Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

endocolitis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

endocolitis : n. Kolonun mukozasının iltihabı, endokolpit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canker : n. Ağızda meydana gelen yara veya şiş.


bromhidrosis : n. Terin pis kokuda oluşu, tiksindirici kokuda ter salgılanması.


chirismus : n. El kaslarının ağrılı kasılması, el spazmı.


choline-acetylase : n. biochem. Asetil kolin sentezini sağlayan enzim.


cincophen : n.biochem. Damla (gut) hastalığı ve romatizmada kullanılan küçük, beyaz billurlar (C16H11NO2).


crista : n. (pl. cristae). Krista ibik: Kemiklerde dik ve sarp kenar.


dyskeratoma : n. Epitel hücrelerinin kusurlu veya eksik keratinizasyon göstermesiyle belirgin deri tümörü.


endaortitis : n. Aortu örten zarın iltihabı.


ferrometer : n. Kandaki demir miktarını ölçmeye yarayan alet, fermometre.


gastromycosis : n. Midede mantar hastalığı, mide mukozasında yerleşen mantarların meydana getirdiği hastalık.


glucosamine : n. biochem. Bir glikoprotein türevi (C6H11O5NH2).


helminth : n. Barsak paraziti (solucanı).


kerato-iridoscope : n. Göz muayenesi için kullanılan ir tür bileşik mikroskop.


lingulectomy : n. 1. Dilin ameliyatla çıkarılması; 2. Sol akciğer üst lobuna ait uzantı (lingula pulmonalis sinistra)'ın ameliyatla çıkarılması.


macrocyst : n. Büyük hacım gösteren kist, iri kist, makrokist.


neuromimesis : n. nevrotik veya histerik kişide herhangib ir organik hastalık belirtilerinin, gerçekten mevcut gibi taklit edilmesi, nöromimezis


orbitosphenoid : a. Göz çukuru ve sfenoid kemikle ilgili.


pericardiosymphysis : n. Perikardın iki yaprağının birbirine yapışması.


Peyer's Patches : n. İnce barsakta ve esas olarak da ileumda yeralan, lenfatik doku plakları.


rotation : n. Bir kemiğin bir organın kendi ekseni (mihveri) etrafında dönmesi, dönme, rotasyon.