Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ectodermosis nedir?

ectodermosis : n. Ektoderm strüktürlerinin kusurlu gelişiminden doğan bozukluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrhea, : n. Bel soğukluğu, blenoraji.


cerebro-spinal : a. Beyne ve omuriliğe ait.


diphtheric, diphtheritic : a. Difteriye benzer (ait).


exocystis : n. İdrar kesesinin düşmesi (sarkması), eksosistit.


fogging : n. 1.Göz hekimliğinde kişinin görme derecesini değerlendirmede uygulanan bir test; 2. Bulanık görme.


friable : a. Koay ufalanır.


glanders : n. Çok tehlikeli ve bulaşıcı bir at hastalığı, ruam.


histaminase : n. biochem. Histamini inaktive eden bir enzim.


histohypoxia : n. Dokunun oksijensiz kalışı, dokuda oksijen yetersizliği.


hygrostomia : n. Aşırı salya ifrazı, salyanın bol miktarda salgılanması, higrostomi.


lent : pref. Mercek anlamına önek.


leptospirosis : n. Spiroket hastalığı.


leucinosis : n. Başta karaciğer olmak üzere bazı dokularda aşırı lösin birikimi ile belirgin idrarda bol lösin çıkışının eşlik ettiği patolojik durum.


mesoderm : n. Ektoderm ile endoderm arasarasında gelişen orta tabaka hücreleri, mezoderm


neuroparalysis : n. Sinir hastalığı sebebiyle gelen felç, nervoparalizi.


neurosome : n. Sinir hücresi cismi, nevroso.


pectenosis : n. Tarak sertleşmesi.


piorthopnea : n. Aşırı şişmanlığa bağlı olarak yatış durumunda solunum güçlüğü görülmesi, şişman kimselerde sırt üstü yatış durumunda beliren nefes darlığı hali.


plasmexhidrosis : n. Plazmanın kan damarlarından dışarı sızması.


propionate : n. Propionik asit tuzu, propionik asit esteri.