Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ectopia nedir?

ectopia : n. See: Ectopy.

ectopia vesicae : Batın cidarına doğru çıkıntı yapacak şekilde yerleşen veya batın cidarına açılan, anormal yerleşim gösteren idrar kesesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capitellum : n. Humerus'un alt dış ucunda yer alan düz, yuvarlak hatlı ve küçük bir çıkıntı, Radius başı ile birleşerek eklem yapar.


cartilage : n. Kıkırdak, cartilago.


dysontogenesis : n. Embriyonal veya fetal gelişimin kusurlu oluşu.


generalize : v. 1. Yaymak, yaygın hale getirmek, her tarafa geçirmek; 2. yayılmak, her tarafa geçmek, belli bir bölge veya organdan diğer bölge veya organlara yayılmak.


homeoplasia : n. Bir dokunun yanında ona eş bir doku meydana gelmesi, hemoplazi.


hyperhydropexy : n. Vücut dokularında aşırı miktarda su tutuluşu.


hypoplastic : a. 1. Yetersiz gelişme ile ilgili; 2. Gelişme yetersizliği gösteren tam gelişmemiş.


intolerance : a. Tahammülsüzlük.


isocoria : n. İki gözde gözbebeklerinin eşit olması.


keratoma : n. 1. Nasır, 2. Sert tümör.


mesad : a. See: Mesiad


monococcus : n. Tek hücreli koküs, monokok.


myelocitic : a. 1. Miyelosit'lerle ilgili, 2. Miyelosit'ler gösteren, miyelositlerin bulunuşu ile belirgin, miyelositik.


nephrolithotomy : n. Böbrekteki taşların ameliyatla çıkarılması.


orchiocele : n. 1. Testis fıtığı; 2. Sikrotum fıtığı; 3. Testis tümörü.


osphresiophobia : n. Kokulardan nefret etme hastalığı.


peptogenic : a. pepsin veya pepton yapan, peptojen.


pincement : n. Masajda yapılan çimdikleme hareketi, çimdikleme ile yaılan masaj.


pluripara : n. See: Multipara.


pricking : n. Deri üzerinde batma şeklinde duyulan ağrı, iğnelenme.