Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ectoperitonitis nedir?

ectoperitonitis : n. Periton'un paryetal tabakasının iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bruxism : n. Diş gıcırdaması, alt ve üst çene dişlerinin birbirine sürtünmesi sonucu meydana gelen gıcırdama.


bursal : a. Burs'a ait.


chlorpromazine. : n. biochem. Sinir sisteminde depresyon yapan bir madde.


faculttative : n. Duruma, isteğe bağlı olan, değişik koşullar altında yaşayabilme yeteneğine sahip olan.


forerunner : n. Öncü, herhangi birmaddenin oluşmasında öncü rol oynayan madde.


girdlestone's operation : n. Osteoartrit tedavisinde uygulanan ve kalça ekleminde pseudoarthrosis meydana getiren ameliyat yöntemi.


imipramine : n. Antidepresan antikolinerjik, antihistaminik, anti-Parkinson ve antiserotonin özellikleri olan bir maded.


irreversible : Geriye döndürülemez, tersine çevrilemez, değiştirilemez.


isomeric : a. biochem. Tabii mahiyette veya kimyasal özellikleri farklı olduğu halde bileşim ve ağırlık veya münasebet itibariyle eş olan (benzeyen), izomerli.


keratometer : n. Kornea kavislerini ölçmekte kullanılan alet ,keratometre.


lichenification : n. Cildin kalınlaşması ve sertleşmesi.


manipulative : a. El hünerine dayanan, eli ustaca kullanarak yapılan.


mesocyst : n. Safra kesesini karaciğere bağlayan periton kıvrımı, mezosist.


neuromuscular : a. Sinir ve kaslara ait.


odontodynia : n. See: Odontalgia.


pericorneal : a. Kornea çevresinde bulunan, korneayı saran.


polyotia : n. Kulak adedinin normal (iki) den fazla olması.


relaxant : a. 1. Yumuşatıcı, gevşetici, dinlendirici; 2. Dinlendirici ilaç veya faktör.


reticulosarcoma : n. Retikül hücrelerinden oluşmuş sarkom.


sialosyrinx : n. 1. Salya fistülü; 2. Şırınga.