Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ectocytic nedir?

ectocytic : a. Hücredışı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrhea, : n. Bel soğukluğu, blenoraji.


chinoline : n. biochem. Bir alkaloid (C9H7N).


evolutionism : n. Evrim teoriis.


forehead : n. Alın.


hexachlorophane : n. Bakterisit ve bakteriyostatik etkiye sahip bir madde (Ameliyat ve müdahalelerden önce el temizliği için kullanılır).


hyoepiglottidean : a. Hiyoid kemiği ve epitlota ait.


lordoma : n. See: Lordosis.


mastorrhagia : n. Meme kanaması, mastoraji.


meningorrhagia : n. Beyin zarı (meninks) kanaması.


orrhoreaction : n. Serum reaksiyonu.


pabulum : n. Yiyecek, gıda, besin.


parotidectomy : n. Parotisin ameliyatla çıkarılmas,ı parotidektomi.


pleurocentesis : n. İğne ile plevra boşluğuna girilerek sıvı çekme, plevra ponksiyonu, plörosentez.


poiesis : n. Suff. Teşekül oluşum


pollenogenic : a. Çiçek tozundan ileri gelmiş.


postglenoid : a. Glenoid çukur'un arkasında.


retromandibular : a. Altçene ardı.


rheumic : a. nezle veya akışa ait.


scalenus : n. Skalen kası, kaburga kaldıran kas, musculus scalenus.


sigmoidosigmoidostomy : n. Sigmoidin iki kısmının ağızlaştırılması.