Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ectoplasm nedir?

ectoplasm : n. Ektoplazma, dış plazma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillarectasia : n. Kapillerlerin genişlemesi.


cephalization : Embriyo'da gelişme yeteneğinin ön tarafta başlayıp yoğunlaşması.


circumarticular : a. Eklem çervesinde, eklemi saran.


Draft : n. 1. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı; 2. Hava cereyanı, hava akımı.


epithalamic : n. 1. Epithalamus'la ilgili; 2. Thalamus üzerinde yerleşmiş.


full term : n. Olgunlaşmış,g ebelikte 40 haftayı doldurmuş.


hydrogymnastic : a. Sualtı idmanına ait.


hyperglobulism : n. See: Hyerglobulia.


mantle : n. Beyin korteksi.


microcyst : n. Çok küçük kist, mikrosist.


momentum : n. 1. Bir cismin hareket miktarı, moment; 2. Kitlenin sürat ile çarpımı.


mononeural : a. Tek sinirli.


panidrosis : n. See: Panhidrosis.


pansinusitis : n. Burnun bütün ek sinüslerinin iltihabı, pansinüzit.


parenteral : a. Barsakların ilgisi olmadan, mesela derialtı, adaleiçi veya damariçi yolla, parenteral.


peptogenic : a. pepsin veya pepton yapan, peptojen.


peritomy : n. 1. Panüs'ü tedavi amacıyla kornea'ya yakın olmak üzere konjunktiva'ya kesit yapma (Bu suretle lezonun kornea'ya ilerlemesi önlenir); 2. Sünnet yapma.


phlog(o)- : pref. İltihap.


plate : n. 1. Yassılaştırılmış çıkıntı (kemik); 2. İğreti diş takımı.


preinsula : n. İnsulanın baş kısmı.