Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

endocolitis nedir?

endocolitis : n. Kolonun mukozasının iltihabı, endokolpit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellulosity : n. Hücre kümesi halinde bulunma, hücrelerden oluşma hali.


cicatrizant : n. Nedbe oluşmasını kolaylaştıran madde (ilaç).


cytopenia : n. kan hücrelerinin azalması, sitopeni.


deferential : a. Sperma kanalına ait, deferentialis.


digitonin : n. biochem. Digitalis purpurea'dan çıkarılan bir saponin.


diplopagus : n. See: Cenadelphus.


dyssomia : n. uykusuzluk, uyuyamamazlık, uyku düzensizliği.


excitosecretory : a. Salgıyı uyaran.


fluoroscopy : n. 1. Röntgen ışınının etkilerini inceleme bilimi; 2. Rnötgende radyoskopi ekranı vasıtasiyle bakma, skopi tetkiki.


glycogenesis : n. Fazla miktarda glikojen depolanması şeklinde ortaya çıkan metabolik bir hastalık, glikojenez.


holotonic : a. 1. Holotoni ile ilgili; 2. Holotoni gösteren.


idiospasm : n. Belirli bir kısmı tutan spazm, bölgesel spazm.


insufflator : n. Herhangi bir vücut boşluğu veya kanal içine hava veya gaz verme amacıyla kullanılan alet.


necrophilia, necrophilism : n. Ölülerden (cesetlerden) hoşlanma veya onları seyretmekten zevk alma, cinsi arzusunu ölüler üzerinde tatmin etme, nekrofili.


orrhoimmunity : n. Pasif bağışıklık.


pentylenetetrazol : n. biochem. Merkezi sinir sistemini uyarıcı ve mukavvi, muhtelif tipte zehirlenmelerde ve boğulmalarda ve şok tedavisinde ihtilaçları kamçılamakta kullanılan kokusuz beyaz billüri madde (C6H10N4).


perseveration : n. Akıl hastalarının bir kelime veya düşünceye saplanıp kalmaları veya bir hareketi devamlı yapmaları hali, perseverasyon.


pexis : n. 1. Organ veya oluşumun ameliyatla tesbit edilmesi, ogranın belli bir yere dikişle tutturularak sabitleştirilemsi; 2. Herhangi bir maddenin doku tarafından tutulması, maddenin dokuda toplanması.


polyadenitis : n. Çok sayıda lenf düğümünün aynı anda iltihaplanması.


posthumous : a. Öldükten sonra olan.