Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ectopic nedir?

ectopic : a. Normal yerinden başkayerde bulunan, dışında bulunan.

ectopic pregnancy : Uterus dışında gelişen gebelik, dış gebelik.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blotch : n. 1. Deride zuhur eden leke, çil; 2. Leke, çevresine oranla renk farkı gösteren bölge.


corona : n. (pl. Coronae). 1. Koron, taç: Kafatası veya dişin üst yüzü; 2. diş üzerine geçirilen altın veya gümüş zarf.


eczema : n. Ekzema, deride kaşıntı şişme, kızarma, vezikül oluşu gibi belirtilerle görülen akut ve kronik hastalık (ya şveya kuru olabilir).


elliptocytosis : n. Alyuvarların oval şekilde olduğu anemi.


enterohelcosis : n. Barsakların ülserli hali.


mia lid : Gözkapağı.


fibroblast : n. Liflerin gelişmesini sağlayan hücresel element, bağ dokusunun ana hücresi, fibroblast.


flexure : n. 1. Dirsek, flexura; 2. Eğrilme.


intergluteal : a. İki kalça arasında, kaba etler arasında.


subliminal : a. Bilinçaltı, bilinç altında bulunan veya olan.


hegar's sign : n. Hegar belirtisi gebeliğin erken devrelerinde, cervix uteri'nin aşikar bir şekilde yumuşaması.


history : n. Tarih, özellikle hastanın geçmişini kapsayan hikayesi, öz geçmişi.


impetigo : n. Derinin koküslerle olan bir çeşit iltihabı.


intraosteal : a. Kemik içi, kemik içinde.


involutionary : a. Gayriihtiyari, istemeyerek.


isospore : n. Karşı cinsiyette hücre ile birleşmeksizin gelişip olgunlaşan spor (Bazı bitki cinslerinde görülür).


larynoscleroma : n. Gırtlak skleromu.


paralgesia, par(a)esthesia : n. Uyuşma, karıncalanma, paraljezi (parestezi).


pityriasis : n. 1. Un şeklinde döküntüler gösteren deri hastalığı; 2. Kepeklenme, pitiryazis.


proteose : n. Hazım usaresinin tesiriyle proteinden hasıl olan bileiklerden biri, proteoz.