Bugün : 18 Haziran 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

ectopy nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

ectopy : n. Herhangi bir organın bulunduğu yerden ayrılarak vücudun başka bir yerinde yerleşmesi, ektopi.

Testicular ectopy : Testislerin embriyolojik olarak bulundukları yerden (böbreklerin yanı) ayrılarak torbalara doğru inmeleri.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

depot : n. Depo.


geriatic : a. Yaşlılığa (ihtiyarlığa) ait.


granulomere : n. Trombosit'in boyandığı zaman kırmızı tanecikler gösteren orta kısmı (Bu taneciklerin sun'i olarak oluştuğu kabul edilmektedir).


hematospermatocele : n.İçinde kan bulunan spermatosel.


hypocupremia : n. Kanda bakır miktarının ileri derecede azalışı.


hypoplasia : n. Organların iyi lgelişmemişolması, hipoplazi.


ichorous : a. 1. Sulu cerahat (ichor) ile ilgili, 2. Sulu cerahate benzeyen; 3. Sulu cerahatten oluşmuş, cerahatli.


lymphonodus : n. Lenf düğümü, beze.


mellite : n. Balla hazırlanan ilaç.


metrocarcinoma : n. Uterus karsinomu, rahim tümörü, metrokarsinom.


nasus : n. (pl. Nasi). Burun (Dışardan görülen kısım).


neocytosis : n. Kanda neositlerin bulunması, neositoz.


neoplasia : n. Yeni doku oluşumu.


olivary : a. Zeytin şeklinde, zeytinsi, olivaya ait, olivarius.


parachromatism : n. Renk körlüğü, parakromatizm.


paracinesia : n. Motor sinir merkezlerinin hastalığına bağlı olarak iradi (istemli) kasların anormal hareketleri, parakinezi.


peritonealgia : n. Periton ağrısı.


pero-, : pref. Sakatlık, kusur.


pleurolysis : n. see: Pneumonlysis.


posseting : n. Çocuklarda, az miktarda pıhtılaşmış sütün kusarak çıkarılması.