Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ectodactylism nedir?

ectodactylism : n. Bir veya birkaç parmaın doğuştan bulunmayışı hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

center : n. Merkez


cystocele : n. Mesane fıtığı.


diagnose : v. Hastalıı teşhis etmek.


fork : n.Çatal dişi şeklinde sivri uzantılara sahip herhangi bir alet.


hemachrome : n. Kanın boya maddesi, hemokrom.


hypogammaglobulinemia : n. Kandaki gammaglobulin seviyesinin azalması.


impregnation : n. 1. İlkah; 2. See: Saturaiton.


incontinence : n. Normal olarak vücuttan dışarı atılacak şeylerin çıkmasını kontrol edememe, incontinentia.


introjection : n. Bir şahsın, kendisini bir diğer kimse veya eşya ile bir olarak kabul etmesi şeklinde beliren psikolojik durum.


in-vitro : n. Camda, bir test tübü içinde.


manganese : n. biochem. Mn sembolü ile bilinen, atom no: 25 ve atom ağırlığı: 54.94 olan kimyasal element, mangan, manganez.


megrim : n. See: Migraine.


melosalgia : n. Bacaklarda hissedilen ağrı, bacak ağrısı.


nonflagellated : a. Kamçısız.


opisthenar : n. El sırtı.


palatorrhaphy : n. Yarık damağın dikilmesi, yarık adamğı birleştirme amacıyla yapılan ameliyat, palatorai.


pancreectomy : n. Pankreas'ın kısmen veya tamamen çıkarılması.


pentothal : a. Thiopentone (thiopental)'in müstahzar adı.


pimelosis : n. 1. Doku hücrelerinde veya hücreler arasında yağ toplanması, yağlı dejenerasyon; 2. Vücutta yağ dokusunun artışı, yağlanma, şişmanlık.


pneumothorax : n. 1. Plevra boşluğunda hava veya gaz toplanması, pnömotoraks; 2. Ciğer söndürme, hava verme.