Bugün : 18 Şubat 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

ectogenous nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

ectogenous : a. Organizma dışında gelişen, ektojen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholic : a. Safra nevinden, safraya ait, kolik.


clinic(al) : a. 1. Kliniğe ait; 2. Hastaya ait.


crena : n. (pl. Crenae). Çentik.


embolus : n. tıkaç.


febrifugal : n. Yükselmiş vücut ısısını düşüren, ateş düşürücü.


insusceptibility : n. Hissizlik, duygusuzluk, duymazlık.


intensimeter : n. Röntgen ışınlarının enerjisini ölçme cihazı.


lacrimatory : a. Gözyaşı salgılanmasına sebep olan, gözyaşı salgılatan.


uviometer : n. Ultraviyole dalgaları ölçen alet, üviometre.


hematherapy : n. Kanla karışık ter salgılanması, terin kanlı oluşu.


hysteroepilepsy : n. Sar'adaki konvülsiyonlara benzer hareketlerle seyreden ağır histeri şekli.


isoserum : n. Kişideki hastalığı tedavi etmek üzere aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum, izoterapi'de kullanılan serum, izoserum.


lepromatous : a. 1. Leprom ile ilgili; 2. Leprom görünümünde; 3. Leprom gösteren, leprom'lardan oluşan.


octaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının sekiz katına sahip oluşu, oktaploidi.


onychoclasis : n. Tırnak kırılması.


parapsia : n. Dokunma (temas) duyusuyla ilgili herhangi bir bozukluk.


penetrance : n. 1. Işının nüfuz yeteneği; 2. etkililik.


pleurisy : n. Plevra iltihabı, plörezi (plarit).


prosogaster : n. See: Foregut.


rectostenosis : n. Rektum'un daralması, rektum stenozu, rektostenoz.