Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ectocytic nedir?

ectocytic : a. Hücredışı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnophobia : n. Etten ve et yemekten tiksinti duyma.


chromicize : v. biochem. Kromla muamele etmek.


citronellal : n. biochem. Citronella yağının esas maddesi.


communicable : a. Bir kimseden diğerine geçebilen, bulaşıcı, sari.


decalcification : n. Dokuların kireçli maddelerden mahrum kalması, kalsiyum yokluğu.


esophagoscope : n. Özofagusun içini muayeneye yarayan bir endoskop.


gastroileitis : n. Mide ve ilyumun iltihabı.


hematocelia : n. Periton boşluğunda kan toplanması, hematoseli.


heterotransplantation : n. Değişik türe bağlı canlılar arasında yapılan doku aktarımı, bir hayvan türünden alınan doku parçasının farklı tür bir hayvana veya insana aktarılması.


inoblast : n. Oluşum devresinde bulunan bağ dokusu hücresi.


leprous : a. 1. Cüzamlı, abraş; 2. Cüzam gibi, cüzama ait.


nephrolytic : a. Böbrek dokusunu eritici.


oncosis : n. Mültipl tümör oluşumu.


postcondylar : a. Kondil arkasında.


pustulation : n. Sivilcelenme, sivilce, kabarcık.


rate : n. Hız, sür'at, oran, bir olayın belli bir zaman süresi içindeki oluş hızı veya görülüş sıklığı.


scanning : n. İncelenen doku veya organda radyoaktif izotop'un çıkardığı gamma ışınlarının görüntü halinde tesbit edilmes.i


spongiitis : n. Corpus spongiosum penis'in iltihabı.


super-ego : n. Zihin cihazında egonun üzerinde çalışan teşkilat.


syntrophoblast : n. trofoblastın kalın periferik tabakası.