Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ectodermosis nedir?

ectodermosis : n. Ektoderm strüktürlerinin kusurlu gelişiminden doğan bozukluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodlessness : n. Kansızlık, anemi.


carpopedal : a. Ellere ve ayaklara ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


cavamesenteric shunt : n. v.cava inferior üst ucu ile V. messenterica superior arasında gerçekleştirilen anastomoz.


certified : Vesayet altında olan, vasi kontrolu altında hareket edebilen kimse.


coprolith : n. Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan kitle, feçes taşı.


flap : n. 1. Sarkan et parçası; 2. Vücudun bir kısmından kesilip diğer bir kısmına eklenen doku kitlesi.


genioplasty : n. Çenenin plastik ameliyatı, jenyoplasti.


insulinoma : n. Pankreastaki Langerhans adacıklarının adenomu.


hyperemia : n. Kan hücumu, hiperemi.


hyperpnoea : n. Süratli ve derin soluk alma, soluma, nefes nefese kalma.


infiltration : n.&v. 1. Bir dokuda kendisi için anormal olan maddelerin toplanması hali, enfiltrasyon; 2. Süzmek, süzülmek.


intestinal : a. Barsaklara ait, intestinalis.


lardacein : n. biochem. Amiloid dejenerasyonuda bulunan bir protein.


larva : n. (pl. larvae). Tırtıl, kurtçuk, sürfe, larv.


nicotinamide : n. biochem. Pellegra tedavisinde kullanılan beyaz billüri toz (C6H6N2).


parapraxia : n. Hareket güçlüğü, parapraksi.


per primam intentionem : Bir yaranın iki dudağının asgari bir granülasoyn dokusu ile yapışıp iyileşmesi.


phlebolith : n. Ven taşı.


pilology : n. Kıl bilgisi, kılbilim, pilloji.


pleurororrhea : n. Plevra boşluğunda sıvı bulunması.