Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

element nedir?

element : n. biochem. element, eleman, unsur.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachyphalangia : n. Parmakta bir veya birkaç parmak kemiğinin normale oranla çok kısa oluşu, parmak kemiği kısalığı.


bronchoblennorrhea : n. Cerahatli balgam çıkışı ile belirgin bronşit.


capacitance : n. Elektrik akımını tutma özelliği, şarj kudreti.


channel : n. Tüp veya boru şeklindeki oluşumun içinden geçen yol, kanat, geçit.


chromicize : v. biochem. Kromla muamele etmek.


congestion : n. Kan toplanması (hücumu), ihtikan, konjestiyon.


cotyledon : n. Kotiledon (plasenta parçası).


enterotribe : n. Kolostomi vakalarının kapatılması için hazırlık safhasında kullanılan bir çeşit yens.


exocolitis : n. Kolonun dış tabakasının iltihabı, eksokolit.


fibromyectomy : n. Fibromiyomun ameliyatla çıkarılması, fibromiyektomi.


flavus : n. Sarı.


phrenology : n. Zeka istidatlarını kafa biçiminden tanıma bilimi, kafa kemiği şeklinin akli melekelere alamet olması nazariyesi, frenoloji.


teratoid : a. Ucube şeklinde.


haloperidol : n. Özellikle akut manilerde kullanılan bir trankilizan.


bexose : n. biochem. Basit şeker (C6H12O6).


histonuria : n. Histon işeme.


ileal : a. See: ileac.


mores : n. Örf ve adetlerin bütünü.


parabiont : n. Parabiosis halinde yaşayan.


peritoneal : a. Peritona ait.