Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ectocardia nedir?

ectocardia : n. Kalbin yer değiştirmesi, kalp durumu anomalisi, ektokardi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

distil : v. Bir sıvıyı ısıtıp buhar haline getirdikten sonra tekrar soğutarak sıvı halinde toplamak, damıtmak.


frenzy : n. Delicesine taşkınlık, çılgınlığa yaklaşan aşırı heyecan ve coşku hali.


galactotoxin : n. biochem. Sütte bakteri üremesi sonucu meydana gelen zehirli madde.


phylogenesis : n. Türlerin zamanın seyri içinde geçirdiği evrim, belli bir canlı grubu (hayvan veya bitki)'nun ilk şeklinden bugünkü şekline kadarg eçirdiği tarihsel aşama, tür'ün evrimi, filogenez.


hangnail : n. Tırnak yatağından çıkan dar bir deri bandı, şeytantırnağı.


hemal : a. 1. Kan veya kan damarlarına ait; 2. Kalp ve büyük kan damarlarının bulunduğu tarafa ait.


hemivertebra : n. Anormal embriyon gelişimi sebebiyle omurun yarısının yokluğu.


hypercrinism : n. Endokrin bezinin aşırı saglılaması.


iritis : n. Gözün iristabakasının iltihaplanması, iritis.


ligneous : a. Odun yapısında odun gibi, odunumsu (Bazı lezyonların niteliği hakkında).


lignocaine : n. Procaine'e oranla etkisi daha güçlü ve daha uzun süreli olan yerel anestezik madde.


micron : n. Bir milimetrenin binde biri, mikron.


monoblastoma : n. Monoblast tümörü.


nociuty : n. Zarar, zarar verme.


normokalemia : n. Kandaki potasyum miktarının normal sınırlar içinde oluşu, normokalemi.


odontology : n. Dişlerin bilimsel incelenmesi, odontoloji (Diş anatomisi), dişbilim.


osmication : n. Dokuyu, mikroskopik muayene için osmik asit'le boyama.


oxalic acid : n. biochem. Oksalik asit (HOOC.COOG.2H2O).


personality : n. 1. Kişilik, şahsieyt; 2. Kişi, şahıs.


pisiform : a. Nohutbiçim, nohutsu.