Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

eczematous nedir?

eczematous : a. Ekzemalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

block : v.&n. 1. Tıkamak, yolunu kesmek, geçmesine engel olmak; 2. Tıkanma, kesilme, engel; 3. Sinirsel uyarı iletiminin kesilmesi; 4. İlaçla sınırlı bir bölgenin duyarsız hale getirilmesi, bölgesel his iptali.


chololith : n. Safra taşı.


cnemis : n. Alt bacak, bacağın diz ile ayak bileği arasındaki kısmı.


elytrocleiss : n. 1. Vagina duvarlarının kanalı kapatmak üzere biribrine yapışması 2. Vagina'nın ameliyatla kapatılması.


epigastrium : n. Göbeğin üst kısmındaki karın duvarı, üstkarın epigast(iyum).


tentorial : a. Tentorium'la ilgili.


histotome : n.Mikrotomide kullanılan kesme aleti, histotom.


hyperfibriignogenemia : n. Kanda fibrin miktarının aşırı artışı.


imagination : n. 1. Muhayyele, imgelem; 2. Hayal; 3. Tasavvur; 4. İcat kudreti.


intoxicant : a. 1. Zehirlenmeye sebep olan,zehirleyici; 2. Zehirlenme yapan herhangi bir madde; 3. Sarhoş edici madde (alkol, ilaç v.s.).


malacosteon : n. Kemiklerin yumuşaması, osteomalasi.


malformed : a. Şekilbozukluğu gösteren, sakat, kusurlu.


measly : a. Kızamıklı.


metalline : a. biochem. a) Madeni. b) Maden tuzu ile dolu.


odontotechny : n. See: Dentistry.


orrho- : pref. Serumla ilgili.


orthotist : n. Ortopdeik korse uzmanı.


pannus : n. Korneanın zar halini alıp görmeyi zorlaştıran patolojik damarlanması, göz perdesi, gözün dış zarında hasıl olan perde, pannus (trahom).


radiosensibility : n. Işınıma hassasiyet.


reactive : a. P aksitesir (reaksiyon) yapan, reaktif.