Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ectoderm nedir?

ectoderm : n. Dışderi, ektoderm, ektoblast.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyte : n. Döllenmiş ovum (zigot)'un mitotik bölünmesi ile oluşan embriyonik hücrelerden her biri, morula ve blastula'yı oluşturan farklılaşmamış hücrelerden her biri, blastomer.


bronchopleural fistula : n. Plevra boşluğu ile bir bronş arasında meydana gelen patolojik birleşme.


clairaudience : n. Normal olarak işitilmeyen sesleri işitme, fevkalade işitme hassası.


compressor : n. 1. Baskı yapıcı, sıkıştırıcı; 2. kan kaybını önlemek için damar üzerine baskı yapıcı alet.


conchoidal : a. Mide veya salyangoz kabuğu şekli gösteren, yüzeyinde birbirini izleyen çukurluk ve kabartılar gösteren.


deamination : n. biochem. Bir cisimden amino grubu (-NH2) ayırma, deaminasyon.


hemiopia : n. See: Hemianopsia.


injector : n. 1. Şırınga, enjektör; 2. Enjeksiyon yapan iğneci.


intrastromal : a. Stroma içi, organın stroması içinde.


isochronal : a. See: isochronic.


macrobiote : n. Uzun ömürlü hayvan veya bitki.


microcornea : n. Korneanın anormal küçüklüğü.


para : n. 1.Bir veya daha fazla doğum yapmış olan (çocuğu olan) kadın; 2. Benzol halkasında birbirine karşı mevkide bulunan elementlerin durumu.


phosphoguanidine : n. Fosforik asit'in guanidin ile oluşturduğu bileşik, fosfoguanidin.


puffiness : a. Şişkinlik, doku veya organın aşırı kan hücumu veya ödem sonucu şişkin hal alışı.


scintillation : n. Radyoaktif maddelerden yüklü parçacıkların yayılması.


swallow : v. & n. 1. Yutmak; 2. Yudum, yutma.


sympathicoblast : n. Sempatik sinir hücrelerini yapan ilkel hücre.


temper : n. 1. Halita, terkip, bileşim; 2. Tabiat, karakter; 3. İtidal, kıvam.


trachelopexis : n. Sarkma gösteren cervix uteri'nin ameliyatla tesbit edilmesi.