Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ectoglobular nedir?

ectoglobular : a. Kan yuvarları dışında bulunan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

egoism : n. Sadece kendini düşünme, yalnızca kendi çıkarını gözetme, bencillik ,egoizm.


epidermolysis : n. Deri gevşekliği, epidermoliz.


fasciodesis : n. Hasya'nın tendon'a dikişle tesbit edilmesi, bu amaçla yapılan ameliyat.


flucloxacilin : n. Staphilococcus aureus'un penisilinaz yapan türlerine karşı etkili olan bir tür isoxazole penisilin.


granule : n. Tanecik, granül, granulum.


inaccessibility : n. Psikiyatride, şahsın reaksiyon vermediğini belirten bir deyim.


inclination : n. 1. Temayül, eğilim, meyil, eğrilik; 2. Eğilme derecesi.


kinetics : n. Hareket mekanizması ve hareket değişimlerini hareketin kendisin etkileyen faktörlerle ilişkisini konu alan fizik dalı, hareket bilimi, kinetik.


leukomyelopathy : n. Omurilik beyaz maddesinin hastalığı, lökomiyelopati.


lipophage : n. Yağ emen hücre, lipofaj.


malingerer : n. Yalandan kendini hasta gösteren, temaruz eden.


modulation : n. 1. Uyma, intibak etme, hücrenin çevresel değişimlere kendini uydurması; 2. Düzenleme, düzenlenme (Tdavi düzenlenmesi gibi).


omphalelcosis : n. Göbeğin ülserli hali.


opisthenar : n. El sırtı.


pallesthesia : n. Titreşimleri hissedebilme hali, deri altındaki kemik tümseğe değdirilen hareket halindeki diyapazon'un titreşimlerini duyabilme yeteneği.


papaverine : n. Opium'dan elde edilen düz kasların spazmını çözücü etkiye sahip bir alkaloid, papaverin hidroklorid.


polyphase : a. Bir kaç faz (devre) gösteren, çok fazlı, polifaz.


posterior : a.&n. 1.Arka, arkada, geride; 2. (pl.) İlyeler, kabaet.


posthemiplegic : a. Hemipleji sonu, hemipleji sonrası.


premonition : n. 1. Herhangi bir şeyin olacağını önceden sezme, ön sezi; 2. Kişinin hastalık nöbetinin geleceğini önceden sezinlemesi; 3. Hastalık nöbetinin geleceğini gösteren sübjektif belirti, hastanın hissettiği öncü belirti.