Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ectochoroidea nedir?

ectochoroidea : n. Koroid kılıfının dış tabakası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromoiodism : n. Brom ve iyot bileşiklerinin müştereken sebep olduğuz ehirlenme.


carnophobia : n. Etten ve et yemekten tiksinti duyma.


chromaturia : n. İdrarın anormal renk alması.


chromic : a. 1. Krom'la ilgili; . Krom'dan yapılmış.


cytomegaloviruria : n. İdrar'da cytomegalovirus'ların bulunuşu.


erythrometer : n. kırmızılık derecesini ölçme aleti, eritrometre.


exacerbation : n. Şiddetin artması, örneğin semptomların şiddet kazanması.


teratoma : n. Embriyonun üç yaprağının birden iştirak ettiği fena yapılar, bileşik tümör, birden fazla jerminatif tabakadan kayaklanan tümör, teratom.


gregarious : a. grup halinde yaşama eğilimi gösteren, başka bireylerle bir arada olmaktan hoşlanan.


hypocorticoidism : n. See. Pypoadrenocorticisim.


hypertrophic : a. Hipertrofi ile vasıflı, hipertrofik.


intracerebral : a. Beyniniçinde.


merocaxalgia : n. Kalça ağrısı, merokoksalji.


myokinetic : a. kas hareket elementine ait, miyokinetik.


neuroglial : a. Sinir sistemi destek dokusu (nöroglia) ile ilgi.i


orthomelic : a. Kol veya bacaktaki şekil bozukluğunu düzelten.


oschitis : n. Skrotum iltihabı.


paramimia : n. Hareket yeteneği yokluğu, hareketsizlik, paramimi.


pentagaastrin : n. Pilor mukozası tarafından salgılanan gastrin'in sentetik şekli (Mide salgısını uyarmada tedavi amacıyla kullanılır).


polyethylene : n. biochem. Etilenin polimerizasyonundan elde edilen bileşik madde.