Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ectodermic nedir?

ectodermic : a. Ektodem'le ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcaneus : n. Topuk (kemiği), os calcani.


conversion : n. 1. Dönüşme, değişme, çevrilme, bir maddenin başka bir madde haline dönüşmesi; 2. doğumu kolaylaştırmak amacıyla yan geliş gösteren fetüs'ü baş veya makat pozisyonuna getirme, dolayısıyla fetüs'ün pozisyonunu değiştirme.


edacity : n. Oburluk.


enterostasis : n. Barsak stazı.


hemilaryngectomy : n. Larenksin kısmen ameliyatla çıkarılması.


ionium : n. biochem. Toryumdan meydana gelen radyoaktif izotop, iyonyum.


length : n. İki el veya ayak veya nokta arasındaki mesafe, uzunluk.


lumpy : a. Yumrular gösteren, topak otpak.


mendel's laws : n. Avusturyalı bir rahip tarafından ortaya atılan ve heredite ile ilgili kuramlar getiren bir teori.


monomeric : a. Tek parçalı, teksegmente ait, monomerik.


pachytic : a. Kalınlaşma gösteren, kalın.


pathomimesis : n. Bir hastalığın belirtilerini taklidetme.


perineurium. : n. Snir liflerinin oluşturduğu demeti zar şeklinde saran bağ dokusu tabakası, sinir demeti kılıfı.


peritendineum : n. Kiriş kını (kılıfı), peritendinyum.


porocele : n. Bir çeşti skrotum fıtığı, porosel.


porphyria : n. Porfirya, vücudda koproporfirin ve üroporfirinmetabolizması bozukluklarında görülen hastalık halleri.


postcondylar : a. Kondil arkasında.


prochoresis : n. Midede kısmen sindirilen gıdalardan organın peristaltik hareketleriye pilor'dan geçerek sindirim kanalı boyunca aşağıya doğru sevkedilmesi.


raffinase : n. biochem. Rafinozu parçalayan bir enzim, rafinaz.


saccharide : n. biochem. Karbonhidratlar ailesinedn bir şeker serisi.