Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ectodermal nedir?

ectodermal : a. Ektoderm ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choroidocyclitis : n. Choroid'in ve corpus ciliare'nin iltihabı.


circle : n. Çember, daire, circulus.


dacryuria : n. Histeri vak'alarında görülen ağlama esnasında idrar gelişi.


deionization : ş. biochem. Bir bileşimden iyonların çıkarılması.


desmoid : n. 1. Lifi lifsel; 2. Lif gibi çıban ifrazatı.


epizoonosis : n. Deri üzerinde parazit olarak yaşayan havyansal mikroorganizmaların meydana getirdiği hastalık.


erythrogenic : n. a) Leke meydana getirme veya leke meydana gelmesine sebep olma. cb) Alyuvar yapımına sebep olma.


exploratory : a. Keşif niteliğinde, açınsama maksadiyle.


fibrilla : n. (pl. fibrillae). See: Fibril.


hand : n. El, manus.


iritoectomy : n. İrisin kısmen ameliyatla çıkarılması.


isoniazid : n. biochem.İzonikotinik asid hidrazit (tüberkülozda kullanılır).


isophoria : n. İki gözün görm eeksenlerinin mutabakatı, izofori.


kassa : n. See: leprosy.


lobe : n. 1. Lop, lobus, Kulak memesi, 2. Parçalı bir organın bir parçası; 3. Karaciğer parçası.


macrocolon : n. Kolon'un normale oranla çok büyük veya çok uzun oluşu.


malariologist : n. Malaryoloji mütehassısı.


mastoidalgia : n. Mastoid bölge ağrısı.


microaerophile : n.Normal yaşamı için çok az okisjene ihtiyaç gösterenbakteri.


occipitoposterior : a. Fetus başının arka kısmı, anne pelvisinin arka yarısını işgal ettiği zaman kullanılan bir deyim.