Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ectocardia nedir?

ectocardia : n. Kalbin yer değiştirmesi, kalp durumu anomalisi, ektokardi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chronicity : n. Uzun süre devam etme hali, müzminlik durumu.


galactoside : n. Yapısında galaktoz bulunan bileşik.


gluside : n. See: Saccharin.


laliatry : n. Konuşma bozukluklarının incelenmesi ve tedavisi.


vaccinator : n. 1. Aşıcı; 2. Aşı aleti.


hepatocirrhosis : n. Karaciğer ve kalın barasğa ait.


heteromorphic : a. See: Heteromorphous.


iridocele : n. Korneadaki bir yaradan irisin dışarıya doğru taşması.


leptomeningioma : n. Pia mater ve arachnoid'den gelişen tümör.


lipoid : a. 1. Yağlı; 2. Yağ gibi, yağsı.


omphalus : n. Göbek, umbilicus, navel.


output : n. Vücuddan çıkarılan madde.


palography : n. Arterdeki nabız atımlarının meydana getiridği titreşimlerin, palograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi.


pathological : a. 1. Patoloi ile ilgili; 2. Normal dışı seyir gösteren, hastalık işareti olan, marazi, patolojik.


sap : n. Hayat verici sıvı veya öz.


sickly : a. Hastalıklı.


superolateral : a. Üst-yan tarafta.


synkaryon : n. İki pronükleusun kaynaşmasından meydana gelen nüve.


tracheostenosis : n. Trakea daralması


urodialysis : n. İdrarın kısmen veya tamamen azalması.