Bugün : 19 Ocak 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

ectopic nedir?

ectopic : a. Normal yerinden başkayerde bulunan, dışında bulunan.

ectopic pregnancy : Uterus dışında gelişen gebelik, dış gebelik.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bonelte : n. Kemikçik.


brachiocephalic : a. Kol ve başla ilgili.


cenesthesia : n. Herhangi bir olayın beş duyu ötesinde hissedilmesi, altıncı his.


chemoprophylaxis : n. Hastalıkların veya nükslerinin kimyasal maddeler kullanılarak önlenmesi.


chvostek's sign : n. N. Facialis üzerine fiske vurulduğu zaman, yüz adalelerinde meydana gelen aşırı seğirme.


doping : n. Uyarıcı ilaç vererek daha zinde hale getirme, özellikle yarışçı (insan veya hayvan)'ın göstereceği gücü artırma amacıyla, yarışa başlamadan önce uyarıcı bir ilaç verme.


ecostate : a. Kaburgaları bulunmayan, kaburgasız.


encephalomeningocele : n. Beyin ve meninsklerin kafatasından dışarı çıkması, beyin fıtığı.


gastroileac : a. Mide ve ilyuma ait, mide-ilyum.


gastrula : n. Embriyonun gelişmesinde blastula devresini takip eden ve iç ve dış iki tabaka ve bir boşluk arzeden safha.


hermaphrodism, hermaphroditism : n. Hem erkek hem de dişi organalra sahip olma, hem erkek hem dişilik (15-20 milyon insanda bir görülür), Hermafrodizm, hünsalık, erselik.


homan's sign : Ayak dorsofleksiyon haline getirildiğinde baldır adalelerinde ağrı duyulması.


inco-ordination : n. İntizamsızlık, teşevvüş, uygunsuzluk, koordinasyon bozukluğu.


irremediable : a. Tedavisi mümkün olmayan.


keratic : a. 1. Korneaya ait; 2. Boynuza ait, boynuzsu.


liminal : a. Bilinç eşiğine ait.


Meckel's Diverticulum : n. Bazen ileum'un serbest sınırı üzerinde yer alan kese şeklinde kör bir oluşum.


memory : n. 1. Geçmişe ait olayları hatırlama veya hafızada tutabilme yeteneği, bellek; 2. Geçmişe ait hatırlanan herhangi bir şey (olay, kişi v.s) veya hatırlanan şeylerin tümü, hatıra, anı.


neutrocyte : n. Nötrofil lökosit, nötrosit.


property : n. Özellik, özgüllük, hususiyet, hassa.