Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ectocolon nedir?

ectocolon : n. Kalınbarsak genişlemesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotherapy : n. Canlılardan alınıp ve hazırlanan materyel (kan, aşı v.s.) ile yapılna tedavi.


cardiopulmonary : n. Kalbe ve akciğere ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


chondrosternal : a. Kaburga kıkırdaklarını ve sternumu ilgilendiren, bu oluşumlara ait.


colcothar : n. biochem. Kırmızı demir oksidi, kolkotar, zacı mahruk.


coloptosis : n. Kolonun sarkması (düşmesi).


cyton : n. 1. Hücre; 2. Sinir hücresinin gövde kısmı.


geniculate : a. Ganliyonlu, dizli, diz gibi şişkin kısmı bulunan, geniculatus.


hyphemia : n. 1. Göz ön odacığı içine kanama, göz ön kamarasında kan toplanması; 2. Dolaşımdaki kan hacminin azalması, kan miktarında azalma.


lupoma : n. Lupus vulgaris'te deri üzerinde oluşan yumuşak nodüllerden her biri, lupom.


metallotherapy : n. Bir takım sinir hastalıklarının vücuda maden parçaları koyarak tedavi usulü.


myoclonus : n. Bir kas veya bir grup kasın kronik spazmı, miyoklonus.


pedicle : n. Küçük çıkıntı.


serotherapeutical : a. Serum tedavisi ile ilgili.


serotina : n. Decidua serotina.


sigmoidoproctostomy : n. Sigomid ile rektum arasında anastomoz yapılması.


sinciput : n. Önkafa, sinsiput (başın ön yarısı).


sinistraural : a. Sol kulakla daha iyi işitebiln.


supression : n. 1. Durdurma (salgı); 2. Bir organın fonksiyonalrını azaltma, 3. Kabul edilmeyecek fikirleri bilinç altına atma.


syncopal : a. 1. Senkop'la ilgili; 2. Senkop gösteren, senkop'la belirgin; 3. Senkop'u andıran, senkop'a benzeyen.


talipes : n. Yumru ayak.