Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

emmeniopathy nedir?

emmeniopathy : n. Adetleri ilgilendiren herhangi bir bozukluk, adet düzensizliği

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calyx : n. (pl. calyces). Çanak


colonic : a. Kolona ait, colicus, kolik.


cyprıdopathy : n. Cinsel temasla geçen herhangi bir hastalık, zührevi hastalık.


erythrogenesis : n. Eritrositlerin oluşması.


fungistatic : n. Mantarların üreyip gelişmesini engelleyen herhangi bir madde.


lactobacillus : n. Bir bakteri çeşidi.


heloma : n. El ve ayakların nasır bağlaması.


hyperketonemia : n. Kanda aşırı miktarda keton (aseton) ve keton cisimciklerinin bulunuşu.


otography : n. 1. Kulağın anatomi ve fizyolojisini belrileme, kulağı tanımlama; 2. Kulak üzerine yazılmış bilimsel eser.


parapsoriasis : n. Psoriasis benzeyen deri hastalığı.


pepsigogue : n. Pepsin salgılanmasını uyarıcı madde.


perisynovitis : n. Sinovya kesesini saran dokuların iltihabı.


per tubam : adv. Tüp vya tubavasıtasiyle.


photogenic : a. 1. Işık meydana getiren veya yayan; 2. Işıktan meydana gelen, fotojenik.


pneumohemothorax : n. Plevra boşluğunda hava ve kan bulunması.


polynucleate : a. Çok nüveli.


postpallium : n.Rolando yarığı arkasındaki beyni korteksi.


radio-ulnar : a. Radyus ve ulnaya ait.


reactive : a. P aksitesir (reaksiyon) yapan, reaktif.


registry : n. Hastane arşiv dairesi.