Bugün : 20 Temmuz 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

electrophottherapy nedir?

electrophottherapy : n. Elektrik ışınlarıyla tedavi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bunion : n. Metatarsal kemiğin başparmakla birleştiği uçta görülen şekil bozukluğu.


cephalonia : n. Bağ dokusu artımı sonucu beyinin büyümesi ve kafanın irileşmesiyle belirgin zeka geriliği.


chyloperitoneum : n. Periton boşluğunda kilüs bulunuşu.


colitis : n. Kalın barsak (kolon) iltihabı,kolit.


dialyse : v. Diyaliz yapmak, bir maddeyi diyaliz yoluyla içinde bulunduğu eriyikten ayırmak.


dichiria : n. Elin çift oluşu ile belirgin doğuştan anomali.


epitrochlea : n. Humerus'un iç lokması.


formate : n. biochem.Formik asit tuzu.


gravidic : a. 1. Gebelikle ilgili, gebe kadınla ilgiil, 2. Gebelik esnasında oluşan gebelikte görülen.


hematophage : n. Eritrositleri, içine alarak imha eden hücre, hematofaj.


hymenology : n. Himen bilgisi, zar anatomisi veya bilgisi, zarbilim, himenoloji.


inscription : n. Reçetede, verilen ilaçların isim, miktar ve alım dozlarını gösteren bölüm.


monomania : n. Yalnız bir mesele hakkında sabit fikir ile kendisini gösteren akıl hastalığı, monomani.


parenchymal : a. 1. Parenşima ile ilgili; 2. Parenşima niteliğinde.


perigangliitis : n. Gangliyon çevresi iltihabı.


pharyngoscope : n. Yutak muayenesine mahsus alet, farengoskop.


phenology : n. İklim şartları ve mevsim değişikliklerinin hayvan ve bitkiler üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı, fenoloji.


quadcepsplasty : n. Femur dört başlı kasın plastik tamiri.


recombination : n. Bir bileşiği oluşturan unsuralrın ayrılmalarını takiben yeniden birleşmeleri, tekrar biraraya gelme.


sebocystoma : n. Yağ kanalının tıkanması nedeniyle oluşan kist, yağ kisti.