Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ectomorphy nedir?

ectomorphy : n. Ektoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadang elişen dokulara oranla daha hakim olduğu vücut yapısı, ektomorfi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoconstrictor : n. 1. Bronş ve bronşiyolleri daraltıcı; 2. Bronş ve bronşiyolleri daraltıcı ilaç.


cervical : a. Boyuna ait, cervicalis.


cocontraction : n. Herhangi bir hareketin yapılışında birbirine zıt etki gösteren kaslar arasındaki uyumlu çalışma.


colpoedema : n. Vagina'da meydana gelen ödem, vagina ödemi.


dendrite : n. Sinir hücresine giden icne bir lif.


elastic : a. Elastiki, esnek, elastik, elasticus


enteradenitis : n. Barsak mukozasındaki bezlerin iltihab4.


interlobitis : n.Akciğerlopları arasında bulunan plevra iltihabı.


ileosigmoidostomy : n. İleum ile sigmoid dirseği arasında anastomoz yapılması, ileosigmoidostomi.


incoordinate : a. 1. Vücut hareketlerinde ahenksizlik gösterern, birbiriyle ilişkisiz kas hareketleri gösteren; 2. Hareketlerini, diğerlerinin hareketlerine uyduramayan, uyumsuz.


jejunitis : n.Jejunum iltihabı, jejunit.


kaposi's varicelliform eruption : n.Ekzemalı çocuklarda meydana gelir.


kleptolagnia : n. Herhangi bir şeyi çalmaktan cinsel haz duyma.


malariology : n. Malarya bilgisi, malaryoloji.


manubrium : n. (pl. manubria). 1. Sap; 2. Sternumun en üst parçası; 3. Malleusun alt kısmı.


medication : n. İlacla tedavi.


moulage : n. Bir yapı veya lezyonun balmumundan yapılmış modeli, hastalıklı bir vücut parçasını cismiyle ve renkleriyle olduğu gibi gösteren ve balmumu veya alçıdan yapılan kalıp, mulaj.


muscularity : n. Adalelik, çok kuvvetlilik.


nasologist : n. Burun mütehassısı (doktoru).


nux vomica : n. Striknin elde edilen bitki, kargabüken.