Bugün : 29 Nisan 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

endocolitis nedir?

endocolitis : n. Kolonun mukozasının iltihabı, endokolpit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clonism : n. Kaslarda klonik kasılmaların uzun süre devam edişi hali.


duct : n. Özellikle guddelerden sıvı maddeleri nakleden damar, bezlerin salgısını akıtan kanal, boru, ductus.


tenontodynia : n. Kiriş ağrısı.


homeopathy : n. Benzeri ile tedavi usulü veya nazariyesi, homeopati.


inochondritis : n. Fibrokartilajinöz dokunun iltihabı.


kinesalgia : n. Ka kasılmasından dolayı hasıl olan mevzii ağrı.


leptodermic : a. İnce derili (ciltli).


locomotory : a. See: locomotive


mammitis : n. See: Mastitis.


melanoma : n. Koyu pigmantasyonla vasıflı habis tümör, melanom.


monomorphic : a. Yalnız bir şekilde olan, monomorfik


neurotic : a. & n. 1. Sinire ait, 2. Sinirlere tesir eden ilaç; 3. Sinir hastalığı olan kimse, sinir hastası.


nystagmograph : n. Nistagmus halinde gözküresinin hareketlerini kaydeden alet, nistagmograf.


peg : n. 1. Herhangi bir şey destek temin etmek amacıyla kullanılan tahta veya madenden aypılmış çivi veya


percutaneous : a. Perkütan: 1. Deri içine yapılan; 2. deri içi yolu ile.


phleboplasty : n. Venin plastik tamiri, fleboplasti.


plasmogamy : n. Hücre protoplazmalarınn birleşmesi, iki veya daha ziyade hücrenin çekirdeklerinde değişim olmaksızın protoplazmalarının kaynaşma yoluyla birleşmesi, bu nitelikte belirgin üreme.


professional : a. 1. Meslekle ilgili; 2. mesleki uğraşıya bağlı, mesleki çalışma sonucu oluşan.


schizont : n. Protozoidlerin gelişim şekillerinden biri.


stereotactic surgery : n. Paralysis agitans, multiple sclerosis gibi hasatlıklarda, beynin önceden tesbit edilne bölgelerine elektrod ve kanüller yerleştiilmesi ve böylelikle uygulanan deneysel tedavi yöntemi.