Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ectoplasm nedir?

ectoplasm : n. Ektoplazma, dış plazma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyanosis : n. Siyanoz, deri ve mukozaların morarması.


electroshock : n. Beyine uygulanan elektrik akımı ile yapılan şok, elektroşok.


flea : n. Siphonaptera türüne ait kan emici bir böcek, pire.


hilum : n. See: Hilus.


hydriatry : n. Hastalıkların su ile tedavisini konu alan bilim dalı, su tedavisi bilimi.


insulinization : n. Şeker hastalarında, kan şekerini düşürmek üzere uygulanan insülin teadvisi.


keratotome : n. kornea'ya kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


mnemonic : a.&n. 1. Hafızaya yardımı olan, hafızayı kuvvetlendiren; 2. Hafızaya ait; 3. (pl.) Hafızayı kuvvetlendirme sanatı veya usulü, hafızayı terbiye bilimi.


myelocoele : n. Omurilik merkez kanalı miyelosel.


nephrocoloptosis : n. Böbrek ve kalın barsağın düşmesi, nefrokoloptoz.


notencephalocele : n. Kafatası arka bölümündeki bir açıklıktan bir kısım beyin dokusunun, fıtık şeklinde dışarı taşması ile belirgin anomali, notensefalosel.


opsoniferous : a. Opsonin taşıyıcı.


orderly : n. Hastane hademesi.


paravertebral : a. 1. Vertebra (omur) yakınında, omur'a bitişik; 2. Columna vertebralis (omurga) yakınında, omurga'ya bitişik.


perforator : n. Delici, kraniotomi'de kullanılan fetüs başını delmeğe mahsus sivri uçlu alet, perforatör.


platycephalous : a. Geniş ve yassı kafalı, platisefal.


polyclonia : n. Klonik kasılma ile müterafık sinir hastalığı.


rolandic : a. Rolando yarığına ait.


squili : n. 1. Adasoğanı; 2. Adasoğanalrının kurutulmuş dilimlerinden yapılan ilaç (kalb hastalıklarında kullanılır).


strepitus : n. 1. Ses, gürültü; 2. Oskültasyon esnasında duyulan herhangi bir ses.