Bugün : 18 Haziran 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

ejective nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

ejective : a. Gördüğü şeylerde kendi haletiruhiyesini tasavvur eden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccolingual : a. Yanak ve dille ilgili.


clysis : n. a) Bir boşluğun yıkanması veya temizlenmesi. b) Ağızdan değil de, başka yollardan sıvı verildiğiz aman kullanılan bir deyim.


concentration : n. 1. Sıvının buharlaşarak yoğun hal gelişi, yoğunlaşma, koyulaşma; 2. Zihnin belli bir konu üzerinde toplanması, dikkatin belli bir noktaya yönelmesi; 3. Eriyen madde ile eritici madde miktarı arasındaki oran, eriyik içindeki eriyen madde miktarı.


conservative : a. Koruyucu, organ veya vücut bütünlüğünü muhafazaya yönelik, aşırı ve ağır müdahaleye oranla daha ılımlı (tedavi, ameliyat v.s. hakkında).


cyclitis : n. Kirpik cisminin iltihabı.


cystadenocarcinoma : n. Bez epitelinden gelişip yer yer kistik oluşumlar gösteren kötü tabiatlı tümör (Özellikle over'den gelişir).


derangement : n. Bozukluk, intizamsızlık.


digest : v. 1. Sindirmek; 2. Hazmetmek.


dysopia, dysopsia : n. Görme güçlüğü.


gender : n. Cins, cinsiyet.


homoerotic : a. 1. Homoerotizm'le ilgili; 2. Homoseksüel, eşcinsel.


larvate : a. 1. Maskeli; 2. Saklı, gizli; 3. Larv şeklinde.


megalomaniac : a. Büyüklük kuruntusu gösteren kişi, megaloman.


mesoneuritis : n. 1. Sinir maddesinin iltihabı; 2. Sinir lenfatiklerinin iltihabı, mezonevrit.


pedometry : n. Pedometre ile adım sayısının kaydedilmesi.


phacoglaucoma : n. Göz merceğini ilgilendiren glokom.


pneumonocirrhosis : n. Akciğer sirozu.


proctoperineorrhaphyy : n. Rektum ve perine dikilmesi.


prophase : n. Karyokinezisin ilk safhası, profaz.


regurgitation : n. Regürjitasyon: 1. Yenilenen yemeklerin ve içeceklerin kusma proçesi olmaksızın ağza gelmesi; 2. Geviş getirme; 3. Kalb kapakları yetmezliğinde kanın geri dönmesi; 4. Kusma.