Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ectoenzyme nedir?

ectoenzyme : n. biochem. Bir hücre dışı enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradypepsia : n. Gıda maddelerinin mide ve barsaktaki sindiriminin normale oranla çok yavaş seyretmesi, sindirimin uzaması.


capsulotomy : n. Bir kapsül üzerinde insizyon yapılması genellikle göz merceğini çevreleyen kapsül için kullanılanl bir deyim.


cholesterolemia : n. Kanda kolesterol bulunması


co-ordination : n. uyum içinde cerayan eden hareket.


enzymosis : n. Enzim etkisile meydana gelen kimyasal değişme, fermentasyon.


generation : n. Zürriyet, nesil, doğuş, tenasül, üreme jenerasyon.


uteroplacental : a. Plasenta ve rahime ait.


hemomediastinum : n. See: Hematomediastinum.


innominate : a. Adsız, isimsiz.


ketolysis : n. Keton cisimciklerinin parçalanıp erimesi, ketoliz.


misogamist : n. Evlenmeden nefret eden kimse, mizogram.


oculentum : n. Göz merhemi.


orchitic : a. 1. See: Orchidic; 2. Orşite ait veya orşitten ileri gelen.


pericoronal : a. Diş kronu çevresinde bulunan, kronu saran.


peripherad : a. Periferiye doğru, periferi tarafında (cihetinde).


photophilic : a. 1. Işığı seven; 2. Işıkta büyüyen, fotofilik.


plasmosome : n. Hücrenin hakiki nüvesi.


presbyatrics : n. Yaşlılık çağı ve bu çağa bağlı hastalıkları konu alan tıp dalı, geriyatri.


pyloroscopy : n. Pilor muayenesi.


quadrigemina : n. Ortabeyin arka yüzü ve dördüz cisimleri, corpora quadrigemina.