Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ectocondyle nedir?

ectocondyle : n. Kemiğin dış lokması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choked disc, : n. Herhangi bir sebepten dolayı, göz sinir ve damarlarının göze girip çıktıkları yerde bulunan diskin bulanıklaşması eya tıkanması.


costotransverse : a. Kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntılarına ait, kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntıları arasında yeralan.


craniotome : n. Fetüs başını delmede kullanılan alet, kraniotom.


ethyl : n. biochem. Etil (C2H5).


explosion : n. 1. Patlama, infilak; 2. Nüfusun hızla artışı, nüfus patlaması; 3. Aniden meydana gelen kimyasal değişiklik, ani dönüşme (Bir sıvının anideng az haline dönüşü gibi).


ferruginization : n. Bir dokuya demir çökmesi.


homeopathy : n. Benzeri ile tedavi usulü veya nazariyesi, homeopati.


introitus : n. Bir boşluğa veya aralığa girme.


mannose : n. Mayalanma özelliği gösteren bir monosakkarid.


neopphilism : n. Yeni şeylere karşı duyulan anormal sevgi, nefilizm.


neuratrophia : n. Sinir sisteminin beslenme bozukluğu, nevratrofi.


oncogneous : a. Ur meydana getiren, tümör oluşturan, onkojen.


overalimentation : n. Fazlabeslenme, vücutta yağ depolanmasına uzanan aşırı beslenme.


perimyelitis : n. Omurilik zarı iltihabı, perimiyelit.


plexus : n. (pl. plexuses). Örgü, ağ, şebeke (Damar veya sinir), pleksus.


postoral : a. Ağzın arka kısmıda, ağız ardı.


rhodium : n. biochem. Rh sembolü ile bilinen, atom no:45 ve atom ağırlığı: 102.91 olan kimyasal element (nadir bulunur ve platin nev'indendir), rodyum.


rotation : n. Bir kemiğin bir organın kendi ekseni (mihveri) etrafında dönmesi, dönme, rotasyon.


sclerostenosis : n. Kasılma ile müterafık sertleşme.


septic : a. 1. Mikrop veya toksinden meydanag elen; 2. Bulaşık, mikroplu, septik.