Bugün : 23 Nisan 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

effluxion nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

effluxion : n. 1. Dışarı akma, dışarı dökülme; 2. Dışarı akan sıvı madde, akıntı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chronometry : n. Zamanın, kronometre aracılığıyla ölçülmesi.


citronellal : n. biochem. Citronella yağının esas maddesi.


carinology : n. Kafataslarının şekil ve ölçü ve özelliklerini inceleyen bilim, kafabilim, kranyoloji.


encephalon : n. Beyin, dimağ, tümbeyin, enkefal(on).


enteroantigen : n. biochem. Dışkı (feçes)'den çıkarılan bir antijen.


epiplopexy : n. Omentum'un kollateral dolaşım oluşturmak amacıyla karın duvarı veya komşu organlara dikişle tesbit edilmesi.


esophagectomy : n. Özofagusun ameliyatla çıkarılması, ezofagektomi.


faculty : n. 1. Hassa, meleke, iktidar, yetenek, kuvvet; 2. Üniversite şubesi, fakülte.


lactagoues : n. memelere süt getiren ilaçlar, laktogoglar.


hapt : pref. Dokunma, değme, temas anlamına önek.


hemangioendothelioma : n. Damar duvarındaki endotelyal hücrelerin aşırı artımı sonucu meydana gelen tümör, hemanjiyoendotelyom (özellikle beyin menenjlerindeki kapiller duvarlarından gelişir).


henosis : n. 1. İyileşme, şifa bulma; 2. Birleşme, bitişme.


hyperketosis : n. Aşırı keton oluşumu.


kymatism : n. kas liflerinin istemdışı seğirme hareketi göstermesi


manifestation : n. 1. Hastalığa has belirtilerin kendini göstermesi, hastalık belirtilerinin aşikar hale gelmesi; 2. Kendini gösteren belirti, gösteri.


neuroma : n. Sinir uru, nevrom.


object : n. 1. Görülebilen veya dokunulabilen herhangi bir şey, madde, cisim; 2. Herhangi bir fikir veya hareketin yöneldiği amaç, hedef; 3. Üzerinde psikoanaliz yapılan kişi, obje.


parietotemporal : a. Paryetal ve temporal kemiklerle ilgili.


pharmac(o)- : pref. İlaçla ilgili, ispençiyazi.


pholcodine : n. Kodeine benzeyen ve öksürük merkezi üzerinde depresyon yapan bir ilaç.