Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ectogenous nedir?

ectogenous : a. Organizma dışında gelişen, ektojen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cremation : n. Cesedi yakarak kül haline getirme, ölü yakma.


desmodynia : n. See: Desmalgia.


detoxicate : v. biochem. Zehrini çıkarmak.


fissure : n. Deri veya mukozanın hafifçe veya yüzeyel olarak çatlaması keyfiyeti, çatlak, yarık, fisür, fissura.


gestagenic : a. Progesteron etkisi gösteren, endometriyum'da sekretuvar değişikliğe sebep olan.


heptogram : n. 1.Karaciğerin röntgen filmi; 2. Karaciğer atımlarını gösteren çizelge.


heterocyclic : n. Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.


hypnogenetic : a. Uyutucu.


metastasize : v. Vücudun bir organ veya kısmından diğerine geçmek.


methaemoglobin : n. Bir globin ile oksitlenmiş bir haem grubunun meydana etirdikleri demir iyonu ihtiva eden bileşik.


mourning : n. Sevilen bir kimsenin ölümü üzerine duyulan büyük üzütü, matem, yas.


myasthenic : a. 1. Miyasteni ile ilgili; 2. Miyasteni gösteren, miyasteni ile belirgin.


myeloneuritis : n. Miyelit ve nevritin bir arada olması, miyelonevrit.


myoplasm : n. Kas hücresinin bağ dokusundan ibaret sarkoplazması içinde dağılı kasılabilme niteliği taşıyan fibrillerden oluşan kısmı, miyoplazma.


neo-synephrine hydrochloride : n. biochem. Damar büzücü bir madde.


noctiphobia : n. Marazi gece (Karanlık) korkusu, noktifobi.


nostalgia : n. Vatan (ev) hasreti, nostalji (home-sickness).


pentazocine : n. Şiddetli ağrıların giderilmesinde kullanılan bir ilaç.


phensuximide : n. Petit mal tedavisinde kullanılır.


posture : n. Vücudun duruş vaziyeti, durumu, pozisyon.