Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ectogenesis nedir?

ectogenesis : n. Organizma dışından kaynaklanan, ektojenez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caumesthesia : n. Çevre ısısı normal olmasına rağmen sıcaklık hissetme.


clitoridauxe : n. Klitoris'in aşırı büyümesi, klitoris hipertorfisi.


clonism : n. Kaslarda klonik kasılmaların uzun süre devam edişi hali.


cocontraction : n. Herhangi bir hareketin yapılışında birbirine zıt etki gösteren kaslar arasındaki uyumlu çalışma.


epileptosis : n. Epilepsiye bağlı olarak gelişen herhangi bir akıl hastalığı.


exumbilication : n. Göbeğin normal çukurluğunu kaybederek deri üzerinde kabartı yapması.


subocular : a. Kısmen göze ait.


haploidy : n. Hücrenin homolog kromozom dizisini oluşturan çift kromozomlardan sadece bir teklerini taşıması hali, hücrenin türe has kromozom sayısının yarısına sahi polması hali (Cinsiyet hücrelerinde olduğu gibi).


hyocyamin (e) : n. biochem. Banotu bitkisinden çıkarılan bir alkaloid olup, müsekkin olarak kullanılır (C17H23O3N)


hyperphosphatasia : n. Vücut dokularında ve kanda aşırı miktarda alkalen fosfataz bulunuşu.


immature : a. 1. Tam gelişmemiş; 2. Olgunlaşmamış.


isoagglutinin : n. Serum'da bulunan, aynı türden diğer bir kimse eritrositlerini aglütine edici antikor.


kaliuresis : n. idrarla aşırı potasyum atılışı.


masseteric : a. Masseter'e ait.


metaplastic : a. 1. Metaplazi ile ilgili; 2. Metaplazi gösteren; 3. Metaplazi sonucu oluşan.


methenamine : n. biochem. İdrar antiseptiği olarak kullanılan beyaz billuri toz (C6H12N4).


micturition : n. Sık sık idrara çıkma hali.


pentaquine : n. biochem. Sıtmaya karşı kullanılan müessir bir madde, kinolin.


photopsy : n. Retina hastalığında kıvılcımlar meydana gelmesi.


relic : n.Bir organ veya doku parçası kalıntısı.