Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ectocolon nedir?

ectocolon : n. Kalınbarsak genişlemesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cell : n. Hücre, göze, göz kapalı boşluk, odacık, cellula.


chlorobutanol : n. biochem. Renksiz veya beyaz billurlar olup, uyutucu, antiseptik ve mevzii uyuşturucudur (CCI5(CH3)2C.OH).


cirsenchysis : n. Variköz venleri, onları sertleştirici ilaç eriyiği zerk ederek tedavi yöntemi.


corpse : n. Ceset


ear : n. Kulak.


glucosazone : n. biochem. Fenilhidrazin, testinde, idrarda bulunan billüri madde.


hepatatrophy : n. Karaciğerin küçülmesi, karaciğer atrofisi.


holosystolic : a. Bütün sistolü işgal eden.


hypognathus : n. Bir fetüs'ün diğer fetüs'ün alt çenesine yapışık oluşu ile belirgin ikiz hilkat garibesi.


implosion : n. İçeriye doğru çökme, büzüşme.


macrobiota : n. Bir bölgeye ait gözle görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.


micrometer : n. En küçük ölçüde mesafeleri ölçmek için mikroskopla kullanılan alet, mikrometre.


monochromatic : a. Tek renge ait, monokromatik.


nebulizer : n. Bir sıvının çok ince partiküller (spray) halinde dağıtılmasını sağlayan aygıt.


nicotinyl alcohol : n. Nikotinik asit gibi damar geniletici etkisi olan, ancak bu tesiri daha uzun süre devam eden bir madde.


paranoic behaviour : n. Başkalarının davranışlarından şüphe edecek şekilde hareket etem.


periencephalomeningitis : n. Beyin korteksi ile meninkslerin iltihabı.


practice : n. 1. Pratik, egzersiz; 2. Tecrübe, görüş, anlayış; 3. Hasta muayene ve tedavisi ile ilgili uğraşı, hekimlik uygulaması.


radiodiagnosis : n. Röntgen teşhisi.


stenosis : n. Darlık, bir kanal veya borunun daralması, setnoz.