Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ectodermic nedir?

ectodermic : a. Ektodem'le ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clava : n.Klava (Medulla oblongata'nın arka yüzünün alt bölümünde, küçük bir şişkinlik).


clawhand : n. Parmak kaslarındaki atrofi sonucu elin pençe şeklini alması ilebelirgin durum, pençe el (Metakarpofalangeal eklemlerde ekstensiyon, interfalangeal eklemlerde fleksiyon söz konusudur).


cri du chat : n. Bebeğin kedi yavrusunun acıklı miyavlamasına benzer şekilde ağlaması ile belirgin, kromozom anomalisine bağlı olarak gelişen kalıtsal durum (Bebekte ayrıca mikrosefali mevcut olup, ileride fiziksel ve mental gerilik sözkonusudur).


dysbarism : n. Hava basıncında ani değişime maruz kalışın sebep olduğu hal, özellikle normalden düşük hava basını ile karşılaşan vücutta, bazı belirtilerle karakterize durum (Bends'in hafif şekli).


ensiform : a. Hançerbiçim, hançeri.


exophyte : n. Dış parazit, organizmanın üzerinde yaşayan parazit.


glossology : n. Dil bilgisi, dilbilim, glosoloji


guanase : n. biochem. Timus böbreküstü ve pankreas bezlerinde bulunan bir enzim.


hyperazotemia : n. kanda azotlu maddelerin artması, hiperazotemi.


lunate : a.&n. 1. Ay şeklinde, aysel, lunar; 2. Ay (ayça) kemik, lunatus.


pelvimetry : n. Pelvisin ölçülmesi, pelvimetri.


pepsigogue : n. Pepsin salgılanmasını uyarıcı madde.


pericardiomediastinitis : n. Perikard ve mediyastenin iltihabı.


prepuberty : n. Buluğ'dan hemen önceki devre, buluğ öncesi dönem.


rachidial : a. Omurga ile ilgili.


rhinomycosis : n. Burnun mantarlı enfeksiyonu.


rimqse : a. Üzerinde yarık veya çatlaklar gösteren, yarıklarla belirgin.


subungual : a. Tırnakaltı, tırnak altında bulunan.


thermology : n. Haraket bilgisi, ısı bilim, termoloji.


thiopental sodium : n. biochem. Damardan yapıldığında umumi anestezi yapan beyaz nem keçici toz.