Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

electrophottherapy nedir?

electrophottherapy : n. Elektrik ışınlarıyla tedavi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coagulase : n. Kanda pıhtı oluşmasını kolaylaştıran enzim, özellikle patojen stafilokoklar tarafından salgılanan kanın pıhtılaşmasınasebep olan bir enzim.


convolution : n. 1. Barsakta, renal tubuluslarda ve beyinde olduğu gibi, katlanmaların, bükülmelerin ve kangalların mevcut bulunması; 2. Kıvrım, büklüm, organ veya oluşumda kendi üzerinde kıvrılma sonucu oluşan kısım; 3. Beyin yüzeyinde birbirinden oluk şeklinde girintilerle ayrılmış küçük bölümlerden her biri, beyin kıvrımı, girus.


cryo-aerotherapy : n. Soğuk hava ile yapılan tedavi.


diaphragmodynia : n. See: Diaphragmalgia.


electroencephalograph : n. Beynin muhtelif alanları arasındaki elektrik potansiyelinin farklarını kaydeden cihaz, elektroensifalograf.


endometriosis : n. Anormal yerde endometrium bulunması.


gametic : a. Gamet veya gametlerle ilgili.


hepatosplenomegaly : n. Hem karaciğer hem dalağın büyük oluşu.


history : n. Tarih, özellikle hastanın geçmişini kapsayan hikayesi, öz geçmişi.


hypergeusia : n. Tat alma duyusunun çok gelişmiş olması.


infratrochlear : a. Trokleaaltı.


mala : n. (pl. malae). 1. Yanak; 2. Elmacık kemiği.


menostaxis : n. Menstruasyon (aybaşı) müddetinin uzaması.


neocytosis : n. Kanda neositlerin bulunması, neositoz.


operate : v. Ameliyat etmek.


orbitotomy : n. Gözçukuru ameliyatı, orbitotomi.


orchio-, orchi-, orchido- : pref. Testisle ilgili.


ovariectomy : n. Yumurtalığın ameliyatal çıkarılması, ovaryektomi, ooforektomi.


perone : n. Kamış kemik, perone, fibula.


pyretogen : n. Vücut ısısında yükselmeye sebep olan herhangi bir etken, ateş yükseltici madde.