Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

element nedir?

element : n. biochem. element, eleman, unsur.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corundum : n. biochem. Dişçilikle kullanılan alüminyum oksid, korundum.


dysgammaglobulinaemia : n. Gamma globulin yapımındaki bozukluk.


elaiopathy : n. Yağ toplanmasına bağlı olarak eklemlerin şişmesi (Eklem bölgesindeki ezik veya incinmeyi takiben gelişir).


gastroenteric : a. Mide ve barsağa ait, gastroenterik.


glycogenolysis : n. Glikojen'in glukoz'a yıkılması.


hamulus : n. (pl. hamuli). 1. Çengelcik; 2. Çengelsi (kancası) çıkıntı.


hypolarynx : n. Larenksin glotisaltı parçası.


infection : n. 1. Hastalığın patojen mikro-organizmalar aracılığıyla insana geçmesi, hastalığın bulaşması, bulaşma, enfeksiyon, intan; 2. Hastalık etkeninin insana geçmesi sonucu meydana gelen hastalık, enfeksiyöz hastalık.


inlay : n. Bir organ veya dokunun içine sokulmuş olan aşı (transplantasyon).


lentigo : n. (pl. lentigines) Çil leke, benek, ufak ben


mesoduodenum : n. Duodenum mezosu.


microvillus : n. Bazı yüzeyel hücrelerden çıkan mikroskopik ince uzantılardan her biri, mikrovilüs.


mnemasthenia : n. Hatırlama yeteneğinin azalması, hafıza zayıflığı.


myelogonic : a. Miyelogona ait.


oari- : pref. Yumurtalık (ovarium) anlamına önek.


oophorohysterectomy : n. Yumurtalık ve uterusun ameliyatla çıkarılması.


pathogenetic : a. 1. Patogenez'le ilgili; 2. Hastalık meydanag etiren, patojenik.


phlebophlogosis : n. Ven iltihabı.


polygonal : a. Çok köşeli.


previtamin : n. biochem. Vitaminlerin önmaddeleri.