Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ectrodactylia nedir?

ectrodactylia : n. Parmakların konjenital yokluğu, doğuştan parmaksızlık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerous : a. Kanserli.


chinchona : n. Kinin elde edilen bir bitki kabuğu.


costoclavicular : a. Kaburgalar ve klavikulaya ait.


dermatosiophobia : n. Deri hastalığına yakalanmaktan aşırı korkma.


doublet : n. Gözdeki kırma hatalarını düzletmek için yapılmış iki mercekten oluşan bir nevi gözlük.


exotic : a. Başka memleketin özelliklerini taşıyan, yabancı, alışılmamış, egzotik.


ferrum : n. biochem. Demir.


gliocyte : n. Sinir sistemi destek dokusu hücresi, nöroglia hücresi.


hemiatrophy : n. Yarım atrofi (vücudun tek tarafında olan).


hypocystotomy : n. Mesane'nin perineden yapılan kesit aracılığıyla açılması.


hysteromyomectomy : n. Uterus fibromunun lokal olarak çıkarılması.


laryngotracheobronchitis : n. Larinksin, trachea'nın ve bronşların iltihalı durumu.


mannitol : n. biochem. Manitol, [C6H8(OH)6].


myoneural : a. kas ve sinire ait, kas sinir, miyonevral.


omnivorousness : n. Her çeşit gıda ile geçinme, her çeşit gıda üzerinde yaşama.


pathergasia : n. Fonksiyonel veya organik bir sebebe bağlı zihni bozukluk.


perforatorium : n. Spermatozoon'un baş kısmındaki, dölleme esnasında ovum'u delmeğe mahsus sivri çıkıntı.


polychromatophilia : n. 1. Çeşitli boyalarla boyanabilme özelliği; 2. Kanda polikromatofilik hücrelerin çoğalması.


postcibal : a. Yemekten sonra, yemek sonu.


pseudodiphtheria : n. Difteri basili dışında herhangi bir bakteri nedeniyle difteri'dekine benzer yalancı zarlar oluşması ile belirgin durum, yalancı difteri.