Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ectocardia nedir?

ectocardia : n. Kalbin yer değiştirmesi, kalp durumu anomalisi, ektokardi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catamenial : a. Aybaşı (adet) na ait.


cholascos : n. periton boşluğuna safra sızışı.


colocynthin : n. biochem. Kolosint'den çıkarılan kuvvetli müshil cevher.


cyanogen : n. biochem. Zehirli bir gaz, siyan, kiyanus.


fit : n. 1. Nöbet, kriz; 2. Sara.


fix : v. 1. biochem. Katılaş(tır)mak; 2. Sabitleştirmek.


physaliferous : a. Kabarcıklar gösteren, yapısında küçük boşluklar bulunan.


hidroa : n. Tıkanan ter bezi kanallarında t er birikiminin sebep olduğu, darı tanesi büyüklüğünde yaygın veziküller oluşmasıyla belirgin durum, hidroa.


mazoplasia : n. See: Mastopalsia.


metrectopy : n. Uterus'un normal yeri dışında bulunuşu, uterus ektopisi.


nosophobe : n. Hastalıktan aşırı korkan kişi, nozofob.


oaritis : n. Yumurtalık iltihabı.


oxyesthesia : n. Duyuların anormal veya marazi keskinliği.


paracme : n. Krizin son mertebesi.


pock : n. Çiçek hastalığının kabarcığı.


porphyria : n. Porfirya, vücudda koproporfirin ve üroporfirinmetabolizması bozukluklarında görülen hastalık halleri.


presystolic : a. Sistolden önce olan.


propagate : v. 1. Yavru meydana getirmek, üremek, çoğalmak; 2. Sayıca artmak; 3. Sayıca artmasına sebep olmak; 4. Yaymak, belli bir fikir veya inanışı etrafa yaymak.


pseudo-parkinsonism : n. Postensefalitik kaynaklı olmayan paralysis agitans semtom ve belirtileri.


pseudosclerosis : n. Tremor, göz siniri atrofisi ve sinir bozuklukları ile birlikte görülen hepatolentiküler dejenerasyon.