Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

enclavement nedir?

enclavement : n. Doğum ağrıları esnasında, dar pelvis nedeniyle fetüsün ilerleyemeyecek şekilde sıkışması, fetüsün çakılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

congestion : n. Kan toplanması (hücumu), ihtikan, konjestiyon.


dactylate : a. parmağa benzeyen.


depilate : v. Kıllarını dökmek, kıllarını düşürmek, kıllarını çıkarmak.


fetishism : n. Karşı cinse ait bir eşyaya karşı gösterilen cinsel istek.


garlic : a. Sarmısak.


instrumental : a. 1. Alet veya aletlerle ilgili; 2. Aletel yapılan, alet kullanarak gerçekleştirilen; 3. Herhangi bir iş veya müdahalenin başarılmasına yardım eden, vasıta olan.


kaolin : n.biochem. Kil, alüminyum silikat.


karyotheca : n. Hücre nüvesini saran (çeviren) zar.


malleation : n. El kaslarında seğirme ve spastik kasılmalarla belrigin durum.


opsomenorrhea : n. Adet (menstruasyon) gecikmesi.


parafunction : n. Görev bozukluğu.


perihepatic : a. Karaciğer çevresi iltihabı, perihepatit.


phosphuret : a. biochem. Bileşiminde fosfor bulunan.


pleura : n. (pl. pleurae) Göğüs zarı, plevra.


proto : pref. İlk birinci, baş.


retrobulbar : a. Gözküresi ardı.


scarlatinella : n. Rubella scarlatinosa (hafif geçen ve kızıla benzeyen bir hastalık).


tarantism : n. Tarantula adı verilen örümceğin ısırmasıyla meydana gelen, yaygın koreik hareketlerle belirgin sinir sistemi hastalığı, tarantizm.


valve : n. Kapak (kalb) , valva.


vermiform : a. Solucanbiçim, solucansı, vermiformis.