Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ectoglobular nedir?

ectoglobular : a. Kan yuvarları dışında bulunan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dangerous drugs act : n. Alışkanık yapan bazı belirli ilaçların imalatını, satışını, reçeteye yazılmasını ve dağıtımını kontrol altında tutabilmek amacıyla hazırlanan anlaşma.


dispensing : n. Tarifine göre ilaç yapma veya hazırlama.


embryotocia : n. 1. Çocuk düşürme; 2. Düşük.


endoneuritis : n. Endonöriyum'un iltihabı.


exophalos : n. Batın duvarının gelişmesi nedeniyle doğumdan sonra çocukta ortaya çıkan bir durum.


lacuna : n (pl. lacunae). kemikte bulunan boşluk, delik, çukur, lakuna.


hydrochloric : a. biochem. Klorhidrik.


hypotonic : a. Solüsyonların yoğunluğunun belirli miktardan aşağı olması.


hysteric(al) : a. 1. Histeriye ait; 2. Marazi hırçınlık getirici.


hysterorrhaphy : n. 1. Rahim üzerindeki bir kesiği veya yırtığı dikme, rahime dikiş koyma; 2. Rahimi dikişle tesbit etme.


iatrology : n. Tababet, hekimlik, tıp.


irritant : a. 1. Tahriş edici, uyartıcı, sinirlendirici; 2. Uyartıcı faktör, muharriş.


membrane : n. Zar, mambran, membrana.


metasternum : n. Sternumun hançersi çıkıntısı.


nicotinyl alcohol : n. Nikotinik asit gibi damar geniletici etkisi olan, ancak bu tesiri daha uzun süre devam eden bir madde.


nulligravida : n. Hiç gebe kalmamış kadın, nulligravid.


omentitis : n. Omentum iltihabı, omentit.


ophidic : a. Yılanlara ait veya yılanlardan ileri elen.


peptidolytic : a. Peptidleri parçalayan.


pleurorrhea : n. Plevra boşluğunda seröz sıvı toplanması.