Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

embolus nedir?

embolus : n. tıkaç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthitis : n. Canthus iltihabı.


cnemitis : n. Tibia iltihabı.


codeine : n. biochem. Afyondan elde edilen bir alkaloid olup, ağrı dindirici ve müsekkindir (C18H21NO3H2O).


dipsosis : n. See: Dipsomania.


fluoride : n. Fluorine'nin bir elementi veya bir kök ile bileşimi, hidrofulorik asidin bir tuzu.


fradicin : n. biochem. Mantarlara karşı etkin olan ve streptomyces fradiae'den türeyen antibiyotik.


subglenoid : a. Glenoid çukur altında bulunan.


hirsutism : n. Özellikle kadınlarda derideki kılların normalin üstünde çoğalması, aşırı kıllılık.


hitch : n. Düğüm, bağ.


huckle : n. Kalça.


imperfection : n. Kusur, eksiklik, yetersizlik.


hypnosia : n. Uyku basması ve uyuşuklukla belirgin durum.


interrupted : a. Kesilmiş, kesik kesik, aralıklı.


irregular : a. İntizamsız, düzensiz.


lipoblastoma : n. See: lipoma.


mortiferous : a. Ölüme sebep olucu, öldürücü.


neopphilism : n. Yeni şeylere karşı duyulan anormal sevgi, nefilizm.


ophthalmoxerosis : n. See: Xerophthalmia.


peripylephlebitis : n. Kapı toplar-damarını (vena porta) saran dokuların iltihabı.


pharyngomycosis : n. Yutağın mantarıl hastalığı.