Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ectoperitonitis nedir?

ectoperitonitis : n. Periton'un paryetal tabakasının iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharelosis : n. Kirpik uçlarının içeriye dönük oluşu, kirpiklerin içeriye doğru bükülmesi.


bronchotome : n. Bronş'a kesit yapmada kullanılan bistüri.


carbinol : n. biochem. See: Methanol.


cebocephalus : n. Sebosefali gösteren hilkat garibesi.


cementoblastoma : n. Kemik dokusudan gelişmiş fibröz stroma içinde yer yer sement kitleleri gösteren tümör.


consensual : a. İhtiyari hareketle müterafik olarak vaki olan gayriihtiyari (hareket).


cyanosed : a. Siyanoz gösteren, siyanoz'lu.


depression : n. Ruhi veya bedeni düşkünlük hali, dermansızlık, depresyon (ezilmiş bir kemik üzerindeki iz için de kullanılır).


eparterial : a. Arterin üstünde, arter üstünde bulunan.


femoral : a. Uyluğa ait, femoralis.


frigorific : a. Soğutan, soğutucu.


ioduglobulin : n. biochem. Tiroid bezinden çıkarılan bir cevher.


jactitation : n. Özellikle ateşli hastalıklarda uyuyan hastanın çırpınması, jaktasyon.


leukocytotoxin : n. Lökositleri yok eden bir toksin.


megacardia : n. Kalp büyümesi, kalp hipertrofisi.


morphogenesis : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülü, morfojenez.


palatoglossal : a. Damak ve dil'leilgili.


pancreatolithectomy : n. Pankreas taşının ameliyatla çıkarılması.


paraproctium : n. Rektumv e anüsü çevreleyen bağ dokusu.


pseudohemophilia : n. Pıhtılaşma yeteneğinde herhangi bir bozuklu knedeniyle zaman zaman kanama ile belirgin kalıtsal nitelik göstermeyen patolojik durum yalancı hemofili.