Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ectocolon nedir?

ectocolon : n. Kalınbarsak genişlemesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caelotherapy : n. Dini inanış ve telkinlerin tedavide kullanılması, bazı hastalıkları dini telkinle tedavi metodu.


carcinosarcoma : n. Hem karsinom hem sarkom odakları gösteren tümör.


daphnin : n. biochem. defne kabuğundan elde edilen acı bir glikozid, dafnin (C15H16O9H25).


desensitization : n. 1. Nevrastenik halden muaf kılma (alerjik hastalıklarda bir çeşit tedavi yolu); 2. Duyarlığını azaltmak.


dialyzed : a. Diyaliz yoluyla ayrılmış.


formic : a. 1. Karıncalarla ilgili; 2. Formik asit (karınca asidi) ile ilgili.


galactotoxism : n. Süt zehirlenmesi, sütten meydana gelen zehirlenme, galaktotoksizm.


gastrocolic : a. Mideyi ve barsağı birlikte ilgilendiren, her iki oluşuma ait olan.


vaccinizaiton : Mükerrer aşılama.


hydrogenate : v. biochem. Hidrojenle birleştirmek.


hypomnesia : n. Hafıza bozukluğu, hafıza zayıflığı.


lymphangiology : n. Lenf cihazları sisteminin anatomisi, lenfanjiyoloji.


mannomustine : n. Kanser tedavisinde kullanılan antimitotik bir madde.


membraniform : a. Zara benzeyen, zar şeklinde.


neuroectomy : n. Bir sinirin ameliyatla kesilip çıkarılması.


peptonuria : n. İdrarda pepton bulunması, peptonüri.


polydontia : n. Diş sayısının normalden fazla oluşu.


quadripartite : a. Dörte bölünmüş, dört kısma ayrılmış, dört kısımlı.


quinacrine hydrochloride : n. biochem. Malarya tedavisinde kullanılan parlak sarı billüri toz (C23H30CIN3O2HCI).


silicatosis : n. Silikat tozlarının teneffüsünden ileri gelen akciğer hastalığı.