Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ectocornea nedir?

ectocornea : n. korneanın dış tabakası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

byssinosis : n. Fabrikalarda pamuk tozunu teneffüs eden işçilerin akciğerlerine arız olan hastalık.


cacidrosis : n. See: Kakidrosis.


coliuria : n. İdrarda Escherichia coli bulunuşu.


columella : n. Septum nasi ve modiolus'un nitelenmesinde kullanılan bir deyim.


crush syondrome : n. Travma nedeniyle meydana gelen üremi.


dermocyma : n. İçinde daha küçük diğer bir fetüs ihtiva eden hilkat garibesi.


endopelvic : a. Leğen (pelvis) içi, endopelvinus.


exocardia : n. kalbin anormal durumu (normal yerinde bulunmaması), eksokardi.


hydroxyl : n. biochem. Tek değerli HO radikali, hidroksil.


lymphocytopoiesis : n. Lenfosit oluşumu.


lymphosarcoma : n. 1.Lenfoid habis tümörü; 2. See: Lymphogranuloma.


mycologist : n. Mikoloji mütehassısı.


myoplasm : n. Kas hücresinin bağ dokusundan ibaret sarkoplazması içinde dağılı kasılabilme niteliği taşıyan fibrillerden oluşan kısmı, miyoplazma.


pararthria : n. Kelimeleri doğru telaffuz edememe, konuşma bozukluğu.


pithiatism : n. 1. Telkin ve ikna suretiyle düzeltilebilen herhangi bir ruhsal bozukluk hali, özellikle bu nitelikle belirgin histeri şekli; 2. Sinirsel veya psişik bir bozukluğu telkin ve ikna suretiyle tedavi etme, bu esasa dayanan tedavi metodu, pitiatizm.


porphyrinuria : n. İçinde porfirin bulunan koyu kırmızı bir idrar çıkarılması, porfirinüri.


rabies : n. Kuduz hastalığı,


refuse : n. Vücuta giden gıda maddesinin sindirim sonucu geri kalan kısmı, dışarı atılan posa madde, artık madde.


schistosternia : n. Sternum üzerinde doğuştan yarık bulunuşu.


spermatologist. : n. Spermatoloji mütehassısı, spermatolog.