Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ectoenzyme nedir?

ectoenzyme : n. biochem. Bir hücre dışı enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalocentesis : n. Baş ponksiyonu, iğne veya trokar aracılığıyla beyine girerek apse veya sıvı boşaltılması.


cholangiogastrostomy : n. Bir safra kanalının mide ile anastomozu.


dietl's crisis : n. Bir nephroptosis (yüzen böbrek) komplikasyonu.


dysarthrosis : n. Bir eklemin hareket kabiliyetinin şekil bozukluğu veya hastalık sonucunda azalması.


floating : a. Yer değiştiren, mobil.


hepatotherapy : n. 1. Tedavi amacıyla karaciğer veya karaciğer özü kullanılması; 2. Karaciğer hastalığının teadvisi.


gravidism : n. Gebelik.


homologous : a. Yapı ve kaynak bakımından birbirine benzeyen.


hypoalgesia : n. See: Algesia.


ischuria : n. İdrar tutulması, işüri.


keratogneous : a. Boynuzsu madde meydana getiren, keratojen.


lymphoma : n. Lenfoid dokudan başlangıcını almış ur, lenfom, adeni.


mastoplasia : n. Meme dokusu hiperplazisi, mastoplazi.


mild : a. Hafif, orta derecede, ılımlı.


myelopoiesis : n. İlik veya miyelosit oluşumu.


notch : n. Çentik, diş.


occipitocervical : a. Artkafa ve boyuna ait.


omarthritis : n. Omuz eklemi iltihabı, omartrit.


opsigenes : n. Akıl dişlerinin geç çıkması.


organoma : n. Organlardan oluşmuş tümör.