Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ectomorphy nedir?

ectomorphy : n. Ektoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadang elişen dokulara oranla daha hakim olduğu vücut yapısı, ektomorfi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cordotomy : n. See: Chordotomy.


enterotoşin : n. biochem. Stafilokoklarda bulunan bir zehir olup, ishal ve kusma yapar.


hisotgenous : a. See: Histiogenic.


hydronephrosis : n. Böbrek pelvisinin idrar birikmesinden dolayı genişlemesi, hidronefroz.


hydroscope : n. Suyu keşfetmek için kullanılan alet, su keşif aleti, hidroskop.


hypoglottis, hypoglossis : n. 1. Dilin alt kısmı 2. See: Ranula.


intervillous : a.Villüs'lararası, vilüs'lar arasında.


meningioma : n. Meninks tümörü, meninjiyom.


myelocythemia : n. Kanda aşırı miktarda miyelosit bulunuş.


neutrophil : n. Kanda akyuvarların %60-70 kadarını oluşturan, sitoplazmasınd pembeye boyanabilen küçük granüller bulunan ve nüvesi, olgunluk derecesine göre bir veya birkaç parçalı olan lökosit.


olfaction : n. Koklama (duyusu).


orthognathia : n. Çene kemiklerinin yanlış durumlarını inceleyen ve düzelten bilim, ortognati.


papulovesicular : a. 1. Hem papül hem vezikül'ler gösteren, papül ve veziküllerden oluşan; 2. Vezikül haline dönüşme eğilimi gösteren papüllerden oluşan.


prandial : a. Yemeğe ait.


principal : a. Birinci, başta gelen, ana, başlıca en mühim, princeps.


psychodynamics : n. Zihin faaliyetini inceleyen bilim, psikodinami.


rictus : n. Ağız açıklığı.


sanega root : n. Birleşik Amerika'nın doğusunda bulunan ve hazım ilacı olarak kullanılan "Polygala" kökü.


sigmoid : a. & n. 1. "C" veya "S" harfi (sigma) şeklinde, sigmamsı, sigmoides; 2. Kalın barsağın merkez parçası, sigmoid.


sopor : n. Derin uyku hali, koma, sopor.