Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

endo-intoxication nedir?

endo-intoxication : n. Andojen toksinlerle zehirlenme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavum : n. (pl. Cava). Boşluk, kovuk, oyuk, çukur.


chromate : n. biochem. Krom asidi tuzu, kromat.


chromoma : n. Pigment hücrelerinden gelişen kötü huylu tümör.


dentinitis : n. Dentin iltihabı.


diet : n. Diyet, muayyen perhiz.


dysmegalopsia : n. Cisimleri olduğundan daha büyük algılamakla belirgin görme bozukluğu.


erosio : n. 1. See: Erosyon: Mukozalardaki mahdut epitel kaybı (yüzeyel yara); 2. Dişlerin mine ve dentininde arızalar; 3. Aşındırma; 4. Aşınma.


eşesion : n. Doku yüzeyinin derece derece harabiyeti, dokunun yüzeyel kısılarının gittikçe aşınma veya yenme göstermesi.


fibromyxoma : n. Lifli elementler ihtiva eden miksom.


glicogenosis : n. Gierke hastalığı, glikojenoz.


gliocyte : n. Sinir sistemi destek dokusu hücresi, nöroglia hücresi.


hepatomegaly : n. Karaciğer büyümesi, hepatomegali.


hysterotraumatism : n. Herhangi bir travma (kaza, yaralanma vs)'yi takiben gelişen histerik gösterilerle belirgin durum, histerotravmatizm.


inositol : n. biochem. Kas, karaciğer beyin gibi dokularda bulunan bir madde.


monocellular : a. Tek hücreli, tek gözeli.


monococcus : n. Tek hücreli koküs, monokok.


parenteral : a. Barsakların ilgisi olmadan, mesela derialtı, adaleiçi veya damariçi yolla, parenteral.


per os : Ağız yolu ile, ağızdan peroral.


photometer : n. 1. Işık kuvvetini ölçen alet, fotometre; 2. Gözün cisimleri görebileceği en az ışık miktarını, dolayısıyla görme için gerekli ışık eşiğini ölçmede kullanılan alet, fotoptometre.


sylvatic : a. Orman ve tarlalara ait.