Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

electrophottherapy nedir?

electrophottherapy : n. Elektrik ışınlarıyla tedavi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopyloric : a. Mide'de "cardia" ve "pylor" bölgeleriyle ilgili.


cardioscope : n. Bir mercek sistemi ile optik düzeni olan, kalbin içini muayene etmek için kullanılan aygıt.


cell : n. Hücre, göze, göz kapalı boşluk, odacık, cellula.


crus : n. (pl. crura). Bacak, incik, cruris.


differentiate : v. 1. Ayırt etmek, tefrik etmek, bir hastalığı diğerlerinden ayrıt etmek; 2. Diğer doku ve oluşumlara nazaran farklı özellik gösterecek şekilde gelişmek, farklılaşmak.


filter : n. Işık, su ve diğer sıvıları süzmeğe yarayan alet, süzgeç, filtre.


gallium : n. biochem. G işaretiyle bilinen atom no:31 ve atom ağırlığı: 69.72 olan kimyasal element, galyum.


lacinia : n. Saçak, püskül.


heterophoria : n. Gözün görüş ekseninin, herhangi bir yönde sapma eğilimi göstermesi, heterofori.


iodine : n. biochem. I sembolü ile bilien, atom no: 53 ve atom ağırlığı: 126.92 olan kimyasal element, iyot.


levo : pref. Sol.


manus : n. El.


metacarpal : a. Metakarpa ait, metacarpalis.


nongerminal : a. Cinsiyet hücreleriyle ilgisi bulunmayan, embriyonal gelişme ile ilgisi olmayan.


nubile : a. Evlenecek çağda bulunan, cinsel gelişimini tamamlayarak doğum yapabilecek yaşa erişmiş, yetişkin.


oligoleukocythemia : n. Kanda lökosit sayısının ileri derecede azalışı, oligolökositemi.


osteochondrophyte : n. Kıkırdak ve kemik tümörü.


parachroma : n. Cildin renksizleşmes,i cilt uçukluğu.


polychroma : n. Renk oluşumunun çoğalması, polikromi.


preanesthetic : a. 1. Anesteziden önce, anestezi amacıyla verilen ilaç (morfin v.s.).