Bugün : 23 Nisan 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

effort syndrome nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

effort syndrome : n. Bir çeşit anksiyete nevrozu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytotaxis : n. 1. Herhangi bir uyarıya karşı hücrelerin gösteridği yaklaşma veya uzaklaşma hareekit; 2. Hücrelerin birbirini çekme ve itme hareketi, özellikle diğer hücrenin gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi.


echopathy : n. Başkalarının hareket ve sözlerini istem dışı aynen tekrarlamakla belirgin akıl hastalığı.


epidemiology : n. Salgın hastalıklardan söz eden bilim, epidemiyoloji.


erythrodextrin : n. biochem. İyodinle kırmızı boynan dekstrin.


esophagocele : n. Özofagus fıtığı, Özofagosel.


extraplacental : a. Plasentadan ayrı olarak.


genesiology : n. Jenerasyon ilmi, üremebilim, jenezyoloji.


subhyoid : a. Dilkemiği (hiyoid) altında bulunan hiyoidaltı, subhyoideus


hematochometer : n. Kan akımlarının süratini ölçme aleti.


heteromorphism : n. 1. Farklı şekillerde bulunma veya değişik şekillere dönüşebilme niteliği, özellikle kimyada bir maddenin farklı şekillerde kristalize olma niteliği; 2. Bir canlının hayat sürecinin muhtelif devrelerinde farklı şekiler gösterebilme özelliği.


hydromeningocele : n. Kafatası üzerindeki bir açıklıktan beyin zarlarının veya omurga üzerindeki bir açıklıktan omurilik zarlarının, içi serebrospinal sıvı ile dolu kese şeklinde dışarı taşması, hidromenengosel.


hysterolity : n. Uterus taşı.


immunogenesis : n. Bağışıklığın meydana gelişi.


hypertonic : n. Solüsyonların fazla kesafette olması, hipertonik.


irrigation : n. Yıkama, özel olarak barsak veya vaginanın yıkanması, irigasyon.


medicochirurgial : a. Hem tıbba, hem de cerrahiye ait olan, her iki dalı da ilgilendiren.


meperidine hydrochloride : n. biochem. İnce, beyaz, billüri ve kokusuz bir toz olup, ağrı kescidir (C15H21NO2HCI), sentetik morfin türevi.


paracardiac : a. Kalbe yakın, kalb yakınında, kalbe bitişik.


perilabyrinthitis : n. Labirenti saran dokuların iltihabı


polymeria : n. Vücut kısımlarının aded itibariyle normalden fazla oluşu, polimeri.