Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ectodermosis nedir?

ectodermosis : n. Ektoderm strüktürlerinin kusurlu gelişiminden doğan bozukluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cocaine : n. biochem. Çeşitli Erythroxylon türleri yapraklarından elde edilen bir alkaloid (C17H21NO4).


compact : a.&n. 1. Tıkız, kesif, kompakt, compactus; 2. Kompres.


cryosurgery : n. Hastalıklı dokuların tedavisinde veya yerinden çıkarılmasında şiddetli ve kontrollü soğuktan yararlanılması.


erotology : n. aşk bilgisi, aşkbilim, erotoloji.


ethyl : n. biochem. Etil (C2H5).


febris : n. See: Fever.


gallsickness : n. Safra yetmezliği.


hyperendocrinism : n. İç salgı bezlerinin aşırı çalışması, hiperendokrinizm.


indole : n. biochem. Proteinlerin kokuşmasından açığa çıkan fena kokulu bir madde.


interparietal : a. Pariyetal kemiklerarası.


intraduodenal : a. Duodenumiçi.


mastectomy : n. Göğsün (memenin) ameliyatla çıkarılması, mastektomi.


membranous, membranoid : a. Zarsı, zar biçim, membranaceus (membranosus).


nephrogen : n. Kaynağını böbrekten alan, nefrojen.


neurilemmitis : n. Nevrilem iltihabı, nevrilemit.


oculonasal : a. Göz ve buruna ait.


ophidiophobia : n. Marazi yılan korkusu, ofidyofobi.


osteometry : n. Kemiklerin ölçülmesi, osteometri.


palatoschisis : n. Damak yarığı, yarık damak.


pedunculus : i. 1. Sap; 2. Beyin sapı.