Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

electrophottherapy nedir?

electrophottherapy : n. Elektrik ışınlarıyla tedavi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cathode : n. Negatif elektrik yüklü kutup (tersi: Anod).


coma : n. Bilincin tamamen kaybı ile müterafık derin uyku hali,koma.


Daunorubicin : n. Adriamycin'e benzeyen ve lösemide kullanılan bir antibiyotik.


granulopenia : n. kanda granülosit sayısınn azalması, granülopeni.


guanethidine : n. Hipotansif etkili bir sempatik bloker.


halitus : n. Dışarı verilmiş nefes, nefesin dışarıya çıkması.


hyperparasite : n. Diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşayan parazit, hiperparazit.


incendiarism : n. Yangın çıkarma dürtüsü, yangın çıkarma amacıyla ateş tutuşturma eğilimi taşıma.


iniencephalus : n. İniensefali gösteren fetüs.


isothermal : a. Aynı hararette olan.


leukorrhea : n. Vaginadan gelen beyazımtrak akıntı.


localized : a. Belli bir bölge içinde kalmış, sınırlanmış, etrafa yayılmamış.


menorrhalgia : n. Menstruasyon sırasında duyulan sancı, aybaşı ağrısı, menoralji.


ophidic : a. Yılanlara ait veya yılanlardan ileri elen.


osteopetrotic : a. Osteopetroz'la ilili.


ovariotubal : a. Yumurtalık ve tubalara ait.


pancreatolysis : n. Pankreas dokusu harabiyeti, pankreatoliz.


plasm(a) : n. Plazma; 1. kanın içinde fibrin bulunan sıvı kısmı; 2. Hücre protoplazmanın yapışkan ve canlı maddesi.


pneumatic : a. 1. Hava (gaz) ile ilgili; 2. Solunum'la ilgili; 3. İçinde hava bulunan, hava (gaz) ile dolu.


retrolingual : a. Dilardı.