Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ectomorph nedir?

ectomorph : n. Ektomorfi gösteren kişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

c(a)esarean,-ian : n. Tabii yolla doğumuna imkan olmayan çocuğun karın ve uterus açılmak suretiyle dışarı alınması, sezaryen.


cycloserine : n. tüberkülozda kullanılan bir antibiyotik.


enteroptosis : n. Kas kuvvetinin veya yağ dokusunun zayıflığı yüzünden karın organlarının düşmeleri.


gastrectasia : n. Mide genişlemesii, gastrektazi.


hemotherapy : n. Vücuda kan şırınga edilerek yapılan tedavi, hemoterapi.


hydrochloric : a. biochem. Klorhidrik.


hydroplasm : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı, hidroplazma.


hyperbaric : a. Normalden daha yüksek basınçta, ağırlıkta veya oğunlukta olan.


intradermic : a. Deride bulunan veya meydana gelen.


isthmectomy : n. İstmusun ameliyatla çıkarılması (özellikle tiroid geçidinin).


lithosis : n. Taş tozlarını teneffüs etmekten ileri gelen akciğer hastalığı.


mastoid : a. Mememsi, mastoid.


mesocystoma : n. Bağ dokusu tümörü, mezosistom.


oligoleukocythemia : n. Kanda lökosit sayısının ileri derecede azalışı, oligolökositemi.


overcompensation : n. Aşırı derecede telafi.


paraphasic : a. 1. Parafazi ile ilgili; 2. Parafazi gösteren.


peritrichate : a. See: Peritrichal


phonophobia : n. 1. Gürültüden veya yüksek sesle konuşulmaktan aşırı korkma; 2. Kendi sesini duymaktan ürkme, kendi sesinden korkma, fonofobi.


photopsy : n. Retina hastalığında kıvılcımlar meydana gelmesi.


pleximetric : a. Göğüs muayenesi ait.