Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ectomorph nedir?

ectomorph : n. Ektomorfi gösteren kişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canabis : n. Kenevir yapraklarından elde edilen uyarıcı etkiye sahip toksik madde, esrar otu.


cytodiagnosis : n. Hücrelerin mikroskopik olarak incelenmesi ile konulan teşhis.


desmorrhexis : n. Bağ rüptürü.


empathic : a. 1. Empati ile ilgili; 2. Empati gösteren.


environment : n. 1. Çevre, etraf, civar; 2. Dış etkiler.


fibered : a. Lifli.


gastroileac : a. Mide ve ilyuma ait, mide-ilyum.


gastromalacia : n. Mide duvarlarının yumuşaması, gastromalasi.


genial : a. Çeneye ait.


geriatrics : n. İhtiyarlama meseleleri ile ihtiyarlık hastalıklarını inceleyen tıp dalı.


glycase : n. biochem. Maltoz ve maltodekstrini dekstroza çeviren enzim.


subjective : a. Yalnız hastatarafından hissedilen, sübjektif.


hematocytometer : n. Bir miktar kandaki küreciklerin adedini tayine mahsus alet.


hematophagous : a. Kanda yaşayan, kanla beslenen, kan emen.


karyolobism : n. Hücre nüvesinin loplu olma hali (özellikle lökosit nüvesi).


lentiglobus : n. Göz merceğinin küresel çıkıntısı.


nearsightedness : n. See. Myopia.


rice : n. Pirinç, oryza sativa.


stasimetry : n. Yumuşak nitelikte maddelerin gösterdiği kıvma derecesinin ölçülmesi.


strait : n. Dar geçit, boğaz.