Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ectopia nedir?

ectopia : n. See: Ectopy.

ectopia vesicae : Batın cidarına doğru çıkıntı yapacak şekilde yerleşen veya batın cidarına açılan, anormal yerleşim gösteren idrar kesesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccoversion : n. Arkada yer alan herhangi bir dişin uzun ekseninin yanağa yönelik oluşu.


chemism : n. biochem. Kimyasal faaliyet.


chordoskeleton : n. Embriyo'da omurga taslağı çevresinde gelişen iskelet kısmı.


cordial : a. 1. Kalble ilgili; 2. kalbi uyarıcı; 3. Tatlılaştırılmış alkollü sıvı, bir çeşit likör.


end-artery : n. diğer arterlerle anastomoz yapmayan arter.


endospore : n. Yalnızca beslenme fonksiyonuna sahip olan bakteri sporu.


utricular : a. 1. Kırbacağa ait, utricularis; 2. mesane şeklinde.


hemopoietin : n. See: Erythropoietin.


intersexuality : n. Her iki cinsin karakterlerinin bir arada bulunması.


iridomalacia : n. İrisin yumuşaması, iridomalasi.


isomorphous : a. Aynı şekilde, eşit şekilli, izomorf.


macrobiosis : n. Uzun ömürlülük, mabrobiyoz.


nyctotyphlosis : n. Gece körlüğü, niktotifloz.


paragenetic : n. Melez.


preventive : a.&n. 1. Koruyucu olarak; 2. Bir hastalığın cerrahi müdahale olmadan ilaç v.s. ile tedavisi; 3. Hastalığın önüne geçmek için alınan ilaç, tedbir, aşı, prevantif, profilaktik.


productive : a. Ürün veren, verimli, doğurgan.


psychopathic : a. Psikopatiye ait.


retinene : n. Işık tesiriyle rodopsin şeklini alan bir pigment.


retrogressive : a. Gerileyci.


rhomboid : a. Eşkenar dörtgen şeklinde romboid.