Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ectodactylism nedir?

ectodactylism : n. Bir veya birkaç parmaın doğuştan bulunmayışı hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biose : n. biochem. See: Sacchapose.


cauliflower growth : Karnabahar tarzı büyüme.


certified : Vesayet altında olan, vasi kontrolu altında hareket edebilen kimse.


coalescence : n. Birleşme, kaynaşma, normalde ayrı iki parçanın birbiriyel birleşmesi.


convulsions : n. p. Birçok nedenlere bağlı olarak gelişen anormal beyin stimülasyonları sebebiyle, adalelerin istemsiz, irade dışı kasılmaları.


decidual : a. 1. Desidüa ile ilgili; 2. Desidüa'a benzeyen.


erythropoiesis : n. Eritrosit oluşumu.


fungal : a. 1. Mantarla ilgili; 2. Mantarın sebep olduğu; 3. Mantara benzeyen.


heteroinfection : n. Vücuda dışardan giren herhangi bir bakteri veya virüsün meydana getirdiği enfeksiyon, heteroenfeksiyon.


hypaxial : a. Vücut ekseninin önünde, omurgadan geçen dikey eksenin önünde bulunan veya önünde uzanan.


hypotrophy : n. 1. Doğuştan yapısal zayıflık nedeniyle doku ve organda gelişen erken atrofi ve erken görev kaybı; 2. Yetersiz gelişme, kusurlu gelişme; 3. Bakterinin, üzerinde veya içinde yaşadığı canlıdan aldığı gıda maddeleri ile beslenmesi hali.


lobose : a. Loblardan oluşmuş, loblara bölünmüş loblu.


mercaptopurine : n. Çocuklarda görülen lösemilerin tedavisined kullanılan bir ilaç.


mucopolysaccharidosis : n. Vücutta aşırı miktarda mukopolisakkarit depolanmasıyla belrigin doğuştan ağır metabolizma hastalığı, mukopolisakkaridoz.


pancreatolith : n. Pankreas'ta oluşan taş, pankreas taşı.


passion : n. 1. Kuvvetli his (heyecan, hırs, v.s.); 2. Acı, ağrı, ıstırap; 3. Merak, delilik.


pathological : a. 1. Patoloi ile ilgili; 2. Normal dışı seyir gösteren, hastalık işareti olan, marazi, patolojik.


pleurororrhea : n. Plevra boşluğunda sıvı bulunması.


pulverize : v. Toz halineg etirmek.


pyovesiculosis : n. Meni kabarcığında cerahat bulunması,cerahatli seminal vezikül.