Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ectoglobular nedir?

ectoglobular : a. Kan yuvarları dışında bulunan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blockade : n. 1. Anestetik madde enjeksiyonu ile sinirsel iletimi ortadan kaldırma, sinirsel iletimin kesilmesi; 2. Retiküloendotelyal hücrelerin yabancı mikro-organizmaları içine alıp yok etme (fagositoz) yeteneğini geçici olarak ortadan kaldırma, dolayısıyla hastanın enfeksiyona karşı reaksiyonunu önleme (zararsız bir boya maddesi v.s. nin i.v. enjeksiyonu sonucu).


bronchophony : n. Bronş sesi.


certified : Vesayet altında olan, vasi kontrolu altında hareket edebilen kimse.


cineritious : a. Kül renkli, cinereus.


embryotrophy : n. İlkel embriyonun beslenmesi.


formiciasis : n. Karınca ısırıklarından meydana gelen marazi durum.


fungous : a. 1. Mantara ait; 2. Mantarsı, mantarbiçim; 3. Mantarlı.


tentative : n. 1. Tecrübi, deneysel; 2. Değişebilir.


vaccina : n. Sağırlar arasında yaygın olan bir hastalık.


gyrose : a. Kıvrımlı.


infection : n. 1. Hastalığın patojen mikro-organizmalar aracılığıyla insana geçmesi, hastalığın bulaşması, bulaşma, enfeksiyon, intan; 2. Hastalık etkeninin insana geçmesi sonucu meydana gelen hastalık, enfeksiyöz hastalık.


infraclavicular : a. Klavikulaaltı.


inunction : n.Ovarak yağı vücuda sindirme.


mechanology : n. Makina ilmi, mekanikbilim, mekanoloji.


melanemia : n. Kan kararması hastalığı, melanemi.


metatarsectomy : n. Metatars kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


phonomassage : n. Orta kulağın masajı.


pseudocyst : n. yalancı kist.


residual : n. Kalan, artan.


sane : a. Aklı başında, akıllı, kafası sağlam.