Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

endocolitis nedir?

endocolitis : n. Kolonun mukozasının iltihabı, endokolpit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caudate : a. Kuyruklu, caudatus.


detachment : n. Ayrılma, bir oluşumun oturduğu veya yapıştığı yüzeyden ayrılması.


detorsion : n. Büküklüğün düzeltilmesi, eğriliğin normal hale getirilmesi.


dispersidology : n.biochem. Koloid kimyası.


dissolvable : a. Erir, çözülür, dağılır.


endometritis : n. Rahim (uterus) mukozasının iltihabı.


febricula : n. Ota derecede ısı yükselişi ile belirgin geçici ateş nöbeti.


fetid : a. Fena kokan, pis kokulu.


hepatolysis : n. Karaciğer hücrelerinin yokolması, hepatoliz.


physocele : n. 1. İçinde gaz (hava) bulunan şişlik; 2.İçinde gaz (hava) bulunan fıtık kesesi.


tenosynovitis : n. Bir kiriş kılıfının iltihabı, tenosinovit, tenovajenit.


homoplasty : n. Bir defektin aynı cinsten fakat başk bir vücuttan alınan parça ile tamiri, homoplasti.


hydrotropism : n. Canlı organizmanın gösterdiği nemli ortamda yönelme veya nemli ortamdan uzaklaşma eğilimi, hidrotropizm.


hyperesthesia : n. Aşırı boy atma, iri vücutluluk, dev yapılılık.


hypopiesis : n. Fevkalade düşük tansiyon.


hypno : pref. Uyku.


nyct- : pref. Gece anlamına önek.


osteoblast : n. Kemik hücresi (osteosit)'ni oluşturacak öncü hücre, genç kemik hücresi.


paragrammatism : n. Sözcükleri yerinde kullanamama, sözcüklerden gramer kurallarına uygun cümleler kuramama ile belirgin konuşma bozukulğu, paragramatizm.


phosphoguanidine : n. Fosforik asit'in guanidin ile oluşturduğu bileşik, fosfoguanidin.