Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ectopia nedir?

ectopia : n. See: Ectopy.

ectopia vesicae : Batın cidarına doğru çıkıntı yapacak şekilde yerleşen veya batın cidarına açılan, anormal yerleşim gösteren idrar kesesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystopexy : n. Safra kesesinin dikişle karın duvarına tesbit edilmesi.


circumintestinal : a. Barsağın çevresinde, barsağı çevreleyen.


colibacillemia : n. Kanda Escherichia coli bulunuşu.


denicotinize : v. Nikotinini çıkarmak.


genus : n. (pl. 1. genera). Birkaç türden mürekkep cins; 2. Cins, türü.


hydatidosis : n. Vücutta çoksayıda hidatid kist oluşmasıyla belirgin durum, hidatid hastalığı.


incoherent : a. Tutarsız, birbiriyle ilişkisiz, saçma.


intravital : a. Hayatta olagelen.


lingua : n. See: Tongue.


lymphangioma : n. Lenfa damarlarından başlayan selim urlar, lenfanjiyom.


mesocele : n. Sylvius kanalı, mezosel.


mithridatism : n. Gittikçe artan dozlarla zehir kullanarnak vücudu alıştırma.


myelocoele : n. Omurilik merkez kanalı miyelosel.


nervous : a. 1. Sinirli, asabi; 2. Sinire ait, nervosus.


ovoplasm : n. Dişi cinsiyet hücresi (ovum)'nin protoplazması.


phanic : a. Görülebilen, aşikar.


polioencephalopathy : n. Beyin gri maddesinin iltihabı.


scotomization : n. Skotom meydana gelmesi.


segmental : n. 1. Segment veya segmentlerle ilgili; 2. Segment'lerden oluşan; 3. Segmentlere benzeyen; 4. Segmentasyon şeklinde bölünme gösteren.


self-hypnosis : n. Kendi kendine telkin ile hipnoz meydana getirme.