Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ectocolon nedir?

ectocolon : n. Kalınbarsak genişlemesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bubukle : n. Kara kabarcık.


buccinatorial : a. Üfürten kasa ait, buccinatorius.


catamenia : n. Regl, kadınların aybaşısı, adet, hayız.


clip : n. Ameliyat esnasında kanı durdurmaya yarayan alet, pens.


contractile : a. Kısalma yeteneğine sebep olan, özellikle uyarıldığı zaman adale dokusunun başta gelen özelliği.


desiccate : v. Kurutmak.


embolism : n. Bir kan pıhtısının (thrombus) kan damarını tıkaması, ambolizm.


faveolus : n. (pl. faveoli). çukurcuk.


fixative : a. 1. Sabitleştiren, oynamaz hale getiren, tesbit edici; 2. Mikroskopik muayene için ince kesit alıncak dokuyu sert şekilde tesbit edici madde, organ veya oluşumun bozulmadan muhafazasını sağlayan ilaçlı eriyik.


folliculoma : n. Graaf folikülünün epitelinden kaynak almış yumurtalık tümörü.


glomerullous : a. Yumakçıklı (yumacıklı), glomerulosus.


gnathion : n. Çene ucu, alt çenenin orta çizgi üzerindeki en alt ucu.


laryngotracheitis : n. Gırtlak ve trakeanın iltihabı.


lipochromogen : n. Lipokron öncüsü made.


mersalyl : n. biochem. İdrar söktürücü olarak verilen beyaz billüri toz (C13H16HgNNaO6), mersalil.


mineral : a.Än. 1. Madeni, mineral; 2. Madenli; 3. Maden, mineral; 4. Maden filizi; 5. Madeni cisimler.


muscularis : n. Kas tabakası, herhangi bir organ duvarındaki kas tabakas.


nostrum : n. 1. Formülü gizli tutulan ilaç; 2. Kocakarı ilacı.


onychonosus : n. Tırnak hastalığı.


pentane : n. biochem. Petrol içinde bulunan uçucu bir gaz (C6H12).