Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ectodermatosis nedir?

ectodermatosis : n. Ektoderm'den kaynaklanan organ veya oluşumlarda kusurlu gelişim nedeniyle meydana gelen patolojik durum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellemia : n. Brucella cinsi bakterilerin kanda bulunuşu.


buccoclusion : n. Alt veya üst çene üzerindeki bir grup dişin yanağa doğru çıkıntı yapar şekilde diziliş göstermesi.


butyrate : n. biochem. Bütirik asidin tuzu.


cholecystalgia : n. safra koliği


decongestant : a. 1. Konjesyonu azaltıcı; 2. Konjesyonu azaltıcı veya giderici ilaç.


dramatism : n. Kişide ani ve canlı hareketler ve yüksekten konuşma ile belirgin hal (Bazı akıl hastalıkları ve cinnet getirmede görülür).


ecstasy : n. kendinden geçme, ekstaz.


enceplalitis : n. Beyin iltihabı, ensefalit.


ephebic : a. ergenliği (püberteye) ait, efebik.


insusceptible : a. hissiz, duygusuz, müteessir olmaz, duymaz.


phyma : n. 1. Deride yumru şeklinde kendini gösteren küçük şişlik, deri nodülü; 2. Deri veya deri altında oluşmuş tümör, deri tümörü.


helleborism : n. 1. Veratrum alkaloidleri ile zehirlenme; 2. Veratrum alkaloidleri ile tedavi.


hypochylia : n. Mide suyunun salgı noksanlığı, hipokili.


infraction : n. Kırık ucun kemikten ayrılmadığı kırık, tam olmayan kırık.


innidiation : n. Hücrelerin sürüklendikleri bir yerde gelimeleri.


intermenstrual : n. Menstruasyon periodları arasında cereyan eden.


misogynist : n. Kadından nefret eden kimse, kadın düşmanı, mizojenist.


narcose : n. 1. Narkoz: Az uyuşturucu; 2. Uyuşuk.


osteoporosis : n. kemik dokusunun içinde anormal derecede boşluklar oluşumu, osteoporoz.


pachyblepharon : n. Göz kapağı kalınlaşması.