Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

endocolitis nedir?

endocolitis : n. Kolonun mukozasının iltihabı, endokolpit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biostatistics : n. İnsan organizmasıyla ilgili biyolojik olayların sonuçlarını istatistik metotlarına uygulayarak inceleyen bilim dalı, biyoistatistik.


bursotomy : n. Bursu kesme ameliyesi, bursun kesilmesi.


contaminate : v. Kirletmek, yabancı madde etkisiyle saflığını bozmak, bulaştırmak, enfekte etmek.


dengue : n. Döküntülü ve lenfa bezlerini şişiren enfeksiyon hastalığı, dang.


dialyzed : a. Diyaliz yoluyla ayrılmış.


endarterium : n. Arterin iç tabakası, intima.


excochleation : n. Bir boşluğun kazınması.


gliacyte : n. See: gliocyte.


gonadotrophism : n. Endokrin yapısında gonadların hakimiyeti, gonadotropizm.


subdiaphragmatic : a. Diaframaltı, diyafram altında bulunan.


tenositis : n. See: Tenontitis.


heterology : n. 1. Yapı, şekil veya oluşum tarzı bakımından normalden uzaklaşma, özellikle yeni gelişen hücrelerin, yapı ve gelişim tarzı bakımından ana hücrelerden farklı oluşu, normal dışı gelişme; 2. Yapı bakımından benzer olmalarına rağmen bazı maddelerin farklı özellikler göstermesi hali.


histodialysis : n. Dokunun normal yapısını kaybederek çözülmesi, dokunun parçalanması, histodiyaliz.


hypsophobia : n. Yüksek yerlerden korkma, marazi yükseklik korkusu, hipsofobi.


marsupium : n. (pl. marsupia) 1. Kese; 2.Skrotum.


microsomia : n. Vücudun anormal kısalığı, cücelik, bodurluk, mikrosomi.


myelogonic : a. Miyelogona ait.


nostalgia : n. Vatan (ev) hasreti, nostalji (home-sickness).


olive : n. 1. Zeytin; 2. Zeytin şeklinde (zeytinsi) oluşumlar, oliva.


ovariocyesis : n. Ovaryum gebeliği.