Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ectocornea nedir?

ectocornea : n. korneanın dış tabakası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blockade : n. 1. Anestetik madde enjeksiyonu ile sinirsel iletimi ortadan kaldırma, sinirsel iletimin kesilmesi; 2. Retiküloendotelyal hücrelerin yabancı mikro-organizmaları içine alıp yok etme (fagositoz) yeteneğini geçici olarak ortadan kaldırma, dolayısıyla hastanın enfeksiyona karşı reaksiyonunu önleme (zararsız bir boya maddesi v.s. nin i.v. enjeksiyonu sonucu).


costalgia : n. Kosta (kaburga) ağrısı.


death : n. Ölüm. mors, exitus.


ectosphenoid : n. Üçüncü kama biçim kemiği.


emotion : n. Heyecan, emosyon.


epicardia : n. Yemek borusunun diafragma'nın altında kalan abdominal kısmı, diafragma ile mide arasındaki özofagus bölümü.


gelatinous : a. Jelatinli, jelatinsi.


gnathion : n. Çene ucu, alt çenenin orta çizgi üzerindeki en alt ucu.


lactone : n. biochem. Laktik asitten çıkarılan güzel kokulu bir sıvı, lakton.


igniextirpation : n. Hasta doku veya patolojik oluşumun elektrikli bistüri ile keilerek çıkarılması.


lorfan : n. Levallorphan'ın müstahzar adı.


metabolite : n. Metabolizmadan gelen (doğan) madde, metabolit.


myocardial : a. Miyokarda ait.


oncogneous : a. Ur meydana getiren, tümör oluşturan, onkojen.


osteoarthropathy : n. Eklem ve kemik hastalığı.


osteoneuralgia : n. Kemki nevraljisi, osteonevralji.


postconcussional syndrome : n. Kafa travmalarından sonra uzun süre var olabilen başağrısı, sersemlik ve bayılma duygusu gibi durumlar.


postscapular : a. Kürek kemiği (skapula) arkası, skapula arkasında.


protraction : n. 1. Öne doğru uzanma, ileriye doğru çıkıntı gösterme; 2. Üst veya alt çene dişlerinin, normale oranla ileriye doğru çıkıntı göstermesi hali.


retrocollis : n. Başın arkaya doğru çekik olduğu tortikollis şekli.