Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

electrophottherapy nedir?

electrophottherapy : n. Elektrik ışınlarıyla tedavi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caruncle : n.Etcik, karonkül (mukoza kabartısı), caruncula.


centrosclerosis : n. Kemik iliğinin, fibrosis sonucu sertleşmesi, kemik iliği sklerozu.


choleric : a. Safralı.


eccrinology : n. Salgı ve salgı bezleri bilgisi, ekrinoloji.


esthesioblast : n. See: Ganglioblast.


gametosis : n. Plazmodi gametlerini meydana getirecek cinsiyet hücresi, gametosit.


hydro : pref. 1. Su anlamına önek; 2. Hidrojen anlamına önek.


hypersplenotrophy : n. Dalak büyümesi.


idiotrophic : a. yaşayan hücrelerin kendi kendilerine beslenebilmelerine ait, idyotrofik.


infusion : n. 1. Enfüzyon, damarlara zerketme; 2. Müessir elementlerini elde etmek için bir maddenin kaynatılması; 3. Kaynatma ile elde edilen eriyik.


isocellular : a.Aynı hücrelerden oluşan.


lumbo-abdominal : a. Bel ve karın nahiyesine ait.


morphogeny : n. See: Morphogenesis.


neomembrane : n. Sun'i (yalancı) zar.


ophthalmomycosis : n. Mantarlardan meydana gelen göz hastalıkları, oftalmomikoz.


ostectopia : n. Kemiğin yer değiştirmesi.


penicillamine : n. Ağır metallerle olan zehirlenmelerin tedavisinde kullanılan bir madde.


potbelly : n. Büyük ve şiş karın.


secretin : n. biochem. Oniki parmak barsağında bulunan bir hormon, sekretin.


sensibilization : n. Hassaslaştırma duyarlığını arttırma, sansibilizasyon.