Bugün : 22 Şubat 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

embolus nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

embolus : n. tıkaç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cariogenicity : n. Herhangi bir faktörün diş veya kemikte çürük yapabilme kudreti, çürütme yeteneği.


chondroblast : n. Kıkırdakları myedana getiren embriyonik hücre.


coprophobia : n. Dışkı veya aptes eden kişi görmekten anormal şekilde tiksinme.


croup : n. Boğmaca, krup.


dysphonia : n. Konuşamamazlık.


dystrophia : n.See: Dystrophy.


hartmann's solution : n. Elekrolit kaybının telafisi için kullanılan bir çözelti.


holergasia : n. Şahsiyet bozukluğu ile müterafık ruh hastalığı.


hydroquinone : n. biochem. Fotoğrafçılıkta developman eriyiğinde kullanılan bir madde, bir antipiretik (C6H4O2H2).


intraglandular : a. Bez içi, bez içinde.


kinematics : n. Hareket bilimi, kinematik.


neural : a. Sinirlere ait, asabi, nevrosus.


perineum : n. Anus ile jenital kısımlar arasındaki yumuşak bölüm, apışarası, perine.


phallicism : n. Penis'i kutsal kabul etme, erkek cinsiyet organına tapınma.


phocomelia : n. Teratojenik bir malformasyon, kollar ve ayaklar doğrudan doğruya gövdeye bağlanarak mühüre benzer bir görünüm meydana getirirler.


procreate : v. Yavru meydana getirmek, doğurmak.


proctomenia : n. Adet'e uyan zamanlarda rektum'dan kanama oluşu, bu nitelikle belirgin vikaryöz menstrüasyon, proktomein.


proliferative : n. Hücre bölünmesi yoluyla çoğalma.


pyknomorphous : a. Hücrenin boyanan kısımlarını kesif ve homojen olarak ihtiva eden.


resuscitation : n. 1. Ölümün dirilmesi, dirilme, canlanma; 2. diriltme, canlandırma.