Bugün : 19 Ocak 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

electrophottherapy nedir?

electrophottherapy : n. Elektrik ışınlarıyla tedavi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butamin : n. See: Butocaine.


cataleptoid : n. See: Cataleptiform.


conglobate : a. Yuvarlak kitle teşkil etmiş yuvarlak kitle halinde toplanmış.


cost (o) : pref. Kaburga.


esthetic(al) : a. Bedii, estetik.


granum : n. See: Grain.


hematic : a. 1. Kana ait, kanlı; 2. Kana tesir eden (ilaç), 3. (pl.) n. Fizyoloji biliminin kandan bahseden dalı.


hyperglycemia : n. Kandaki şeker miktarının artması, hiperglisemi


lysol : n. Mikropları öldürücü özelliği sebebiyle dezenfektan olarak kullanılan cresol ve diğer bazı maddeler karışımndan ibaret eriyik.


manoeuver, maneuver : n. 1. Manevra; 2. Tedbir.


megalomaniac : a. Büyüklük kuruntusu gösteren kişi, megaloman.


mesorchium : n. Fetüs testini yerinde tutan periton kıvrımı.


metahemoglobin : n. Zehirlenme ile değişen hemoglobin.


microphthalmia : n. Gözlerin normale oranla çok küçük oluşu, mikroftalmi.


myotenotomy : n. Kas ve kiriş ameliyatı, miyotenotomi.


paraphasic : a. 1. Parafazi ile ilgili; 2. Parafazi gösteren.


parapophysis : n. Mukayeseli anatomie, omur alt çıkıntısına benzer çıkıntı, parapofiz.


preaxial : a. Vücut ekseninin önünde bulunan.


sacculated : a. kesecikli, kesecik ihtiva eden.


stalagmometry : n. Sıvıların yüzey geriliminin ölçülmesi.