Bugün : 18 Haziran 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

edentate nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

edentate : a. Dişleri bulunmayan, dişsiz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorocresol : n. Koruyucu olarak kullanılan bir bakterisid madde.


colony : n. Bir veya daha çok sayıda bakterinin çoğalması ile meydana gelen bakteri yığını, koloni.


concavity : n. İçeriye doğru yarım küre şeklinde çöküklük gösterme hali ve derecesi, konkavlık.


condylotomy : n. Kondil'e kesit yapma.


diaminuria : n. İdrarda diamin'lerin bulunuşu.


ear : n. Kulak.


endarteropathy : n. Arterin iç tabakasını ilgilendiren herhangi bir hastalık veya patolojik durum.


genial : a. Çeneye ait.


infective : n. Enfeksiyon, bir konaktan diğerine nakledilebilen hastalık.


insalivation : n. Çiğneme esnasında gıda maddelerinin tükürük ile karışması.


karyomitosis : n. See: Mitosis.


lienopancreatic : a. Dalakla pankreasa ait.


locum : n. Yer.


lorfan : n. Levallorphan'ın müstahzar adı.


mannitol : n. biochem. Manitol, [C6H8(OH)6].


new-growity : n. Doku artımı sonucu meydana gelen patolojik oluşum, tümör.


poultice : n.&v. 1. Yara lapası; 2. Yaraya veya cerahatli yere lapa vurmak.


primiparous : a.1. İlk defa olarak çocuk doğuran; 2. İlk doğuma ait.


pyelogram : n. Piyelografi yoluyla alınan böbrek ve ureterleri gösterir röntgen filmi.


sclerotomy : n. Sklera ameliyatı.