Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ectomorph nedir?

ectomorph : n. Ektomorfi gösteren kişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiotachometer : n. Kalb atımlarının sayı ve ritmini devamlı olarak kaydeden alet.


cholecystic : a. Safra kesesine ait, kolesistik.


crust : n. Yara kabuğu


dish : n. Tabak, içi çukur kap.


endomitosis : n. Kromozomların iğ şekli oluşturmaksızın bölünerek iki misli olmaları.


evagination : n. Bir kısım veya organın öne doğru çıkıntı yapması veya içinin dışa dönmesi, evajinasyon.


granulate : v. 1. Tane tane olmak; 2. Yara üzerinde tanecikler meydana getirmek.


hematoplastic : a. 1. Kan yapıcı; 2. Kan yapımıyla ilgili.


inflame : v. İltihap meydana getirmek, iltihaplandırmak.


lymphoplasmia : n. Kanın alyuvarlarında hemoglbin yokluğu, lenfoplazm.


maldigestion : n. Sindirim bozukluğu.


metreurysis : n. Servikal kanalı su veya hava ile şişirilen torba aracılığıyla genişletme.


nanocephaly : n. Küçük kafalılık.


neurosome : n. Sinir hücresi cismi, nevroso.


odontogenic : a. 1. Dişi oluşturan, dişleri meydana getiren; 2. Diş dokusundan gelişen.


opsonin : n. Normal kan serumunda bulunan ve bakteriler üzerine tesir ederek bunları fagositoza hazırlayan termolabil madde, opsonin.


phallus : n. See: Penis.


phosphorescence : n. Sıcaklık yaymadan fosfor gibi ışık verme.


pleurapophysis : n. Kaburga veya müşabihi.


resuscitation : n. 1. Ölümün dirilmesi, dirilme, canlanma; 2. diriltme, canlandırma.