Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ectocinerea nedir?

ectocinerea : n. Beynin gri kortikal maddesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharocarcinoma : n. Göz kapağı kanseri.


ceraceous : a. 1. Balmumu gibi, balmumana benzer; 2. Balmumu tabiatında, balmumundan yapılmış.


combustion : n. Yanık, kombüstiyon (4 derecesi vardır: 1. Kızarma; 2. Veziküllenem; 3. Doku harabiyeti; 4. Kömürleşme).


eponychium : n. 1. Embriyo'da tırnak yataklarını örten, bilahare tırnakların geliştiği boynuzumsu tabaka; 2. Tırnak kenarlarını saran epidermis.


helminthophobia : n. solucan veya onların oluşturacağı enfestasyondan aşırı korkma.


hydro : pref. 1. Su anlamına önek; 2. Hidrojen anlamına önek.


induration : n. See: induratio.


insulin : n.biochem. Pankreastaki Langerhans adacıklarından çıkarılan ve şeker metabolizmasında büyük rolü olan hormon, ensülin.


inulin : n. biochem.Bitkilerde bulunan ve hidroliz olduğu zaman früktöz ve glikoza ayrışan nişastamsı bir madde.


magnesia : n. biochem. Magnezyum oksit, magnezya (Mgo).


maltodextrin : n. biochem. Maltoza çevrilebilen bir dekstrin.


nonfebrile : a. Isı yükselişi göstermeyen, ateşsiz.


orchos : n. Ayak bileği kıkırdağı.


oxygenize : v. See: Oxidize.


paul-mikulicz operation : n. Bir kalın barsak bölümünün, her iki kesik uçlar karın yüzeyine anastomoze edilecek şekilde kesilmesinden sonra bu uçların karın boşluğu dışında birbirleriyle irleştirilmelerine dayanan ameliyat yöntemi.


pedicular : a. 1. Sap'la ilgili; 2. Bitlerle ilgili; 3. Bitlerinsebep olduğu.


pelagism : n. Deniz tutması.


permanganate : n. biochem. Permanganik asidin tuzu, permanganat.


pharyngoxerosis : n. Y utak kuruması, yutağın kuru hali.


provisional : a. 1. Muvakkat, geçici; 2. İğreti (diş).