz görülen.


dorsoposterior : n. Rahim içindeki fetüs sırtının arkada olduğunu belritmede kullanılan terim.


extranuclear : Nüvedışı, çekirdeğin dışında bulunan, ekstanüklear


fibro-sarcoma : n. Fibromun sarkomlaşmış hali.


hysterotraumatic : a. Travma sonucu gelişen histeri ile ilgili.


invalid : a.&v. 1. Hasta, zayıf, hastalıklı; 2. hastaya ait; 3. Hasta aam, hastalıklı kimse; 4.Çürüğe çıkarmak, hastaneye göndermek; 5. Sakatlamak, malul kılmak; 6. Hasta olmak, malul olmak, sakatlanmak, çürüğe çıkmak.


jaw : n. Çene.


medicative : a. Tedavi edici, ilaçla tedavi kabilinden.


megakaryocyte : n. pl. Trombositlerin ana hücresi olan kemik iliğine ait büyük, çok nüveli hücreler.


menoplania : n. Adet esnasında uterus dışı herhangi bir organ veya bölgeden kan gelişi, vikaryöz menstrüasyon.


mucilage : n. 1. Zamk; 2. Bitkilerden sızan yapışkan sıvı.


oligocardia : n. See: Bradycardia.


organism : n. Uzviyet, beden, oluşum, teşkilat, organizma.


ovulin : n. Yumurtalığın iç salgısı.


pantalgia : n. Bütün vücudun ağrıması, pantalji.


parotiditis : n. Parotid bezi'nin iltihabı.


peridiverticulitis : n. Barsak divertikülü çevresinin iltihabı.