Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ectocornea nedir?

ectocornea : n. korneanın dış tabakası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystokinin : n. Safra kesesinin kasılmasına sebep olan bir hormon.


coprophilia : n. 1. Dışkı'ya karşı anormal ilgi duyma, dışkı veya aptes eden kişi görmekten cinsel zevk alma eğilimi; 2. Bazı mikro-organizmalarda görülen dışkı üzerinde gelişip üreme niteliği.


cymba : n. Cumba.


ergotinine : n. Ergot'dan elde edilen alkaloid.


fraenum : n. Bir organın hareketlerini kontrol eden veya sınırlayan bir zar parçası.


gastroanastomosis : n. Midenin orta kısmındaki daralma nedeniyle pilor ve kardia arasında ameliyatla yeni geçit oluşturulması.


interclavicular : a. Klavikular arası.


intratympanic : a. Timpan boşluğunun içinde bulunan.


Krebs Cycle : n. biochem. Solunumunda piruvik asidin oksidasyonu sırasında meydana gelen birçok organik asitlerden kademeli bir şekilde hidrojen ve karbon diyoksid husulünü sağlayan oksidoredüksiyon hadiselerinden meydana gelen biyolojik devir.


macrocythemia : n. See: Macrocytosis.


neurosclerosis : n. Sinir dokusu sertleşmesi, nevroskleroz.


orthesis : n. Eğrilik gösteren kısmın düzeltilemsi.


osteophlebitis : n. Kemki venlerinin iltihabı, osteoflebit.


ovario- : pref. Yumurtalıkla ilgili.


parachordal : a. Embriyonda kafa kemiğinin kıkırdaksı kaidesine ait.


pawlik's grip : n. Çocuk başının pelvisteki durumunu ortaya koymak için uygulanan bir yöntem.


parasympathomimetic : a. Parasempatik sinir sisteminin tesirini kuvvetlendiren.


pharyngalgia : n. Yutak ağrısı, faringalji.


phlorhizin : n. biochem. Elma, kiraz, erik ve armut ağaçlarının kabuklarından çıkarılan acı bir glikozid (C21H24O10+2H2O).


phonetics : n. Sesler ilmi, sesbilim, fonetik.