Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ectocolon nedir?

ectocolon : n. Kalınbarsak genişlemesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calvarium, calvaria : n. Kafatası, kafa kubbesi.


cementitis : n. Diş sementi'nin iltihabı.


cholerine : n. 1. Kolerin: Hafif kolera, yaz kolerası; 2. Kolera başlangıcı; 3. Koleranın sirayet sebebi.


colpophotography : n. Bir kamera ve kolposkop kullanılarak serviks fotoğraflarının çekilmesi.


craniomalacia : n. Kafatası kemiklerinin anormal yumuşaklığı.


deferent : a. & n. 1. Ersuyu (sperma) kanalına ait; 2. Aşağıya iletme, götürme, deferens.


enteroviruses : n. Sindirim kanalı aracılığı ile vücuda giren bazı viruslara verilen ad.


estrogen : n. biochem. Dişi hayvanda estrus (cinsel kızgınlık) yapan bir madde, estrojen.


exototoxin : n. biochem. Bakteri hücresi dışında bulunan toksin.


gynephobia : n. Kadınlardan tiksinme, kadınlara karşı anormal şekilde korku ve çekingenlik gösterme, kadın korkusu.


initis : n. 1. Kas dokusunun iltihabı, miyozit; 2. Bağ dokusunun iltihabı, fibrozit.


intestinal : a. Barsaklara ait, intestinalis.


myoneurosis : n. Kas nevrozu.


omacephalus : n. Başı ve kolları bulunmayan hilkat garibesi.


othelcosis : n. Kulak cerahatlanması.


parallergia : n. Belli bir allerjen'e karşı oluşan duyarlığın, vücudu diğer alerjenlere karşı da hassas kılacak zemin yaratması, parallerji.


periacinous : a. Acinus çevresinde bulunan, akinusu saran.


phobophobia : n. Herhangi bir şeye karşı kendisinde korku gelişmesinden aşırı korkma, fobi kazanmaktan korkma, fobofobi.


pneoscope : n. See: Pneomograph.


productive : a. Ürün veren, verimli, doğurgan.