Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ectogenous nedir?

ectogenous : a. Organizma dışında gelişen, ektojen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

electrocution : n. 1. Vücuttan elektrik akımı geçmesi (elektrik çarpması) sonucu ölme; 2. Vücuttan elektrik akımı geçirerek öldürme, elektrik sandalyesinde idam etme.


lactolase : n. Laktik asid yapan enzim, laktolaz.


phymatoid : a. Deri üzerindeki küçük yumru'ya benzer, deri nodülünü andıran.


hysterography : n. Uterusun radyolojik olarak muayene edilmesi.


iodophilia : n. İyot boyası ile kolayca boyanabilme yeteneği, özellikle parçalı çekirdek gösteren lökositlerin, bazı patolojik durumlarda iyot boyası ile kahverengine boyanması hali.


layer : n. Aynı nitelikte hücrelerin oluşturduğu her tarafnıda aynı kalınlığı gösteren hücre veya doku kitlesi, tabaka, kat;


mammillitis : n. See: Thelitis.


monotonous : a. 1. Değişiklik göstermeyen, yeknesak, monoton; 2. Aynı tonda devam eden, alçalma ve yükselme göstermeyen (ses hakkında).


ophthalmostat : n. Göz küresini hareket göstermesine engel olacak şekilde geçici olarak tesbit eden alet, oftalmostat.


oscedo : n. 1. Esneme, esneyiş; 2. Ağız mukozasında oluşan küçük beyaz lekelerle eblirgin hlastalık, pamukçuk.


osteological : a. Osteolojiye ait.


prospermia : n. Cinsel birleşim esnasında meni'nin erken gelişi, erken boşalma, erken inzal, bel gevşeklii.


rheumatology : n. Romatizma bilgisi, romatizmal durumları inceleyen bilim dalı, romatoloji.


salmonellosis : n. Salmonella cinsi bakterilerin sebep olduğu enfeksioyn.


sedation : n. Teskin.


serious : a. Ciddi, vahim.


splanchnicotomy : n. Splanknik sinirin uzunluğuna bölünmesi.


staphylolysin : n. Stafilokok toksinlerindeki hemolizin.


sulfathiazole : n. biochem. Özellikle pnömokok ve stafilokoklara tesir eden ilk ve olduçka toksik sülfamidlerdendir, (CqHqN2O2S2).


thrombogenic : a. Kan pıhtılaştırma gücüne sahip olan.