Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ectocolon nedir?

ectocolon : n. Kalınbarsak genişlemesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchogenic : n. Bronşlardan menşe alan, bronş kaynaklı.


cineritious : a. Kül renkli, cinereus.


cost (o) : pref. Kaburga.


defecation : n. Dışkının dışarı atılması, defihacet.


dermocyma : n. İçinde daha küçük diğer bir fetüs ihtiva eden hilkat garibesi.


elastose : n. biochem. Elastin maddesinin fermentlerle muamelesinden elde edilen bir albümoz.


extinction : n. 1. Ortadan kaldırma, yok etme, imha etme; 2. Ortadan kalkma, yok olma, imha olma; 3. Şartlı refleks'in kendisiin yaratan faktörün yetersizliği nedeniyle kayboluşu.


false : a. Sun'i, taklit, takma


flatus : n. 1. Hafif yel; 2. Mide veya karında gaz.


hyperlordosis : n. Aşırı lordoz hali.


hypogastrium : n. Karnın alt nahiyesi, alt karın, hipgoastr(iyum).


intima : n. Damarların en iç tabakası (gömleği), intima.


lalohobia : n. Konuşma korkusu, lalofobi.


left-handed : a. Solak.


lumbodorsal : a. Bel ve sırtla ilgili.


metamyelocyte : n. Genç lökosit, metamiyelosit.


mnemonic : a.&n. 1. Hafızaya yardımı olan, hafızayı kuvvetlendiren; 2. Hafızaya ait; 3. (pl.) Hafızayı kuvvetlendirme sanatı veya usulü, hafızayı terbiye bilimi.


nasosinusitis : n. Burun ek sinüslerinin iltihabı, nazosinüzit.


osmotherapy : n. Damardan hipertonik eriyik (serum) verilerek yapılan tedavi, ozmoterapi.


otoneuralgia : n. Nevraljik kulak ağrısı.