Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

electrophottherapy nedir?

electrophottherapy : n. Elektrik ışınlarıyla tedavi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bout : n. Nöbet.


chromoblastomycosis, : n. Bazı mantar türlerinin deri üzerinde meydana getirdiği renk değişimi gösteren siğile benzer oluşumlarla belirgin hastalık.


chromophil : a. 1. Kolayca boyanan; 2. Kolayca boyanan hücre.


chromophilic : a. Kolayca boyanan.


dyschromatopsia : n. Renkleri ayırmakta zorluk.


familial : a. İrsi, soydan kalma (geçme), kalıtsal, herediter.


goniometer : n. Açıları ölçme aleit, gonyometre.


submorphous : a. Tam şekilsiz olmamakla beraber billüri olmayan.


hyoglossus : n. Dilaltı, hiyoglas.


island : n. Ada, tecrit edilmiş doku kitlesi.


lechopyra : n. Genital enfeksiyona bağlı doğum sonu ateşlenme, lohusalık huması.


myenteric : a. Miyenterona ait.


obsessive : a. Zihni devamlı işgal eden.


otagra : n. Kulak ağrısı, otalji.


paraldehyde : n. biochem. Uyutucu olarak kullanılan renksiz sıvı (C2H12O3).


phosphite : n. biochem. Fosforlu asit tuzu.


pneumatic : a. 1. Hava (gaz) ile ilgili; 2. Solunum'la ilgili; 3. İçinde hava bulunan, hava (gaz) ile dolu.


polyeshetic : a. Poliyesteziye ait.


preclinical : a. 1. Hastalık görünüş veya gelişiminden önce; 2. Klinik öncesi (tıp öğretiminde).


quadriceps : a. &n. Dörtbaşlı (kas).