Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ectopic nedir?

ectopic : a. Normal yerinden başkayerde bulunan, dışında bulunan.

ectopic pregnancy : Uterus dışında gelişen gebelik, dış gebelik.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiogram : n. Kol arteri (A. brachialis) üzerindeki nabız atımlarını göseren çizelge.


clitoromania : n. Kadında aşırı cinsel arzu, kadının cinsel münasebete aşırı düşkünlüğü, klitoromani.


dissolve : v. 1. Eritmek, halletmek; 2. Erimek, hallolmak.


emedullate : v. İlikten mahrum etmek, iliksizleştirmek.


emergence : n. narkozdanaçılma, genel anestezi'den sonra hastanın ayılma devresi.


hartnup disease : n. Doğuştan mevcut olan protein metablizması ile ilgili bozukluk.


hematocyturia : n.İdrarda kan yuvarları çıkarma, hematositüri.


histoplasmin : n. Histoplasmosis teşhisinde test maddesi olarak kullanılan Histoplasma capsulatum kültüründen hazırlanmış antijen.


humidity : n. Rutubet, nem.


imide : n. biochem. İki hidrojen atomu bir asit grupla yer değiştirebilen monobazik asit amonyak.


intracorpuscular : a. Korpüskül içi, korpüsküller içinde.


iridolysis : n. İris'i çevresindeki patolojik yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


law : n. Kural, kanun.


malposition : n. Yer değiştirme, mutat (normal) yerinden çıkma.


meromicrosomia : n. Vücudun bazı kısımlarının normalden küçük olması.


mongol : n. Down's sendromu için kullanılan deyim.


ointment : n. Merhem. (See: A glossary of chemistry).


osteoperiostitis : n. Kemik ve dış zarının iltihabı, osteoperiyostit.


otologic : a. Otolojiye ait.


perineovulvar : a. Perine ve vulva ile ilgili.