Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

electrophottherapy nedir?

electrophottherapy : n. Elektrik ışınlarıyla tedavi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butyl : n. biochem. Bir karbonhidrat radikali. (C4H9).


choreoathetosis : n. Kore'de ve athetosis'de görülen hareketlere benzer hareketlerin birarada bulunuşu.


colposcope : n. See: Culdoscope.


episternal : a. Sternum üstü.


falx : n. (pl. Falces). Orak.


guilt : n. Suçluluk duygusu.


hyperactivity : n. Aşırı faaliyet.


ileo-ureterostomy : n. Ureter alt uçlarının idrar kesesinden ayrılarak izole bir barsak ansına açılması.


jaw : n. Çene.


karyenchyma : n. Hücre çekirdeğinin sıvı kısmı.


leukopenia : n. Kanda lökosit sayısının azalması, lökopeni.


lobular : a. Lopcuğa ait lobularis.


nanocormia : n. See: nanosomia.


neurolysis : n. 1. Sinirin etrafındaki iltisak (adhesion)lardan kurtarılması; 2. Sinirsel enerjinin tüketilmesi.


orthocephalic, orthocephalous : a. Kafatasının uzunluğu ile eni arasındaki oranı orta derecede olan.


pachyblepharon : n. Göz kapağı kalınlaşması.


pachyhemia : n. Kanın koyukıvamda oluşu.


palat(o)- : pref. Damak, damakla ilgili.


spermacrasia : n. Sperma sıvısının zayıf ifrazı.


splenadenoma : n. dalağın pulpa kısmının gelişmesi.