Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ectoenzyme nedir?

ectoenzyme : n. biochem. Bir hücre dışı enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleaching : n. Ağarma, beyazlaşma.


clot : n. 1. Pıhtı, küçüktaneciklerin kümeleşmesi sonucu oluşan yumuşak kıvamda küçük kitle (kan veya süt pıhtısı gibi); 2. Pıhtılaşmak.


feces : n. Dışkı, büyük aptes, feçes, faeces.


hypergigantosoma : n. Aşırı boy atma, iri vücutluluk.


intermediate : a. 1. İki şeyni arasında yerleşmiş, arada (ortada) bulunan; 2. Arada meydana gelen, seyiresnasında oluşan; 3. Kimyasal reaksiyonun seyri esnasında oluşanmadde, ara madde.


lymphosarcomatosis : n. Vücudun çeşitli bölgelerinde çok sayıda lenfosarkom oluşması ile belirgin durum.


lytic : a. 1. Erime (lysis) ile ilgili; 2.Eritici antikor (lysin) ile ilgili; 3. Eritici, tahrip edici, herhangi bir maddenin normal yapısını bozucu.


microtia : n. Kulak sayvanının normalden küçük olması, mkirosi.


monopodia : n. Tek bacaklı hilkat garibesi.


mucilaginous : a.Erimiş zamk türünden, zamklı, zamka ait.


musca : n. n(pl. musmcae). Sinek.


myelomatosis : n. Plazma hücresi miyelomu, miyelomatoz.


nystagmic : a. 1. Nistagmus'la ilgili, nistagmus'a bağlı; 2. Nistagmus gösteren, nistagmik.


osteogeny : n. See: Osteogenesis.


overalimentation : n. Fazlabeslenme, vücutta yağ depolanmasına uzanan aşırı beslenme.


perivasculitis : n. Damarkını iltihabı.


polychrest : a. & n. 1. Birçok hallerde faydalı olan; 2. Birçok hastalıklar iyileştiren ilaç.


postpallium : n.Rolando yarığı arkasındaki beyni korteksi.


precipitable : a. biochem. Çökeltilebilir.


rehalation : n. Yeniden teneffüs etme.