Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ectopic nedir?

ectopic : a. Normal yerinden başkayerde bulunan, dışında bulunan.

ectopic pregnancy : Uterus dışında gelişen gebelik, dış gebelik.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerocidal : n. Kanseri yok eden, kanseri ortadan kaldıran.


bronchodilatation : n. Bronş lümeninin genişlemesi, bronş genişlemesi.


canthotomy : n. See: Cantholysis.


gustometer : n. Tat duyumunun keskinlik derecesini taiyn eden alet.


hypocytosis : n. Kan hücrelerinde azalma, kan hücrelerinin sayıca normalin altına düşmesi.


hyposulfite : n. biochem. Hiposülfüröz asidin herhangi bir tuzu, hiposülfit.


lung : n. Akciğer.


lymphomatosis : n. Vücudda mültipl lenfomların oluşumu, lenfmatoz.


omphalo- : pref. Göbekle ilgili.


onychopathic : a. Onikopatiye ait veya sebebiyet veren.


polydipsia : n. Çok su içme, aşırı susuzluk hissi, susama


premonition : n. 1. Herhangi bir şeyin olacağını önceden sezme, ön sezi; 2. Kişinin hastalık nöbetinin geleceğini önceden sezinlemesi; 3. Hastalık nöbetinin geleceğini gösteren sübjektif belirti, hastanın hissettiği öncü belirti.


purpurin : n. biochem. Boya kökünden meydana gelen kırmızı bir kimyasal bileşim purpurin (C14H5O2(OH)3).


quad : pref. Dört.


rheumatism : n. Romatizma.


series : n Sıra, silsile seri.


somatoschisis : n. Omur cisimlerinin yarılması.


tenodesis : n. Bir kirişin ucunun kemiğe dikilmesi.


thalassemia : n. Cooley anemisi, kalıtsal olarak nakledilen hemoglobin anomalis.


uratria : n. İdrardafazla miktarad ürat bulunması.