Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

endo-intoxication nedir?

endo-intoxication : n. Andojen toksinlerle zehirlenme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

campimetry : n. Kampimetre aracılığıyla görüş alanı sınırlarının ölçülmesi.


chemodectoma : n. Kemoreseptör hücrelerden özellikle karotid cisimciğindeki reseptör hücrelerden gelişen tümör (Nadir görülür ve genellikle iyi tabiatlıdır).


chlorhexidine : n. Birçok bakteri üzerinde etkili olan antiseptik.


choledocholithotripsy : n. Ana safra kanalını açmaksızın içindeki taşların ezilmesi.


cluneal : a. İlye (kabaet) ye ait.


erythematous : a. Eritemli.


erythromycin : n. Penisilin'e benzer etkiye sahip bir antibiyotik, eritromisin.


hemocytopoiesis : n. Kan hücrelerinin oluşumu.


hydatidoma : n. Hidatid ihtiva eden tümör.


life : n. Hayat, vita.


lithomalacia : n. Herhangi bir organ veya kanal içindeki taşın yumuşaması.


linin : n. Hücre çekirdeğindeki, üzerinde kromatin taneciklerinin bulunduğu ağ şekli gösteren iplikçiklerin teşkil ettiğıi boya allmayan oluşum.


metropathia : n. Uterus bozukluğu, rahim hastalığı, metropati.


mucocele : n. Bir boşluk içinde mukus toplanması, mukosel.


muscarine : n. "Amanita muscaria" adlı mantardan elde edilen asetilkolin etkisine benzer etkilere sahip zehirli bir madde, muskarin.


osteofibroma : n. Kemik ve bağ okusu tümörü, osteofibrom.


ovulin : n. Yumurtalığın iç salgısı.


papillate : a. Üzerinde meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papillalarla örtülü.


phenol : n. biochem. Karbolik asit, fenol.


prosopalgia : n. Yüz felci.