Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ectodermic nedir?

ectodermic : a. Ektodem'le ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caudatum : . Kuyruklu çekirdek, nucleus caudatus.


cholecystagogue : n. Safra kesesinin boşalmasını kolaylaştıran ilaç.


chondromucin : n. Kıkırdak dokusunda, kıkırdak hücrelerinin arasını dolduran bileşik (Protein ve müsin karıkışımından oluşur).


cynophobia : n. See: Kynophobia.


dehydrocorticosterone : n. biochem. Böbreküstü korteksinden çıkarılan bir steroid.


disorientation : n. 1. Kişinin çevreye oranla kendi durumunu değerlendirememesi, çevreye uyma veya alışma yeteneğinin kaybı; 2. Kişide zaman ve yer kavramının bulunmayışı, bu yeteneğin kaybı.


endodiascopy : n. Herhangi bir vücut boşluğu içine yerleştirilen röntgen tüpü (endodiyaskop) aracılığıyla yapılan röntgen muayenesi, endodiyaskopi.


esophagus, oesophagus : n. Yemek borusu, özofagus, oesophagus.


extrasomatic : a. 1. Vücut dışında; 2. Vücutla ilişkisi olayan.


glioma : n. Beynin gliya hücrelerinden kaynaklanan tümörler gliyom.


hemiachromatopsia : n. Yarım renk körlüğü.


hyposthenuria : n. Böbreğin idrarı teksif etme yeteneğinin bozulmasından ileri gelen yoğunluğu az idrar çıkarma, hipostenüri.


impar : a. 1. Eşitsiz, gayrimüsavi; 2. Tek, çift olmayan.


inogenesis : n. Lif dokusu oluşumu, inojenez.


ixodes : n. İnsan ve hayvanların üstünde yaşayan bir tür parazit, kene.


kleptophobia : n. 1. Hırsızlık etmekten aşırı korkma; 2. hırsızlardan aşırı korkma, herhangi bir şeyinin çalınmasına karşı aşırı korku besleme.


lobocyte : n. Parçalı lökosit, lobosit.


mucin : n. Sümük.


oophoropathy : n. Yumurtalık hastalığı.


ophthalmiatrics : n. Göz hastalıkları tedavisi.