Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ectoglobular nedir?

ectoglobular : a. Kan yuvarları dışında bulunan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchophony : n. Bronş sesi.


carbofluchsin : n. biochem. Karbolik asit ve fuksin içeren boya maddesi.


cobraism : n. Kobra zehirlenmesi.


dust : n. Toz, toz şeklinde ufak tanecikler.


estrogen : n. biochem. Dişi hayvanda estrus (cinsel kızgınlık) yapan bir madde, estrojen.


ethylenediamine : n. biochem. Aminofilin eriyiği hazırlanmasında kullanılan bir bileşim.


falcula : n. Beyincik orağı, falx cerebelli.


galactotoxism : n. Süt zehirlenmesi, sütten meydana gelen zehirlenme, galaktotoksizm.


gentian : n. "gentiana" adlı bitkinin kökünden yapılan bir kuvvet ilacı.


gyrous : a. See: Gyrose.


homeopathy : n. Benzeri ile tedavi usulü veya nazariyesi, homeopati.


karyotype : n. Hücre kromozomlarının yapı,biçim ve diziliş bakımından gösterdiği türe has durum, hücre kromozomlarının gösterdiği türe has örnek.


laryngophantom : n. Larenksin suni modeli


mandibulectomy : n. Alt çene kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


megalencephalon : n. Normale oranla iri hacim gösteren beyin, büyük beyin.


microphobia : n. Marazi mikrop korkusu, mikrofobi.


moon : n. 1. Ay; 2. Mehtap.


nursling : n. Meme (süt) çocuğu.


omohyoid : a. Kürek ve bel kemiğine ait.


organology : n. Organik oluşumu tanımlayan bilim, bitki ve hayvan organlarının bilimsel incelenmesi, organoloji.