Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ectoparasite nedir?

ectoparasite : n. Konan organizmanın dış yüzeyinde yerleşerek yaşamını sürdüren asalak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytogenesis : n. Hücre oluşumu, sitojenez.


diamine : n. Molekülleri iki amino grubu taşıyan herhangi bir kimyasal bileşik, diamin.


endoperimyocarditis : n. Endokard, perikard ve miyokardın iltihabı, endoperimiyokardit.


etherification : n. Alkol'ün eter haline dönüşmesi.


exstrophy : n. Bir organın içinin dışa dönmesi (idrar kesesi gibi).


febricula : n. Ota derecede ısı yükselişi ile belirgin geçici ateş nöbeti.


fire : n. 1. Ateş; 2. İltihap; 3. Yılancık.


genetotrophic : a. Kalıtsal nitelikteki metabolizma bozukluğu ile ilgili.


genion : n. 1. Çene; 2. Alt çene kemiğinin öne doğru çıkıntı yaptığı nokta, çene ucu.


glossoepiglottic : a. Dil ve küçük dile ait.


phyma : n. 1. Deride yumru şeklinde kendini gösteren küçük şişlik, deri nodülü; 2. Deri veya deri altında oluşmuş tümör, deri tümörü.


hamstring : n. & v. diz altında bulunan iki büyük kirişten biri, dizardı çukurunun iki yanıdaki kirişler. Bu kirişleri kesmek.


hemostyptic : a. Kanamayı durdurucu.


hyponychial : a. Tırnak altında.


laminitis : n. Lamina iltihabı.


myatrophy : n. Kas atrofisi, miyatrofi.


myocytoma : n. Miyositlerden oluşan tümör.


obstinacy : n. Bir hastalığın tedaviye inat etmesi.


pepsiniferous : a. Pepsin salgılayan


salicylide : n. biochem. Salisilik asit anhidridi.