Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ectocornea nedir?

ectocornea : n. korneanın dış tabakası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardinal : a. Esas, baş, en önemli.


chondroprotein : n. Kıkırdakta olan bir protein.


contraction : n. Çekilme, kasılma, büzülme, daralma, küçülme, kontraksiyon.


cyesiology : n. Gebelik bilimi (bilgisi).


cystodiatherm : n. sistoskop aracılığı ile veya açık bir ameliyat sırasında idrar kesesi cidarlarına koterize edici elektrik akımı verilmesi.


depravation : n. 1. Bozulma, bozukluk, özellikle organın çalışmasındaki bozukluk; 2. Ahlak bozukluğu, sapıklık.


determination : n. Kan v.s.'nin muayyen noktaya akışı veya hücumu.


diphtherin : n. Corynebacterium diphtherice'nın salgıladığı toksin, difteri toksini.


gastroesophagostomy : n. Mide ve özofagus arasında yapılan anastomoz.


hydrogymnastic : a. Sualtı idmanına ait.


lymphvascular : a. Lenf damarlarına ait.


metropathy : n. See: Metropathia.


micrograph : n.Mikroskopta görüldüğü hali ile resim, mikrograf.


neurofibroma : n. Sinirlere ait bağ dokusundan kaynağını alan bir tümör.


ophthalmoscope : n. Göz içi muayenesi aleti, göz aynası, oftalmoskop.


orthostatic : a. Dik durmaya ait veya dik durmadan ileri gelen.


osteo-epiphysis : n. Kemiksi epifiz.


pathognomonic : a. Bir hastalığın özel belritisi.


pheochromocyte : n. Bir kromafin hücresi.


pitting : n. Çukur oluşumu, çukurlaşma.