Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ectodermosis nedir?

ectodermosis : n. Ektoderm strüktürlerinin kusurlu gelişiminden doğan bozukluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitot lekeleri : Kornea kenarlarında epitel kuruması, kepek ve mikroorganizmaların üremesi ile karakterize olan bir durum.


butocaine : n. Kokaine benzer etkide sentetik bir anestezik madde.


catotrophobia : n. Aynalardan korkma, ayna görmektenv eya ayna kırılmasından aşırı ürkme.


cone : n. Mahrut, koni, conus.


digitigrade : a. Ayak parmakları üzerinde yürüyen, bu tarz yürüme gösteren (Bazı hayvanlarda olduğu gibi).


ectoenzyme : n. biochem. Bir hücre dışı enzim.


ectromelus : n. Kol ve bacakları bulunmayan ve yetersiz gelişmiş hilkat garibesi.


extravagant : a. Aşırı, çok fazla, anormal derecede,


fetish : n. Büyülü telakki edilen ve erotik arzular veren cisim.


gammacism : n. G ve K harflerini telaffuz edemme, bu harfleri telaffuzda güçlük gösterme.


genioplasty : n. Çenenin plastik ameliyatı, jenyoplasti.


gnathology. : n. Çene, çene hastalıları ve tedavilerini konu alan bilim dalı.


hysteroptosis : n. Uterus sarkması (düşmesi).


icterohepatitis : n. Sarılıkla belirli karaciğer iltihabı, ikterohepatit.


incompatibility : n. İki ilacın birbiriyle uyuşmaması hali, enkompatibilite.


infracostal : a. Kaburgaaltı.


leukopeinc : a. 1. Lökopeni ile ilgili; 2. Lökopeni gösteren, lökopenili.


ophryosis : n. Kaş spazmı.


parasteatosis : n. Yağ bezlerinin bozukluğu.


pedunculated : a. Saplı.