Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ectodermic nedir?

ectodermic : a. Ektodem'le ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastoderm : n. Gelişen embriyoda üç ana tabaka (ectoderm, entoderm, mesoderm)'nın belirlendiği devredeki hücre kümesi.


cephaline : n. biochem. Emetinin takriben iki misli kuvvetinde olan ve ipeacacuanha'dan çıkarılan bir alkaloid (C15H22O2).


clip : n. Ameliyat esnasında kanı durdurmaya yarayan alet, pens.


dermic : a. Cildi, derisel.


dysgammaglobulinaemia : n. Gamma globulin yapımındaki bozukluk.


educe : v. Bileşik bir katışıktan bir elementi ayırmak.


enchondroma : n. Kıkırdak dokusunda olan tümör.


estimation : n. Ölçme, tain etmek, hesaplamak,


subgroup : n. 1. Bir grubun daha ufak taksimatı; 2. İkinci derecede grup.


homologous : a. Yapı ve kaynak bakımından birbirine benzeyen.


inosculate : v. Anastomoz yapmak.


multilocular : a. Çok loküllü.


nursery : n. Hastanede yeni doğan bebeklerin bakımıyla ilgili servis.


ova : n. Kadın üreme hücresi.


peritonization : n. 1. Herhangi bir karın organının zedelenme veya kesik gösteren yüzünün peritonla örtülmesi, bu kısımlara periton getirilerek sütüre edilmesi; 2. Kesilerek açılan karın peritonu kenarlarının ameliyat sonu tekrar karşılıklı olarak dikilmesi, peritonizasyon.


phlogogen : n. İltihaba sebep olan herhangi bir madde.


plantar : a. & n. 1. Ayak tabanına ait, plantaris; 2. Taban arteri veya siniri.


platyhieric : a. Geniş sağrılı.


pleuroperitonitis : n. Plevra ve periton'un birarada iltihabı.


reflex : n. Bir tenbihe karış irade dışı verilen cevap, refleks.