Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

endo-intoxication nedir?

endo-intoxication : n. Andojen toksinlerle zehirlenme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coagulase : n. Kanda pıhtı oluşmasını kolaylaştıran enzim, özellikle patojen stafilokoklar tarafından salgılanan kanın pıhtılaşmasınasebep olan bir enzim.


corundum : n. biochem. Dişçilikle kullanılan alüminyum oksid, korundum.


demyelination : n. sinir liflerinin etrafını saran miyelin tabakasının ortadan kalkması, sinir liflerinde miyelin kaybı.


dermatophobia : n. Deri hastalığına yakalanmaktan aşırı korkma.


intelligible : a. Anlaşılır, idrak edilebilir, seilebilir.


grid : n. 1. Üzerinde deliler bulunan kurşun levha; 2. Üzerined birbiriyle kesişmek üzere yatay ve dikey çizgiler bulunan grafi kağıdı.


hepatocholangeitis : n. Karaciğer ve safra kanallarının müşterek iltihabı.


hirudin(e) : n. biochem. Sülüğün ağız bezlerinin salgısında bulunan bir cevher (kanın koagülasyonuna mani olur).


hydroflumethiazide : n. Diüretik.


infrathoracic : a. Göğüs (toraks) altında.


inquest : n. Ani veya beklenmedik ölüm vakalarının, bu işle görevli resmi bir kişi tarafından tahkik edilmesi, soruşturulamsı.


interparietal : a. Pariyetal kemiklerarası.


isolate : v. biochem. Bir maddeyi başka maddelerden ayırmak.


lipodieresis : n. Yağın erimesi veya yok olması.


lumboinguinal : a. Bel ve kasıkla ilgili.


lymphous, lymphy : n. See: Lymphoid.


mendel's laws : n. Avusturyalı bir rahip tarafından ortaya atılan ve heredite ile ilgili kuramlar getiren bir teori.


mxomatosis : n. 1. Multipl miksom gelişimi; 2. Mikson dejenerasyonu.


oligodactylia : n. El veya ayak parmaklarının konjenital yokluğu, oligodaktili.


pair : n. 1.Çift, yanyana gelmiş iki şey, iki parçadan oluşmuş herhangi bir şey (alet v.s.); 2. Çift çift dizmek veya dizilmek; 3. Çiftleştirmek veya çiftleşmek.