Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ectomorphy nedir?

ectomorphy : n. Ektoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadang elişen dokulara oranla daha hakim olduğu vücut yapısı, ektomorfi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradylexia : n. Ağır okuma, sözcükleri duraklayarak ağır ağır okuyabilme.


catastrophic : a. Felaket getiren, sonu kötü biten.


diamine : n. Molekülleri iki amino grubu taşıyan herhangi bir kimyasal bileşik, diamin.


dichorionic : a. Birbirinden ayrı iki koryon tabakası gösteren.


diploe : n. Kafatası satıhları arasındaki süngere benzer madde, kafa kemiklerinin iki laminası arasındaki süngersi doku.


galactotoxin : n. biochem. Sütte bakteri üremesi sonucu meydana gelen zehirli madde.


glabella : n. Alın kemiğinin iki kaş çıkıntısı arasında kalan kısmında bulunan ve antropolojide önemi olan hafif bir kabartı, kaşarası, kaşlararası tümseği.


hyalinosis : n. Hiyalin dejenerasyonu.


hyperbaria : n. Yüksek atmosfer basıncına maruz kalışın sebep olduğu vücutta bazı belirti ve bozukulklarla belirgin patolojik durum.


hypopophoshatemia. : n. Kandaki fosfat seviyesinin düşük olması.


kopophobia : n. Yorgunluktan aşırı korkma, yorulup bitkin düşmekten aşırı ürkme.


lymphangiosarcoma : n. Yapısında hem lenfanjiyom hem sarkom odakları gösteren tümör, lenfanjiyosarkom.


lyotropic : a. Derhal erir, hemen eriyen, liyotropik.


macrocephaly, macrocephalia : n.Başın büyük olması, büyük kafalılık, makrosefali.


myatrophy : n. Kas atrofisi, miyatrofi.


neophobia : n. Yeni şeylere karşı duyulan marazi korku, neofobi.


outpatient : n. Ayakta tedavi edilen hasta.


ovariopathy : n. Yumurtalık hastalığı.


psychotropic : a. Beyin hücreleri üzerinde özel etki sabihi olan.


ramitis : n. Sinir kökü iltihabı.