Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ectogenesis nedir?

ectogenesis : n. Organizma dışından kaynaklanan, ektojenez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradypeptic : a. Ağır hazmolan.


dolorific : a. Ağrılı, ağrı veren, dolorifik.


elution : n. Bir maddenin yıkama yoluyla diğer maddeden ayrılması.


fenestration : n. 1. Delik açma; 2. Ameliyatla açılan delik.


fovea : n. (pl. foveae). Çukur (daha çok yuvarlak çukurlar).


hard : a. Şiddetli, ağır.


hydriatrist : n. Hidroterapi uzmanı.


hyperflexion : n. Aşırı derecede bükülme, kıvrılma.


hypocalcemia : n. Kanda kalsiyum azalması, hipokalsemi.


introspection : n. Kend idüşünce ve hislerini inceleme, iç gözlem.


isomorphous : a. Aynı şekilde, eşit şekilli, izomorf.


karyoplasm : n. Hücre nüvesi protoplazması, karyoplazma.


kinetism : n. kas hareket yeteneği, kinetizm


maggot : n. Sürfe, kurt, sinek kurdu, larva.


mannerism : n. Kendine mahsus hareket veya davranışlar gösterme, yapmacık tavırlar içinde bulunma.


myelomatosis : n. Plazma hücresi miyelomu, miyelomatoz.


myomagenesis : n. Miyom gelişimi, miyomajenez.


neuromimesis : n. nevrotik veya histerik kişide herhangib ir organik hastalık belirtilerinin, gerçekten mevcut gibi taklit edilmesi, nöromimezis


oppression : n. Sıkıntı, opresyon.


papaver : n. Bazı türlerinden opium (afyon) elde edilen bir bitki cinsi.n. Fibrin ve diğer bazı proteinleri parçalayan papain maddesi.