Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ectoparasite nedir?

ectoparasite : n. Konan organizmanın dış yüzeyinde yerleşerek yaşamını sürdüren asalak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cautery : n. Yakış, dağlayış, dağlama aleti, koter.


centrum : n. Merkez, orta


cephalothoracic : a. Baş ve göğüsle ilgili.


chemotropism : n. Hücrelerin bazı kimyasal maddelere karşı gösterdikleri yaklaşma veya bu maddelerden uzaklaşma.


curarize : v. Kürar vererek kaslarda gevşeme meydana getirmek.


cystosclerosis : n. Sertleşme gösteren kist, bağ dokusu artımı sebebiyle sertleşmiş kist.


dispermy : n. Aynı ovum içine iki spermatozoon'un girişi.


Freyer's operation : n. Suprapubik transvezikal prostatektomi.


gigantocyte : n. Çok büyük eritrosit.


hygrometry : n. Havanın rutubet derecesini ölçme bilimi.


hypovenosity : n. Venlerin kusurlu gelişimi, hipovenozite.


impure : a. Kirli, pis.


medicochirurgial : a. Hem tıbba, hem de cerrahiye ait olan, her iki dalı da ilgilendiren.


methotriimeprarazine : n. Felçli uzuvlarda duyulan ağrıların giderilmesinde kullanılan bir madde.


neurologist : n. see: Nerve specialist.


nucleiform : a. Çekirdek şeklinde, çekirdek biçiminde.


pallesthesia : n. Titreşimleri hissedebilme hali, deri altındaki kemik tümseğe değdirilen hareket halindeki diyapazon'un titreşimlerini duyabilme yeteneği.


plaster : n. 1. Yapışkan şerit, deriye uygulanan üzeri yapışkan steril banta; 2. Ağrıyı kesme veya veziküller oluşturma amacıyla deri üzerine uygulan ilaç emdirilmiş yapışkan kağıt veya bez, yakı; 3. Vücudun herhangi bir kısmında hareketi önleme amacıyla kullanılan, kalsiyum sülfat'dan ibart madde, alçı.


pneumotherapy : n. 1. Akciğer hastalıkları tedavisi, pnömoterapi.


preoccipital : a. Oksipital kemik önünde, oksipital bölge önünde.