Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

element nedir?

element : n. biochem. element, eleman, unsur.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchospirometer : n. Akciğerin kapasitesini ölçmekte kullanlılanl bir aygıt.


coherent : a. 1.Birbirine yapışık, birbirine tutunmuş, bitişik; 2. Tutarlı, birbirine uygun, insicamlı, mantıklı.


deciduitis : n. Gebe uterus'ta desidua'nın iltihabı.


dysbarism : n. Hava basıncında ani değişime maruz kalışın sebep olduğu hal, özellikle normalden düşük hava basını ile karşılaşan vücutta, bazı belirtilerle karakterize durum (Bends'in hafif şekli).


erythrodermatitis : n. kızartılı deri iltihabı, eritrodermatit.


exanimation : n. Bilinç kaybının eşlik ettiği hastalık hali, koma.


heterophthalmos : n. See: Heterophthalmia.


homo : pref. Benzer aynı.


hypochroma : n. Eritrositlerdeik hemoglobin miktarının azalması, hipokromi.


hysterosalpingectomy : n. Uterus ve salpenksin ameliyatla çıkarılması.


keratometry : n. Korneayı ölçme ameliyesi (bilgisi), keratometri.


macrotome : n. Bir organ veya oluşumdan kalın kesitler yapmada kullanılan araç, makrotom.


n(a) evoid n(a) evose, n(a) evous : a. Doğum lekeli.


neuragmia : n. Sinir ganglionunun yırtılması, gangliondan bazı sinir liflerinin koparak ayrılması; nöragmi.


odontic : a. See: Dental.


ophthalmoxyster : n. Konjonktivi kazıma aleti.


paraplasm : n. 1. Hücre sitoplazmasının sıvı kısmı; 2. Kusurlu yapı veya şekil gösteren protoplazma, anormal gelişim gösteren herhangi bir oluşum.


rectus : n. Karın veya baş ve gözde bulunan düz kaslardan biri, rektus.


sitomania : n. Delicesine yemek yeme arzusu, devri oburluk, sitomani.


Sjögren Syndrome : n. Gözyaşı, tükürük guddeleri veya diğer saglı bezlerinde meydana gelen sekresyon azalması.