Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ectopia nedir?

ectopia : n. See: Ectopy.

ectopia vesicae : Batın cidarına doğru çıkıntı yapacak şekilde yerleşen veya batın cidarına açılan, anormal yerleşim gösteren idrar kesesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clutton's joints : n. Eklemlerde simetrik olarak görünen ağrısız şişlik.


cytogenesis : n. Hücre oluşumu, sitojenez.


dacryocystitis : n. Gözyaşı kesesi iltihabı, dakriyosistit.


dispensatory : n. İlaçların terkibini ve kullanışını izah eden kitap, kodeks.


distil : v. Bir sıvıyı ısıtıp buhar haline getirdikten sonra tekrar soğutarak sıvı halinde toplamak, damıtmak.


dry : a. 1. Kurutmak, kurumak; 2. Su ihtiva etmeyen, kuru.


exobiology : n. Güneş etrafında dönen gezegenler üzeirndeki hayatı ve bu hayat şartlarını konu alan bilim dalı.


hypopnea : n. Dakikadaki solunum sayısı ve solunum derinliğinin azalması ile belirgin solunum, yavaş solunum.


hysterometer : n. Uterusu ölçme aleti, histerometre.


impaction : n. 1. Sıkıştırıp birbirine kaynatma; 2. İnkibaz peklik.


infested : a. Vücudu hayvansal parazitlerle sarılmış, bu cins parazitlerle hastalanmış.


innominate : a. Adsız, isimsiz.


instability : n. Dayanıksızlık, kararsızlık, değişme.


odontoplerosis : n. Diş dolgusu yapma, diş çukurlarını doldurma ameliyesi, odontopleroz.


pedomorphism : n. Kahil (yetişkin) de çocuk vasıflarının baki kalması, pedomorfizm.


periglottis : n. Dil derisi, periglot.


polyamine : n. Canlı dokularda bulunan bir cins protein, poliamin (cadaverie, spermine v.s.).


retrocedent : a. Geriye giden.


scrobiculate : a. Çukurları olan, çukurlu.


sectorial : a. Kesici, keskin.