Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ectoenzyme nedir?

ectoenzyme : n. biochem. Bir hücre dışı enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharides : n. Bir tür kurutulmuş böcekten (spanish beetle) elde olunan tahriş edici bir madde.


brachydactylia : n. El veya ayak parmaklarının anormal kısalığı.


enteropathy : n. Barsak hastalığı, enteropati.


exarticulation : n. Eklemde yapılan kesme ameliyesi, eksartikülasyon.


fibrillolysis : n.Liflerin erimes,i liflerineriyip kaybolması.


glossal : a. Dile ait, glosicus.


hamartia : n. Dokunun gelişimi esnasında anormallik gösterişi, kusurlu doku gelişimi.


haustrum : n. (pl. haustra). Kabartı.


histodiagnosis : n. Dokuların mikroskopik muayenesi ile yapılan teşhis.


leptoprosopia : n. Yüzün, uzunluğuna oranla anormal şekide dar oluşu.


lividity : n. 1. Ölümden sonra kan toplanmasından dolayı vücudun bazı yerlerinin mor renk alması, lividite (abız organlarda ad fizyolojik olarak bu renk görülür); 2. Ezilme veya berelenme sebebiyle cildin morarması.


midmenstrual : a. İki adet arası.


multimammae : n. İkiden fazla meme bulunması hali.


nephrophthisis : n. Böbrek tüberkülozu, nefrofitiz.


oligosialia : n. Salya salgısının patolojik olarak çoğalması.


polytrichosis : n. See: Polytrichia.


purgative : a. & n. Müshil, amel verici (ilaç), pürgatif


putrescence : n. 1. Çürüklük, bozukluk; 2. Gangrenleşme.


remove : v. 1. Dışarı atmak, dışarı çıkarmak; 2. Herhagni bir organ veya oluşumu kesip çıkarmak.


retromandibular : a. Altçene ardı.