Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ectodermoidal nedir?

ectodermoidal : a. Ektoderma benzeyen

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycephalic, brachycephalous : a. Kısa kafalı (Önden arkaya çapı kısa olan kafa), brakikefal.


cnemial : a. Alt bacakla ilgili.


colpoptosis : n. Vaginanın düşmesi (sarkması), kolpoptoz.


endomastoiditis : n. Mastoid boşluğu ve hücrelerinin iltihabı, endomastoidit.


tephrosis : n. Cesedin yakılarak kül haline getirilmesi.


gravidism : n. Gebelik.


hyperalbuminosis : n. See: hyperalbuminemia


intravaginal : a. Vagina içinde.


lalonosis. : n. 1. Konuşulanları anlama veya anlayabilme; 2. Konuşma bozuklukları gösterenlerin konuşmalarını anlama, bu konu ile ilgili bilim dalı.


lymphopenia : n. Kanda lenfositlerin azalması, lenfopeni.


meatotome : n. Uretra dış deliğini genişletme amacıyla kesit yapmada kullanılan özel bistüri, meatotom.


meter, metre : n. Metre, yüz santimetre boyunda ölçü.


mycetogenic : a. Mantarlardan ileri gelen, misetojen.


papula : n. See: Papule.


phlebograph : n. Venöz nabız atımlarını çizelge halinde kaydeden alet, flebograf.


polycyte : n. Parçalı çekirdeğe sahip lökosit.


predisposition : n. İstidat, meyil (özellikle hasatlık).


quantum : n. (pl. quanta). 1. Miktar; 2. Kuvant teorisine göre enerji birimi.


rep : n. Bir röntgen ışınım birimi (doku gramı başına 93 erg veren ışınım).


sociomedical : n. Sosyoloji ile alakalı tıp sornlarını ilgilendiren.