Bugün : 23 Nisan 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

education nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

education : n. Eğitim, öğretim.

physical education : Beden eğitimi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorioretinitis : n. Choroid ve retina tabakalarının birlikte iltihabı.


co-ordination : n. uyum içinde cerayan eden hareket.


craniorhachischisis : n. Kafatası ve omurga üzerinde doğuştan yarık bulunuşu hali.


cri du chat : n. Bebeğin kedi yavrusunun acıklı miyavlamasına benzer şekilde ağlaması ile belirgin, kromozom anomalisine bağlı olarak gelişen kalıtsal durum (Bebekte ayrıca mikrosefali mevcut olup, ileride fiziksel ve mental gerilik sözkonusudur).


dysgerminoma : n. Fazla habis olmayan ovarium t ümörü.


embedding : n.1. Gebelik mahsülünün uterus dvarına tutnarak yuvalanması, gebelik mahsülünün implantasyonu; 2. Histolojik muayene için alınan doku parçasının parafin veya benzeri sert bir madde içinde tesbit edilmesi (Bu işlem dokudan mikroskopik muayene için ince kesitler alınmasını kolaylaştırır).


epiblepharon : n. Üst veya alt göz kapağı kenarlarının içe kıvrılmasıyla belirgin doğuştan anomali.


febrific : a. See: febrifacient


fibrogen : See: Fibrinogen.


fibular : a. Fibulaya ait.


fugitive : a. 1. Gezgin; 2. Süreksiz, geçici; 3. Solar (renk).


gemmation : n. Tomurcuklanm, tomurcuklarla çoğalma.


gonadotrophism : n. Endokrin yapısında gonadların hakimiyeti, gonadotropizm.


gynecic : a. Kadınlara ait. nisai.


heteropyknosis : n. Kromozomların veya aynı kromozomda değişik bölgelerin, yoğunluk bakımından farklı boyanması hali, heteropiknoz.


histone : n. biochem. Suda eriyen, amonyakta erimeyen, vücudda asidlerle birleşerek tuz oluturan bir proten.


hyposensitive : a. Normalden aşağı hassas, duyarlığı azalmış.


irrespirable : a. Teneffüs olunamaz.


micropenis : n. Penis'in çok küçük oluşu.


myosarcoma : n. Adale dokusudan kaynağını alan kötü huylu bir tümör.