Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ectocinerea nedir?

ectocinerea : n. Beynin gri kortikal maddesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisexuality : n. İki cinse karşı cinsel arzuya sahip olma, biseksüalite.


catatonic : a. 1. Katatoni ile ilgili; 2. Katotoni ile belirgin; 3. Katatoni'ye müptela kişi.


columbium : n. See: Niobium.


conceptive : a. Döllenmeye ait.


decrudescence : n. Hastalık belirtilerinin yatışması, belirtilerin gerilemesi.


deliver : v. 1. Doğum halindeki kadına yardım etmek, kadını doğurtmak; 2. Bir parça veya oluşumu tutunduğu yerden çıkarmak.


eponym : n. Hastalık, bulgu, organ, oluşum vs'ye onun üzerinde çalımış kimsenin adına dayanılarak verilen kişi ismi.


erythroclasis : n. Eritrositlerin parçalanması.


gastrohepatitis : n. Mide ve karaciğerin iltihabı, gastrohepatit.


globe : n. Küre, yuvar, globus.


glucosazone : n. biochem. Fenilhidrazin, testinde, idrarda bulunan billüri madde.


harmonious : a. Düzenli, birbirine bağlı veya uygun, uyumlu.


hydrogymnastics : n. Sualtı cimnastiği (idmanı).


keratosis : n. Boynuz gibi sert oluşanlarla beliren hastalıkların genel adı, keratoz.


kinemia : n. Kalbin atım hacmi, kinemi.


magneto-electricity : n. Mıknatıs vasıtasıyle meydana getirilen elektrik.


mylohyoid : a. Azı dişlere ve lami kemiğe ait.


ophthalmothermometer : n. Göz hararetini kaydetme cihazı, oftalmotermometre.


papaveretum : n. Opium alkaloidlerinin bir bileşimi.


prothionamid : n. Sentetik bir tüberküloz ilacı.