Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ectomorph nedir?

ectomorph : n. Ektomorfi gösteren kişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canalis : n. See: Canal.


catheter : n. Çeşitli çap ve uzunlukta içi boş tüp, kateter, sonda.


choledochoduodenostomy : n. Ana safra kanalı ile duodenum arasında ameliyatla geçit oluşturma.


derm(a) : n. See: Cutis or Corium.


eccentro-osteochondrodysplasia : n.Uzunkemiklerde normal dışı ossifikasyon merkezleri görülmesi ve bu merkezlerden başlayan kemikleşme sonucu iskelet sisminde çeşitli şekil bozuklukları ve çok kere cücelikle belirgin durum, Morquio hastalığı.


exodic : a. See: Efferent.


foveate : a. Çukurlu.


glycuronuria : n. İdrarda glükuronik asit bulunuşu.


hepatoma : n. Karaciğer tümörü, hepatom.


hafnium : n. biochem. Hf sembolü ile bilinen atom no:72, atom ağırlığı; 178, olan kimyasal element.


heterochromosome : n. Ana hücrede ikiye bölünmeden doğruca yavru hücreye geçen ve seksüel karakteri naklettiği söylenen kromozom, heterokromozom.


hypoazoturia : n. İdrarda azotlu maddelerin azalması.


ischiopubiotomy : n. Foramen obturatum'un alt kenarını oluşturan kemik kol (ischiopubic ramus)'a kesit yapma (Eskiden dar pelvis'te doğumu kolaylaştırmak için uygulanmış bir müdahale).


laugh : h. gülme, gülüş.


neutropenia : n. Nötrofil lökositlerin kanda azalması, nötropeni.


oligohydruria : n. İdrarın anormal derecede yüksek onsantrasyonu.


ophthalmoblennorrhea : n. Cerahatli, oftalmi.


parricide : n. 1. Bir kimsenin anne veya babasını öldürmesi; 2. Anne veya baba katili.


pedicular : a. 1. Sap'la ilgili; 2. Bitlerle ilgili; 3. Bitlerinsebep olduğu.


phlebarteriectasia : n. Ven ve arterlerin genişlemesi.