Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ectoperitonitis nedir?

ectoperitonitis : n. Periton'un paryetal tabakasının iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodless : a. Kansız.


capsicum : n. Deride hiperemi meydana getirici olarak kullanılan bir çeşit Afrika biberi.


chromicize : v. biochem. Kromla muamele etmek.


corona : n. (pl. Coronae). 1. Koron, taç: Kafatası veya dişin üst yüzü; 2. diş üzerine geçirilen altın veya gümüş zarf.


dysphylaxia : n. Uykudan erken uyanma, uykunun erken kesilmesi ile belirgin bir çeşit uyku bozukluğu.


enteralgia : n. Barsak ağrısı, barsaklarda -spazma bağıl olarak gelişen şiddetli ağrı.


exophytic : a. 1. Dış parazitle ilgili. 2. Dışarıya doğru gelişen, organın dış tarafına doğru gelişme gösteren (Bu nitelikteki lezyon, tümör v.s. hakkında).


floccular : a. Flokulusa ait.


gelatinize : v. 1. Jelatin haline dönüştürmek, 2. Jelatin haline dönüşmek.


girdle : n. Kuşak kemer.


hepatosplenic : a. Karaciğer ve dalakla ilgili.


sublimation : n. 1. Katı bir cismin gaz hale geçmesi, 2. Bilinçli olarak kabul edilemeyecek olan içgüdülerin bilinç dışı zihni ve bir mekanizma ile şekil değiştirerek kabul edilebilir hallereg irmesi.


heterotransplant : n. See: Heterografit.


lamellous : a. Lamelli.


lymphocytosis : n. Kanda lenfositlerin çoğalması, lenfositoz.


mean : n. Orta, vasat, ortam.


meralgia : n. Kalça ağrısı, meralji.


neuroid : a. Sinire benzer, nevroid (nöroid).


osteotomy : n. Kemiği kesme veya bir parçasını çıkarma ameliyatı, osteotomi.


ovomucin : n. Yumurta beyazında bulunan bir glikoprotein.