Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ectocinerea nedir?

ectocinerea : n. Beynin gri kortikal maddesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buphthalmos : n. Bebeklik çağlarında, göz içi sıvısının artışına bağlı göz küresinin anormal şekilde büymesi ile belirgin durum.


coagulator : n. Pıhtılandıran.


dermatophylaxis : n. 1. Derinin enfeksiyona karşı korunması; 2. Deri hastalıklarına karşı korunma, deri enfeksiyonuna karşı korunma.


destructive : a. 1. Tahrip edici, harap edici, organ veya vücudu yıkıcı; 2. Tahribat gösteren, harabiyet gösteren.


gonocele : n. See: Spermatocele.


herbal : a. 1. İlaç olarak kullanılan bitkilerle ilgili, şifalı bitkilree ait; 2. Şifalı bitkiler hakkında yazılmış kitap.


hernioplasty : n. Fıtığın cerrahi tamiri.


utricculosaccular : a. Labirentin ütrikül ve sakülüne ait.


hypocorticoidism : n. See. Pypoadrenocorticisim.


hysterogenous : a. See: hysterogenic.


iimbibition : n. Bir sıvının dokular tarafından emilmesi, embibisyon.


inhibitory : a. Menedici.


kymography : n. Organlardaki dalgalanma hareketlerinin kaydedilmesi, kimografi.


languid : a. Lapacı, fazlaca, tombul olup hareketi az (çocuklar), pastöz.


mediocre : a. Orta derecede, üstün bir özellik göstermeyen.


menorrhoea : n. Aybaşı (adet) tutukluğu, menostaz.


platyhelmintes : n. Yassı solucanları kapsayan helment kolu (Kapsadığı başlıca sınıflar Cestoidea ve Trematoda'dır).


polyunguia : n. El veya ayak parmaklarındaki tırnak adedinin normalden fazla oluşu.


provisional : a. 1. Muvakkat, geçici; 2. İğreti (diş).


psychoplegic : a. 1. Psikopleji ile ilgili; 2. Beyinin uyarılma yeteneğini azaltan ilaç, zihni uyuşturucu ilaç.