Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ectodermoidal nedir?

ectodermoidal : a. Ektoderma benzeyen

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

denis browne splints : n. Kongenital talipes equinovarus'un düzeltilmesinde kullanılan ateller.


epigenetics : n. Gelişim olayını sebeplerile inceleyen bilim dalı.


feacalith : n. Barsak kanalında oluşan, taş, barsak taşı.


fixed : a. biochem. Solmaz (renk).


gid : n. Hayvanlara mahsus damla hastalığı.


glucide : n. biochem. basit indirgeyici şeker, glüsit.


phthisiophobia : n. Marazi verem korkusu.


hobby : n. Kişinin boş zamanlarında yapmaktan zevk aldığı herhangi bir şey, zevki için yapılan uğraşı. hobi.


homeotherapy : n. Hastalığa sebep olan bir maddeye benzer bir madde ile yapılan tedavi, homeoterapi.


hyperestrinism : n. see: Hyperestrogenism.


insanitary : a. Gayrisıhi, sıhhate zararlı.


isogeneric : a. 1. Aynı cinsle ilgili, aynı cinse ait; 2. Aynı cinse mensup diğer bir kimseden elde edilen (gref v.s. hakkında).


liter, litre : n. Litre, metre usulüne göre bir desimetre kübe eşit hacim ölçüsü.


myalgia : n. Belli başlı bir bozukluk görüleksizin duyulan kas ağrısı, miyalji.


nasogastric : n. Burnu ve mideyi


necr (o) : pref. Ölüm.


orthodont : a. Normal (muntazam) dişli.


overextension : n. Kol veya bacağın normal sınırın üstünde ekstensiyon hareketi, aşırı gerilme.


perisalpinx : n.l Fallop tübü (tuba uterina)'nün dış tabakası, Fallop tübü serozası.


phlebophlebostomy : n. İki ven'in ağız ağıza getirilerek birbirine dikilmesi, fleboflebostomi.