Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ectodermoidal nedir?

ectodermoidal : a. Ektoderma benzeyen

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catabolite : n. biochem. Katabolizmada meydana gelen bir bileşim.


chlorinate : n. Klorlamak.


corticosteroids : n. Steroid yapıda olan ve adrenal korteks tarafından salgılanan bir grup hormon.


postnatal exercise : Doğumu takiben karın duvarı ve pelvis tabanı kaslarını kuvvetlendirmek, onlara tonüs kazandırmak amacıyla yapılan egzersizler.


flavedo : n. Sarılık (deri v.s.).


gonococcus : n. (pl. gonocci) Belsoğukluğu mikrobu, gonokok.


physiopathology : n. Hastalığın organ veya sistemde yarattığı görev bozukluklarını konu alan tıp dalı, fizyopatoloji.


tephromalacia : n. Beyin ve omurilikte boz cevherin anormal şekilde yumuşama göstermesi, tefromalasi.


inheritable : a. Kalıtımla geçebilen, kalıtsal, irsi.


keratorrhexis : n. Kornea yırtılması.


lapactic : a. & n. See: Purgative.


ligneous : a. Odun yapısında odun gibi, odunumsu (Bazı lezyonların niteliği hakkında).


logorrhea : n. Aşırı çok ve çabuk konuşma hali.


masculation : n.Erkekleşme, erkeklik vasıflarının gelişimi.


micro-angiopathy : n. Kan damarlarındaki bazal membranın kalınlaşması ve katalr oluşturması.


midget : n. Cüce, ufak yapılı adam.


omphalelcosis : n. Göbeğin ülserli hali.


onychograph : n. Parmak uçlarındaki kan basıncını kaydeden alet, onikograf.


palirrhea : n. 1. Herahgni bir akıntının azalış veya kesilişini takiben yeniden başlaması, akıntının nüksetmesi; 2. Regurgitation.


phacozymase : n. biochem. Göz billur cisim (lens christallina) den elde edilen bir enzim.