Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ectochoroidea nedir?

ectochoroidea : n. Koroid kılıfının dış tabakası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellemia : n. Brucella cinsi bakterilerin kanda bulunuşu.


circle : n. Çember, daire, circulus.


deutero-albumose : n. biochem. Suda veya tuzlu eriyiklerde eriyebilen albümoz.


fibroneuroma : n. Lifli elementler ihtiva eden nörom (nevrom).


flap : n. 1. Sarkan et parçası; 2. Vücudun bir kısmından kesilip diğer bir kısmına eklenen doku kitlesi.


lacticemia : n. Kanda lactic acid'in bulunması, kanın laktik asidli hali, laktisemi.


levogyration : n. Sola dönme veya döndürme.


mapple syrup urine disease : n. Resesif familial tipte genetik bir hastalık.


methomania : n. Ayyaşlık, içki iptilası.


mouthwash : n. Ağız ve boğazı çalkalayarak yıkamada kullanılan antiseptik ısvı, gargara.


mucinase : n. Sümüğe etki yapan enzim.


nephelometry : n. Sıvı bulanıklığını ölçme (bilgisi).


nudomania : n. Marazi çıplaklık arzusu, çıplak dolaşmaktan zevk alma, nüdomani.


oleometer : n. Yağın saflığını muayene aleti.


outpatient : n. Ayakta tedavi edilen hasta.


paresthetic : a. 1. Parestezi ile ilgili; 2. Parestezi gösteren, parestezi ile belirgin.


paraphimosis : n. Sünnet derisinin kendi kendine büzülüp daimi olarak çekilmesi, parafimoz (bunun sonucu ödem ve hatta gangren görülür).


perceptivity : n. 1. Algılama yeteneği, algı gücü; 2. Anlayış gücü, idrak yeteneği.


posthitis : n. Sünnet derisi iltihabı.


postmesenteric : a. Mezenter arkası, mezenter'in arkasında.