Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ectodermosis nedir?

ectodermosis : n. Ektoderm strüktürlerinin kusurlu gelişiminden doğan bozukluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledochectomy : n. Ana safra kanalının ameliyatla çıkarılması.


cystoscopy : n. Mesane içinin gözle muayenesi, sistoskopi.


genodermatosis : n. Herediter bir cilt hastalığı, jenodermatoz.


phycology : n. Deniz ve tatlı su yosunlarını konu alan bilim dalı.


subocular : a. Kısmen göze ait.


gyrencephalic : a. Üzerinde kıvrım (gyrus)Lar bulunan beyine sahip.


gyroma : n. Birbirine sarılı liflerden oluşan sert yapıda bir cins over tümörü.


hypochylia : n. Mide suyunun salgı noksanlığı, hipokili.


karyoplasm : n. Hücre nüvesi protoplazması, karyoplazma.


necroscopy : n. See: autopsy.


oestriol : n. Hamile kadınların idrarında bulunan ve oestrogenlere ati olan bir metabolit.


opalescence : n. Çeşitli renkler gösterme hali, yanardönerlik.


polysaccharide : n. biochem. Hidroliz olduğunda çok sayıda monosakarid molekülleri veren bileşik şeker.


preinvasive : a. İstila öncesi (tümörler hk.).


prosopodiplegia : n. Her iki üyzün felci.


pubic : a. Pübise veya o bölgeye ait, çatıya ait, pubicus.


regional : a. Bir bölgeye ait, bölgesel, mıntakavi, mevzii.


rhagades : n. Deri çatlakları, ragad.


soothe : v. Yatıştırmak, teskin etmek, hafifletmek (ağrı veya acıyı).


stereoisomer : n. Aynı cins ve sayıda atoma sahip olmasına rağmen atomların diziliş şekli bakımından değişiklik gösteren iki bileşikten her biri, stereoizomer.