Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ectopic nedir?

ectopic : a. Normal yerinden başkayerde bulunan, dışında bulunan.

ectopic pregnancy : Uterus dışında gelişen gebelik, dış gebelik.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

creatinase : n. biochem. Kreatinini üre ve metil glikokole ayrıştıran bir enzim.


derivation : n. 1. Bir maddeden diğer bir madde elde etme, türetme; 2. Kan çekme, yakı, şişe çekme, sülük v.s. aracılığıyla deri üzerinden kan çıkarma; 3. Elektrokardiyografi'de elektrotların vücuda yerleştiriliş düzenine göre elde edilen çizelge.


dysostosis : n. Kemikleşmede güçlük, disostoz.


endolumbar : a. Omurilik lomber parçasının içinde bulunan.


interclavicular : a. Klavikular arası.


histonuria : n. Histon işeme.


karyokinetic : a. 1. Karyokinez'le ilgili; 2. Karyokinez gösteren, karyokinez niteliğinde.


methyl : n. biochem. Metil a) CH3 sembolü ile bilinen bir radikal, olan alkolünün esası. b) Birçok organik katışıkların idrokarbonik esası.


mongol : n. Down's sendromu için kullanılan deyim.


neurocentrum : n. Omur cismi.


neuroganglion : n. Sinir hücrelerinin oluşturduğu küme, sinir ganglionu, nöroganglion.


oligoplasmia : n. Kanda plazma miktarının azalması.


paleopathology : n. Geçmişe ait insan ve hayvankalıntılarında hastalık belritilerini inceleyen bilim.


pancreatoduodenectomy : n. Pankreas'ın tümünün veya sadece baş kısmının duodenum'la birlikte çıkarılması, bu amaçla yapılan ameliyat.


penis : n. Kamış, penis, erkek üreme organı, phallus.


precancerous : a. Kanser gelişiminden önce olan.


pyloromyotomy : n. Pilor büzgen kasını kesme ameliyesi.


retinography : n. Retina fotoğrafının alınması.


roentgenometry : n. Röntgen ışınlarını ölçme (bilgisi).


sal : n. biochem. Tuz.