Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ectochoroidea nedir?

ectochoroidea : n. Koroid kılıfının dış tabakası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catacrotic : a. Sphygmogram'ın inen kolu üzerinde bir veya bir kaç çentik gösteren.


confection : n. Şeker veya balla yapılan ilaç.


garrotting : n. Boğazını sıkarak öldürme.


gastroenterocolitis : n. Mide ince barsak ve kolonun iltihabı, gastroenterokolit.


gastrogavage : n. Lastik sonda ile mideye yiyecek gönderilmesi, sun7i besleme.


genetotrophic : a. Kalıtsal nitelikteki metabolizma bozukluğu ile ilgili.


vaccinia : n. İneklerde çiçek hastalığı, vaccina.


vaccinial : a. İneklerde görülen çiçek hastalığı ile ilgili.


hysterotrachelorrhaphy : n. Serviks uteri yırtığında yırtık kenarları kesit halinde çıkarıp yeniden karşılıklı dikmek suretiyle gerçekleştirilen bir ameliyat şekli.


incisive : a. 1. Keser, kesici, keskin, incisivus; 2. Kesici dişlere ait.


inochondroma : n. See: Fibrochondroma.


larviphagic : a. Larva yiyen, larva yiyerek beslenen.


nasosinusitis : n. Burun ek sinüslerinin iltihabı, nazosinüzit.


nosophilia : n. Marazi hastalanma arzusu, nozofili.


olfactophobia : n. Kokulardan nefret etme, güzel kokuları sevmeme hastalığı, olfaktofobi.


pessary : n. 1. Retroversion halindek uterus'u anteversion halinde tutma veya sarkan uterus ve vagina duvarlarını yukarı iterek ona destek temin etmek amacıyla vaginaya yerleştirilen lastik veya diğer bir maddeden yapılmı araç, peser; 2. Vagina yoluyla kullanılan herhangi bir ilaç, ovül, vaginal supozituvar; 3. Gebeliği önleme amacıyla vagina'dan serviks önüne yerleştirilen araç.


preconscious : a. Bilinç öncesine ait.


profundus : a. derin.


prostatalgia : n. Prostat ağrısı.


psychosis : n. 1. Psikoz; 2. Haleti ruhiye, ruhi hal, sinir krizi, akıl hastlığı, akıl düzensizliği.