Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ectoperitonitis nedir?

ectoperitonitis : n. Periton'un paryetal tabakasının iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchospirometer : n. Akciğerin kapasitesini ölçmekte kullanlılanl bir aygıt.


certifiable : 1. Gerekli yerlere bildirilmesi zorunlu (enfeksiyöz hastalık vs); 2. Kanun gereği akıl hastanesine yatması zorunlu (hasta).


cystotome : n. 1. Göz merceği kapsülüne kesit yapmada kullanılan özel bistüri; 2. Mesane veya safra kesesine kesit yapmada kullanılan bistüri.


destruction : n. Bozulma, harabiyet, yıkım.


edible : a. Yenir, yenen, yenilebilen (yenilebilen mantar gibi).


endothermy : n. Deriden yüsek frekanslı elektrik akımı geçirerek derin dokularda yaygın sıcaklık oluşma, diyatermi, endotermi.


gaseous : a. 1. a) Gazlı; 2. b) Gaz gibi.


glomerate : a. Yumak şeklinde, birbirine sarılı, yumaklaşmış.


hepatopathy : n. Karaciğer hastalığı.


vacciniform : a. İnek çiçek hastalığına benzer.


gynandrism : n. 1. Jinandri, erkekte hermafrodizm; 2. Kadında psödohermafrodizm.


hematothorax : n. Plevra boşluğuna kanama, plevra boşluğunda kan toplanması.


imitative : a. Taklit edici.


interosseous : a. İki kemik arasında bulunan, kemiklerarası.


iodid(e) : n. biochem. İyodür, iyodür asidinin tuzu.


ioduglobulin : n. biochem. Tiroid bezinden çıkarılan bir cevher.


leading : n. Vüuda devamlı kurşun girişine abğlı zelirlenme hali, kronik kurşun zehirlenmesi.


men : pref. Her ay tekrarlayan uterus kanaması (adet) anlamına önek.


necrosin : a. biochem. İltihabı sıvılarda meydana gelen bir madde.


peroplasia : n. Kusurlu gelişim, kusurlu veya yetersiz gelişme sonucu meydanag elen anomali.