Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ectoderm nedir?

ectoderm : n. Dışderi, ektoderm, ektoblast.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contract : v. a) Birbirine doğur çekmek, kısaltmak, boyutlarını küçültmek, b) Bulaşma veya enfeksiyon yoluyla ele geçirmek.


dysopia, dysopsia : n. Görme güçlüğü.


dyssynergia : n. İstemli kasların birbiriyle dengeli çalışmaması hali.


extrahoracic : n. Göğüs boşluğu dışında.


extravagant : a. Aşırı, çok fazla, anormal derecede,


fauces : n. Boğaz.


grow : v. Büyümek, gelişmek, çıkmak.


hyperlipemia : n. Kanda fazla miktarda kan bulunması.


ileitis : n. İleum iltihabı, ileit.


iridectomize : v. İrisi kısmen ameliyatla çıkarmak.


lability : n. 1. Dayanıksızlık; 2. Kararsızlık.


nematosis : n. See: Nematodiasis.


neurosuture : n. See: Neurosyphilis, n. sinir sistemi farengisi.


pericranium : n. Kafatası kemiklerinin yüzlerindeki periyost, perikran(iyum), kafatası zarı.


perosseous : a. Kemik yoluyla, keimk aracılığıyla


polydysplasia : n. Vücutta çok sayıda kusurlu organ bulunuşu.


progenitor : n. Ata, cet.


pyocele : n. Testis çevresinde cerahat toplanması, piyosel.


reticulin : n. biochem. Bağ dokusu liflerineait albüminli bir madde.


sartorius : n. Dizin içeri bükülemsine hizmet eden but kası, terzi kası, musculus sartorius.