Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ectoderm nedir?

ectoderm : n. Dışderi, ektoderm, ektoblast.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ciresctomy : n. Ven'in genişleme gösteren kısmının ameliyatla çıkarılması, varis'in çıkarılması.


dekcontamination : n. Tehlikeli zerrelerle temasa gelmiş kişide üstündekilerin çıkarılmasıyla beraber derinin de temizlenmesi.


didymitis : n. Testis iltihabı.


dysarthria : n. Beyinde bir lezyona bağlı konuşma bozukluğu (kelimeleri telaffuz edememe).


fibroangioma : n. Lifli elementler ihtiva eden anjiyom.


herbalist : n. 1. Hastalıkların tedavisinde bir kısım bitkilrei hünerle kullanan kimse; 2. Şifalı otları toplayan ve satan kimse; 3. Nebatat alimi, botanist.


indurated : a. 1. Sertleşmiş; 2. Sert.


intermedius : n.Ara.


involutional : n. 1. İnvolüsyonla ilgili; 2. İnvolüsyonun sebep olduğu, involüsyona bağlı.


Levin's Tube : n. mide asiditesinin ölçülmesinde kullanılan bir tüp.


ophthalmoscopy : n. Göz muayenesi, oftalmoskopi, retinoskopi.


pelvisacral : a. Pelvis boşluğunu muayenede kullanılan ucu ışıklı alet, pelviskop.


phenolemia : n. Kanda fenol bulunuşu.


pleonectic : a. 1. Sahip olma hırsıyla ilgili, servet ihtirasınaait; 2. Fazla oksijen ile yüklü, aşırı oksijen ile doymuş (kan hakkında).


recipient : n. Alıcı, kendisine kan verilen kimse.


remedy : n. İlaç, deva, çare.


segment : n. Bölüm, parça, lop parçası (akciğer).


splanchn(o) : pref. 1. İç organ, bağır, viscus, viscera; 2. Splanknik sinir (ile ilgili).


tenonitis : n. 1. Kiriş iltihabı, tenozit, 2. tenon kapsülünün iltihabı.


thyroidectomy : n. Tiroid bezinin ameliyatla çıkarılması, tiroidektomi.