Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ectrodactylia nedir?

ectrodactylia : n. Parmakların konjenital yokluğu, doğuştan parmaksızlık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carinate : a. Orta kısmı tümsek gösteren, sırt şeklinde, sırtlı.


daltonism : n. Renk körlüğü, daltonizma


elasticin : n. biochem. See: Elastin.


gatophobia : n. Marazi kedi korkusu.


hyperchromic : a. Aşırı derecede boya veya pigment ihtiva eden.


hypochylia : n. Mide suyunun salgı noksanlığı, hipokili.


jacket : n.Caket.


Koch-Weeks Bacillus : n. Eksudasyon sıvılarında çoğu kazan polimorf lökositlerin içinde yer aldığı görülen gram-negatif çubuklar.


lithia : n. biochem. Lityum oksidi.


lipomatous : a. 1. Urlu; 2. Ur hasıl edici.


masotideocentesis : n. Mastoid boşlukların parasentezi.


myoneure : n. Kası tamamlayan sinir hücresi, miyonerv.


ophthalmalgia : n. Göz ağrısı, oftalmalji, oftalmodini.


ophthalmiatrics : n. Göz hastalıkları tedavisi.


optimum : n. Herhangi bir organizmanın büyümesine en elverişli olan hararet veya ışık veya gıda v.s. (yeter miktarda).


oxonomeia : n. See: Acetonemia.


paracinesia : n. Motor sinir merkezlerinin hastalığına bağlı olarak iradi (istemli) kasların anormal hareketleri, parakinezi.


pederast : n. Pederasti'ye müptela kişi.


salpingo-ovariotripsy : n. Dölyatağı (Fallop) borusu, Tubaların ve yumurtalıkların çıkarılması.


saturated : a. İşba edilmiş, mesamatı iyice dolmuş, meşbu, doymuş.