Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ectomorphy nedir?

ectomorphy : n. Ektoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadang elişen dokulara oranla daha hakim olduğu vücut yapısı, ektomorfi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorate : n. Klorik asit tuzu.


dispenser : n. İlacı, reçetedeki tarife göre hazırlayan kişi.


dissoluble : a. Erir, çözülür.


embryo : n. 1. Gebeliğin dördüncü ayının başına kadarki devrede tohum, 2. İlkel gelişme devresindeki organizma, embriyon.


enteroproctia : n. Kişide ameliyatla oluşturulmuş suni anüs bulunuşu hali.


funis : n. See:Funiculus.


glossorrhaphy : n. Dilin dikilmesi.


subfrontal : a. Alın lobu veya kıvrımı altında bulunan.


nycturia : n. Geceleyin sık sık işeme, niktüri.


osazone : n. biochem. Şekerlerin fenil hidrazin ve asetik asitle ısıtılmasından meydana gelen bileşik maddeler, osazon.


phlegmon : n. Had, ilerleyici ve cerahatlanmaya doğru iden yaygın bağ dokusu iltihabı, flegmon, selülit, phlegmona.


photechy : n. Işına maruz kalan bir cismin radyoaktif hale gelmesi.


poisoning : n. Zehirlenme.


prostheon : n. Alveol noktası.


rhinoplastic : a. burun kırılmasına ait, rinoplastik.


schizonticide : n. Schizont'ları öldürücü ilaç.


seromucous : a. Hem seröz hem de mükoz olan.


sextigravida : n. Altıncı çocuğuna gebe kadın, altıncı gebeliği üzerindeki kadın.


siderosis : n. Siderozis; 1. Kanda demirin artması; 2. Dokularda demir birikmeis.


staphylococcosis : n. Stafilokoklar tarafından yapılan hastalık.