Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ectrodactylia nedir?

ectrodactylia : n. Parmakların konjenital yokluğu, doğuştan parmaksızlık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brocnhography, : n. Bronşlara radyo-opak madde verilişini takiben röntgen flimi alınması, bronş sisteminin röntgen yoluyla muayenesi.


carminophil : a. Karmin boyası ile kolayca boyanan.


cenosis : n. Herhangi bir lezyona bağlı olarak, patolojik akıntı meydana gelişi.


croup : n. Boğmaca, krup.


dipsophobia : n. Alkollü içkilerden aşırı çekinme, alkol korkusu.


egocentric : a. 1. Çevresini kendi etrafında döner gibi gören; 2. Bütün fikirlerin kendi üzerine çevrildiğini zanneden.


elaiopathy : n. Yağ toplanmasına bağlı olarak eklemlerin şişmesi (Eklem bölgesindeki ezik veya incinmeyi takiben gelişir).


filiform : a. İplik ş eklinde, ipliksi, ipbiçim, filiformis.


gastropexy : n. Mide düşmesini tedavi için midenin karın ön duvarına dikilmesi, gastropeksi.


geriatrician : n. Geriatri konusunda uzman olan kimse.


goitrous : a. 1. Guatr ile ilgili; 2. Guatr gösteren, guatr'a müptela.


heptaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının yedi katına sahip oluşu.


homology : n. Benzeyiş.


hydronephrosis : n. Böbrek pelvisinin idrar birikmesinden dolayı genişlemesi, hidronefroz.


iniencephaly : n. Oksipital kemik üzerindeki yarıktan bir kısım beyin dokusunun fıtık şeklinde dışarı taşması ile belirgin doğuş anomalisi, iniensefali.


olive : n. 1. Zeytin; 2. Zeytin şeklinde (zeytinsi) oluşumlar, oliva.


onomatology : n. İsim ve terimler ilmi, onomatoloji.


ovalbumin : n. biochem. Yumurta akından elde edilen albümin.


parietotemporal : a. Paryetal ve temporal kemiklerle ilgili.


phallodynia : n. Penis ağrısı, falodini.