Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

endocolitis nedir?

endocolitis : n. Kolonun mukozasının iltihabı, endokolpit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cruciate : a. Haç şeklinde olan, ıstavroza benzeyen.


culture : n. Fenni tetkik için mikropların üretilmesi, kültür.


terebinthinisim : n. Terebentin (turpentine) ile zehirlenme.


heterozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinden farklı oluşu, heterozigoz.


homo : pref. Benzer aynı.


leptazol : n. Barbitürat zehirlenmelerinde kullanılan güçlü bir merkez sinir sistemi uyarıcısı.


lipuria : n. İdrarda yağ oluşumu, lipüri.


magnum : a. Büyük veya geniş.


mucoenteritis : n. Barsak mukozasının iltihabı.


mucus : n. Sümük, mukoza saglısı, mukus.


paralipophobia : n. Yapılması gereken herhangi bir şeyi ihmal etmekten aşırı korkma, ihmal korkusu.


phosphatemia : n. Kanda fosfat tuzlarının bulunması, fosfatemi.


pneumoconiosis : n. Belirli tozların teneffüsü ile meydana gelen akciğer hastalığı.


pulsate : v. Ritmik atım göstermek, nabız gibi atmak.


purine : n. Ürik asit başta olmak üzere pürin cisimciklerinin ana unsurunu oluşturan kompleks yapıda azotlu bileşik, pürin (Nükleoprotein metabolizmasının son ürünü olarak meydana gelir).


quader : n. Beyinin dördül (kare) parçası.


saccharometer : n. Bir eriyikte şeker miktarını ölçmeye yarayan alet, sakarometre.


sarcosine : n. biochem. Kas ve et hulasasında bulunan bir bileşim, sarkosin.


soluble : a. Eriyebilir.


splenopneumonia : n. Akciğerde splenizasyon yapan pnömoni, splenopnömoni.