Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ectomorph nedir?

ectomorph : n. Ektomorfi gösteren kişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiectasis : n. Bronş veya bronşiyollerin genişlemesinden doğan müzmin bir akciğer hastalığı, bronşektazi.


condyloma : n. Anus ve felç civarında marazi tezahürat (kabartılar).


ectromelia : n. Kol ve backaların konjenital yokluğu.


foliaceous : a. 1. Yaprakla ilgili; 2. Yaprağa benzeyen, yaprak şeklinde.


galvanotherapy : n. Galvanizmle tedavi galvanoterapi.


genetopathy : n. Üreme fonksiyonlarını bozan herhangi bir hastalık.


teratoma : n. Embriyonun üç yaprağının birden iştirak ettiği fena yapılar, bileşik tümör, birden fazla jerminatif tabakadan kayaklanan tümör, teratom.


hemothorax : n. Göğüs (plevra) boşluğuna kan dolamsı, hemotoraks.


hystero-oophorectomy : n. Uterus ve yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması.


intravenous : a. Kara damar içi, entravenöz.


kopophobia : n. Yorgunluktan aşırı korkma, yorulup bitkin düşmekten aşırı ürkme.


lentil : n. Bol miktarda protein ihtiva eden ucuz ve besleleyici bir gıda.


monomicrobic : a. Tek mikroptan ileri gelen, tek mikroba ait, monomikrobik.


myoneure : n. Kası tamamlayan sinir hücresi, miyonerv.


neuropathy : n. Sinir (sistemi) hastalığı, nevropati (nöropati).


nosocomium : n. Hastane.


paragraphia : n. Yazarken sözcükleri yerinde kullanamama, istenilen anlamı verecek sözcükleri seçememe sebebiyle düşündüğünü yazı halinde ifade edememe.


psychosurgery : n. Beyin cerrahisi, akıl ve ruh hastalıklarının, beyin üzerine uygulanan çeşitli ameliyatlarla tedavisi.


punctum : n. (pl. puncta). Nokta See: Point.


recording : n. Herhangi bir şekilde kaydetme, özellikle bir olayın seyrini çizelge halinde kağıt üzerine geçirme.