Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ectocardia nedir?

ectocardia : n. Kalbin yer değiştirmesi, kalp durumu anomalisi, ektokardi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancrophobia : n. Kanser korkusu, kankrofobi.


buccoversion : n. Arkada yer alan herhangi bir dişin uzun ekseninin yanağa yönelik oluşu.


cheilectomy : n. & 1. Dudağın bir kısmının veya tümünün ameliyatla çıkarılması; 2. Uzun kemiğin eklem yüzleri üzerinde, herhangi bir patolojik nedenle gelişen fazlalıkları, keski ile kesip çıkarma.


clover's crutch : n. Vagina ve rektum ameliyatlarında litbotomi pozisyonunun korunması için kullanılan aygıt.


dacryocystitis : n. Gözyaşı kesesi iltihabı, dakriyosistit.


deplumation : n. Kirpiklerin dökülmesi, kirpiklerin düşmesi.


dynamo : n. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren alet, dinamo.


ependymocyte : n. Ependim hücresi, ependimosit.


epidemiography : n. Epidemik hastalıklar literatürü.


flexor : n. Bükücü (kas), fleksor.


gingiva : n. (pl. gingivae). Diş eti.


subintimal : a. İntima altında.


hemosite : n. Kan parazitleri, hemozit.


Levin's Tube : n. mide asiditesinin ölçülmesinde kullanılan bir tüp.


navel : n. Göbek, omfalon, umbilicus.


neuromalacia : n. Sinirlerin yumuşaması, nevromalasi.


neurotrosis : n. Sinirin dezelenmesi, sinir incinmesi, nörotroz.


pancreatin : n. biochem. Pankreas enzimleri.


paroophoron : n. Paraoforon (Epoophoron'un iç tarafında bulunan oluşum. Wolf cisminin artığı, erkeklerdeki Giraldes organına karşılık).


pleurogenic : a. Plevradan kaynaklanan.