Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ectogenesis nedir?

ectogenesis : n. Organizma dışından kaynaklanan, ektojenez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chvostek's sign : n. N. Facialis üzerine fiske vurulduğu zaman, yüz adalelerinde meydana gelen aşırı seğirme.


emptysis : n. Akciğer kanaması.


ependymitis : n. Ependim iltihabı, ependimit.


feacalith : n. Barsak kanalında oluşan, taş, barsak taşı.


flesh : n. 1. Et; 2. Hayvanların kasları ve diğer yumuşak dokuları.


hemicephalia : n. Kafatasının doğuştan yarım olması, hemisefali.


hemocytopoiesis : n. Kan hücrelerinin oluşumu.


krypton : n. Kr. sembolü ile bilinen atom no:36 ve atom ağırlığı: 83-7 olan kimyasal element.


megalourethra : n. Uretra'nın doğuştan aşırı geniş oluşu.


misocainia : n. Yeni fikirlere karşı duyulan nefret.


monckeberg's sclerosis : n. Atardamarların, özellikle uzuvlardaki atardamarların orta tabakasında kireçlenmeye yol açansenil dejeneratif değişiklikler.


mycetismus : n. Mantarla zehirlenme.


osteogenic : a. 1. Kemik oluşturucu, kemik yapıcı; 2. Kemikten meydana gelen, osteojenik.


pneumarthosis : n. Eklemde gaz veya hava blunması.


polyonychia : n. See: Polyungia.


prototroph : n. Gelimek için büyüme faktörüne ihtiyacı olmayan canlı.


protozoology : n. Protozoer bilgisi, tek hücreli hayvanları inceleyen zooloji dalı.


psellism : n. Kekemelik.


ranula : n. Tükürük bezlerinin yollarındaki tıkanma sonucunda meydana gelen kistik tümör, ranula,kurbağacık.


saccharomycosis : n. 1. Saccharomyces ihtiva eden nodüllerle müterafık cilt hastalığı; 2. Mayalardan mütevellik hastalık.