Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

embolus nedir?

embolus : n. tıkaç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodletting : n. Damardan kan alma, akn çekme, kan çıkarma.


cryoprecipitate therapy : n. Hemofilide kanamaları durdurmak veya meydana gelmelerini önlemek amacıyla sekizinci faktörden yararlanılması.


dermostenosis : n. Cilt kontraksiyonu.


ecarteur : n. Kesitlerin iki kenarlarını birbirinden uzaklaştırmağa yarayan alet, ekartör.


geminate : a. Çift, eş geminus.


hernioplasty : n. Fıtığın cerrahi tamiri.


hysteresis : n. Bir cismin üzerinde etkili kuvvetler değişince yapışkanlık veya iç sürtünmesi sonucu imiş gibi o cisimdeki reaksiyonun gecikmesi, histerezis.


island : n. Ada, tecrit edilmiş doku kitlesi.


lymphocthmia : n. Kanda bulunan lenfosit miktarının normalden fazla olması.


lymphocytic : a. Lenfosite ait.


melancholia : n. Merak, karasevda, malihülya, melankoli (ruhi ve bedeni faaliyetten uzak kalıp daimi kederli bir hava içinde bulunan ruh hastalarının hali).


methylprednesolone : n. Romatoid artrit, alerji ve iltihabi durumların tedavisinde kullanılan bir steroid


mycohemia : n. Mantarların kana geçmesi, kanda mantar bulunuşu, mikohemi.


nucleoside : n. biochem. Nükleotidlerin hidrolizinden meydana gelen bir madde grubu, nükleozid.


peduncle : n. 1. Sap; 2. Beyin Sapı.


phag- : pref. Yeme, yutarak içine alma anlamına önek.


phrayngotome : n. Yutak ameliyatında kullanılan kesme aleti.


phlogotic : a. See: Phlogistic.


pseudocartilage : n. Kıkırdağı andıran doku.


ptomatopsy : n. Cesetin ölüm sebebini anlamak üzere kesilerek muayene edilmesi, otopsi, ptomatopsi.