Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

emmeniopathy nedir?

emmeniopathy : n. Adetleri ilgilendiren herhangi bir bozukluk, adet düzensizliği

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cathetron : n. Radyoterapide uzaktan kontrol edilerek çok yüksek doz radyoaktivitenin hastaya uygulanması.


chiragra : n. Uyuz.


coctoprecipitin : n. biochem. Isıtılmış serum veya başka antijen zerketmekten ileri gelen presipitin.


cuticular : a. Dış deriye ait, epidermis'le ilgili.


eugenol : n. biochem. Antiseptik ve lokal anestetik olarak kullanılan bir fenol (C10H12O2), öjenol.


gangli : pref. Sinir veya lenf düğümü (ganglion) anlamına önek.


gastrohepatic : a. Mide ve karaciğere ait, mide-karaciğer.


glucosuria : n. İdrarda şeker miktarının çoğalması, glükozüri.


hemiectromelia : n. Vücudun bir yarısında kol ve bacağın kusurlu gelişmiş olması.


hypercalcemia : n. Kanda kalsiyum fazlalığı.


incidence : n. Oluş veya görülüş sıklığı, hastalığın görülüş oranı.


intratonsillar : a. Bademcik (tonsil) içi, bademcik içinde.


keto : pref. Keton, keton cisimcikleri, keton grubu anlamına önek.


labioplacement : n. Bir dişin dudağa doğru düşmesi.


maximal : a. 1. Azami, en büyük, en fazla; 2. Akmeye ait.


nutgall : n. Meşe mazısı, meşe gövdesinde oluşan tannin (tanik asit)'den zengin yumru şeklinde fazlalık. Nutmeg, n. See: Myristica.


orexigenic : a. İştah açıcı, iştah artırıcı, oreksijenik.


pediculosis : n. Bitlilik, bitlenme.


parapsia : n. Dokunma (temas) duyusuyla ilgili herhangi bir bozukluk.


persecution : n. Eziyet, işkence.